INFO NGỌA LONG S22

GIỚI THIỆU

- Cập nhật map up level 280
- Info tương tự như S20 >>> http://info.ngoalongvn.com/2019/04/info-ngoa-long-s20.html
- Thành tựu map được sửa lại cho phù hợp

NGUYÊN LIỆU

- Đá 140 150 160 170: Boss tháp, thành tựu...
- Ma Ngục: Tư Mã Viêm
- U Minh: Tư Mã Tuấn
- Băng Sương: Tư Mã Lượng
- Thẻ Ngọa Long:  Ma Vương Giáng Lâm 

TƯỚNG THẦN $$$

Lữ Linh Khởi > [Chiến]Công ngang 2 lần,địch -30sk,60% choáng ngang,tự thân +145sk+pháp công
Chúc Dung > [Vật]Công all 2 lần,công ngẫu nhiên 2 lần,100% choáng đơn,25% choáng thẳng,địch -40sk, team +35% công,tự thân +Vật Công+100sk

Lữ Bố > [Chiến]85sk phát động,công all 3 lần,địch -50sk,35% khống chế all,100% bùa trước mặt,tự thân +200% pháp công+Điên Cuồng+145sk,team +30sk

Đại Kiều > [Sách]Công all 2 lần,địch -60sk,60% choáng all,hồi máu team 2 lần+Y Thánh+100sk+thủ hộ,tự thân +100sk+200% mưu công

Đặng Ngãi > [Tam Hệ]Công 500sk 3 lần,địch -100sk,đóng băng 3 hiệp,địch -30% all thủ,team +hồi máu+thủ hộ+100sk,tự thân Thần Binh+Tịnh Hóa+200sk


BINH CHỦNG

- Cập nhật 5 binh chủng mới


[Bộ Binh C6] Nguyệt Thần (up lên từ Tử Thần): Công đơn, không tăng sk địch, tự thân +30sk cùng nguyệt hồn.

 [Quan Văn C6] Cực Tinh Mê Cầm (up lên từ Cổ Hiệu Quân): Team +35sk, tự thân +40sk.[Cung Thủ C6] Long Ngâm Cuồng Pháo (up lên từ Long Chùy): Công đơn -50sk địch, tự thân tăng 20% công +30sk[Thương Binh C6] Huyễn Tinh Kích (up lên từ Huyết Lục): Chiến pháp cao, công đơn tự thân +30sk kèm nguyệt hồn[Kỵ Binh C6] Viêm Chùy Thần Kỵ (up lên từ Huyết Đồ): Công đơn không tăng sk địch, team +5sk,tự thân +50sk cùng nguyệt hồn.1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn