INFO NGỌA LONG S23
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU
- Nhà chính cấp 310
- Cập nhật binh chủng mới Cung, Kỵ, Văn

NGUYÊN LIỆU
- Như info các Server Mod trước đó

TRANG BỊ
- Cập nhật trang bị Phục Hi 180 mod cực gắt ( update từ đồ Sáng Thế lên )
- Map Mạch Hoạch > farm ấn Thần Nông Đỉnh opt 180-200
- Nguyên liệu up dẫn binh có từ map Mạch Hoạch-Hàn Huyền
- Lưu Thạch + Khai Thạch + Kim Minh Thạch + Thái Ất Thạch = map Hán Thất Ngụy Thần
- Hán Thất Ngụy Thần + Bảo Thạch ( thành tựu cho 2 đá 170 up ấn)
- Hán Thất Ngụy Thần = farm Tài Quyết Ấn opt 300 ( ấn này up max lên ấn 180 mod cực gắt chỉ số lính )
- Tài Quyết Án opt 450-500 map Chư Hầu-Văn ThaiẢnh được up max từ Tài Quyết Ấn 95


Thành tựu 2 map đầu cho Hỗn Độn Kiếm, Hỗn Độn Y opt 25 hỗ trợ nhẹ nhàng đầu gameTƯỚNG

Tào Ngụy.Tào Phi [Kế Sách]Công all 5 lần,địch -80sk,khu tán,xác suất đào binh,hồi máu team 2 lần+55sk,khiên trắng ngẫu nhiên,xác suất thiết bích+tự thân +50skTôn Ngô.Tôn Kiên [Vật]Công ngang 5 lần 200sk,giảm vật phòng+địch -80sk,team hồi máu+thủ,tự thân Vô địch 1 lượt+400% Lợi Nhẫn+150sk

Thục Hán.Samakha [Chiến]Công all 2 lần+thẳng 2 lần,địch -40sk,70% choáng trước mặt,xác suất choáng thẳng,xác suất 3 lần bạo kích,team +30sk,tự thân +50sk+bạo kích+nguyệt hồn

Phi Tướng.Lữ Bố [Chiến]Công all 5 lần(3 lần 300sk),địch -100sk,giảm thủ trước mặt,xác suất bùa all, team +25sk,tự thân hút máu+thần binh+điên cuồng+145sk+900% chiến phápCòn các tướng thì đọc info mấy sv mod trước đó


TƯỚNG THÁP

Lý Thông [Tam Hệ]Công all 3 lần,địch -30sk,100% bùa thẳng,30% ru ngủ ngang,team 10% mưu+40sk,tự thân +20% mưu+thiết bích+hút máu 15%+80skThạch Sanh [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk,ngẫu nhiên 3 lần,địch -60sk,choáng trước mặt,thi độc thẳng,đào binh 25%,giảm 10% all thủ,hồi máu 2 lần+Thủ Hộ+team Nguyệt Hồn+100sk,tự thân +150sk
Quỳnh Nga(Công chúa) [Sách]Công all 3 lần,khu tán,địch -150sk,30% bùa all,hồi máu team 2 lần+Thủ Hộ+100sk+hồi phục 2 lượt, xác suất team Nguyệt Hồn,tự thân hồi máu+100sk+mưu công+xác suất 35% thiết bích+200% mưu công
TƯỚNG THẦN
Tả Từ + Cam Thị đọc lại mấy server S19 S21

Thần Ma. Đổng Trác (có BCĐB*) : [Tam Hệ] Công all 6 lần (3 lần 200sk), khu tán, địch -100sk, xác suất địch mất 200% công, xác suất đóng băng ngang, team +90sk, tự thân Điên Cuồng + 300sk.

Mỹ Nhân. Ngưu Cơ : [Sách] Công all 200sk 6 lần, khu tán, địch -120sk, 100% bùa thẳng kèm xác suất bùa all, team hồi máu 3 lần + 100sk + 300% Ma Sách, xác suất 18 lần bạo kích, tự thân +300sk.
Bá Vương. Hạng Vũ (có BCĐB*) : [Tam Hệ] Công all 6 lần 300sk, địch -120sk, 40% choáng all, team Bạo Phát + Thiết Bích + 100sk, tự thân Điên Cuồng + 350sk, xác suất 25 lần bạo kích.


Đại Mưu Thần. Tam Quân Sư : [Tam Hệ] Công all 6 lần 500sk, địch -200sk, thiêu đốt 3 hiệp, địch -30 thủ all, 80% choáng all 2 hiệp, khu tán, ngăn 1 lần sát thương cho binh lực ít nhất phe mình, team +200sk + Thủ Hộ + Nguyệt Hồn, tự thân +300% mưu công + 500sk.
BINH CHỦNG
Long Ngâm Quỷ Pháo [Cung C6] : Công thẳng 3 lần, địch -50sk, thi triển mây đen 2 phe, team Hút Máu, tự thân +25sk.

Thị Huyết Ma Ảnh [Cung C8] : Công all 2 lần, dọc 2 lần, sau 5 lần, 100% choáng sau, xác suất choáng all, hồi máu 2 lần, tự thân +100sk. 

Mộng Hỏa Tiên Lôi★ [Cung C7] : Công ngang 3 lần, địch -50sk, xác suất cao choáng all, khu tán, tự thân +100sk.

Cực Tinh Mê Âm [Âm Cổ Thần Binh] up lên từ Địa Sư : Xác suất choáng đơn, team +100sk + Thủ Hộ + Yêu Thuẫn + hồi phục 2 lượt cùng xác suất Hộ Thuẫn, tự thân +100sk + Nguyệt Hồn.

Nam Đẩu Tiên Binh bị nerf khuyên không nên lên.
BCĐB* : Binh Chủng Đặc Biệt


QUÝ TỬ
Skill Chư Tà Bất Xâm ( Công all 3 lần,địch -50sk,hồi máu 3 lần,team +50sk+miễn dịch 1 hiệp ) giảm từ 5m vàng còn 3m5 vàng khi học

Skill Hành Y Tế Thế ( [Phụ Trợ]Cho phe ta Y Thánh hồi máu 3 lần,xác suất choáng thẳng,xác suất Thiết Bích lính ít nhất,team +50sk ) giảm từ 4m giảm còn 3m5 vàng khi học và các skill 4m khác giảm còn 3m5Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn