Top Ad unit 728 × 90

Nạp S93

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN SERVER 93


⚔️ CHUYỂN KHOẢN ATM/MOMO

💰 100k: 10m Vàng + (20m Bạc,30k(up Tướng,Ngọc Cam,QC),100k CT,20m HT,5m CC,5 VThường,1k Ngân Thạch,1 Thánh Linh)

💰 500k: 30m Vàng + Set Hỗn Độn 160 opt 280 + Tướng bên dưới

💰 1m: 60m Vàng + Set Hiên Viên 170 opt 350 + Tướng bên dưới

💰 2m: 120m Vàng+Bộ Hiên Viên opt 350 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch

💰 3m: 240m Vàng+Bộ Hiên Viên opt 350 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch

💰 4m: 360m Vàng+Bộ Phục Hi(lvl 230) opt 380 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch

💰 5m: 500m Vàng+Bộ Nữ Oa(lvl 250) opt 380 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch

💰 6m: 800m Vàng+Bộ Viêm Đế(lvl 270) opt 400
 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch

💰 8m: 999 Vàng(x2)+Bộ Viêm Đế(lvl 270) opt 500 + Tướng bên dưới + 1 Nham Thạch
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚦 Túi quà chung(từ mốc 1m-mốc 8m): Lv140:200m Bạc,250k up Tướng,1m(QC,CT),KV 35,30 VThường,1k Ngân Thạch,100m HT,10 Thánh Linh,1k(Ma U Băng)

🚦 Ai đã nạp 1m S92 mà nạp 2m S93 sẽ nhận mốc 3m, tương tự +1 mốc với các mốc kế (chỉ áp dụng duy nhất 1 lần)

🚦 Gói làm quen chỉ nhận duy nhất 1 lần, các lần nạp sau mỗi 100k là 5m Vàng

🚦 Vàng các mốc sẽ không cộng dồn, mốc sau trừ mốc trước

🚦 Nham Thạch để up binh chủng hịn

🚦 Trên mốc 8m ưu đãi thêm inbox Admin page

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💰 DONATE LIÊN TỤC EVENT 7 NGÀY

💸 Event 7 ngày có thể nạp bằng thẻ cào(không nhận được túi quà, Vàng khuyến mãi)

💸 Còn ai có ATM/Momo thì chuyển khoản sẽ được kèm ưu đãi info bên trên

Ngày 1: Donate 100k nhận 200k Quân Công + 100m Bạc,30k(up Tướng,Cam),100k CT,10m Hồn Tướng,1 Vân Thường,KV 20,5 TLinh

Ngày 2: Donate 150k nhận 300k Quân Công + 200m Bạc,40k(up Tướng,Cam),300k CT,30m Hồn Tướng,2 Vân Thường,2 KV 20,5 TLinh

Ngày 3: Donate 200k nhận 500k Quân Công + 300m Bạc,50k(up Tướng,Cam),300k CT,30m Hồn Tướng,3 Vân Thường,3 KV 20,5 TLinh

Ngày 4: Donate 250k nhận 1m Quân Công + 400m Bạc,50k(up Tướng,Cam),400k CT,10m Hồn Tướng,5 Vân Thường,4 KV 20,8 TLinh

Ngày 5: Donate 300k nhận 1m5 Quân Công + 500m Bạc,60k(up Tướng,Cam),500k CT,50m Hồn Tướng,10 Vân Thường,5 KV 25,10 TLinh

Ngày 6: Donate 350k nhận 2m Quân Công + 600m Bạc,80k(up Tướng,80k Cam),600k CT,60m Hồn Tướng,15 Vân Thường,6 KV 30,15 TLinh

Ngày 7: Donate 400k nhận 3m Quân Công + 700m Bạc,100k(up Tướng,Cam),1m CT,100m Hồn Tướng,20 Vân Thường,6 KV 35,20 TLinh

☄️ Các hộp quà đều cấp 155 để mở

☄️ Donate 2m sẽ nhận kèm mốc 2m ở trên kèm full event 7 ngày, tương tự Donate 500k được 3 ngày event, 1m được 5 ngày.

☄️ Event 7 ngày (chỉ nhận duy nhất 1 lần)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⏰GIỜ BẢO TRÌ SERVER

Ban ngày: 13h-14h

Buổi Tối: 22h-23h

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k
Đại Tần Kiều Oa 
[Hỗ Trợ]Khu tán địch(-20sk,đào binh 10%),team hút máu 2 lượt,tự thân+30sk

⭐️ 1m (95sk ra skill)
Phí Sạn [Chiến]Công all 3 lần(-30sk,-30% pháp phòng)+ngang(Ám Hồn),đồng đội+30sk,team nhận 80% Kinh Cúc,tự thân bạo kích+300% pháp công+145sk


⭐️ 2m (95sk ra skill)
Trương Đạo Lăng [Vật]Công all 3 lần(-30% vật phòng)+thẳng(đào binh 20%),đồng đội+30sk,team Thần Ngự,tự thân điên cuồng+phản kích+300% vật công+145sk


⭐️ 3m (90sk ra skill)
Công Tôn Phạm [Mưu+Chiến]Công all 3 lần(-30% mưu phòng)+sau+ngang(thi độc),đồng đội+35sk,team điên cuồng,tự thân hút máu+thần binh+300% mưu công+150sk


⭐️ 4m (90sk ra skill)
Lạc Tựu [Hỗ Trợ]Khu tán all địch,-35% thủ,xác xuất mê hoặc,đồng đội+40sk,xs thiết bích ít lính,team hồi máu 3 lần,tự thân hộ thuẫn+100sk


⭐️ 5m (90sk ra skill)
Triệu Tử Long [Tam Hệ]Công all 6 lần(-35sk,đào binh 20%),mê hoặc ngẫu nhiên(đơn),team quyết chiến+hút máu+400% tán ca,tự thân điên cuồng+bạo kích+145sk


Nạp S93 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 11:56 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.