Top Ad unit 728 × 90

Info S105

Info S105


🎮 Để chơi game www.ngoalongvn.com

🔶 Windows: Dùng Coowon hoặc FlashBrowser

🔶 MacOS: Dùng FlashBrowser

🔶 Điện thoại/Ipad: Dùng Puffin Pro (Android có share free ở Google), iOS/IpadOS: Liên hệ admin tải khi đã nạp gói làm quen 

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

Meta MOD

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Map Nam Đẩu Bắc Đẩu/Tư Mã-Ám Độ/Đế Vị-Tư Mã Viêm/Lữ Mông-Mạch Thành (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 vàng, mỗi quân đoàn 50 lượt, giờ reset thì tự xem giờ đếm ngược lúc ở ngoài map hoặc nhìn vào shop bảo vật)

⚪️ Map Ngũ Khê-Sa Ma Kha/Lục Tốn-Hào Đình (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận nguyên liệu up Tướng, 50 lượt farm)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔥 QUÀ ĐUA TOP S105

⏰ 12.02.2024 - 25.02.2024
Top 1: Khắc Văn 40 + 20m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 1)

Top 2: Khắc Văn 35 + 15m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 2)

Top 3: Khắc Văn 30 + 12m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 3)

Top 4: Khắc Văn 25 + 10m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 4)

Top 5: Khắc Văn 25 + 8m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 5)

Top 6-10: Khắc Văn 20 + 6m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 6-10)

📮 Quà Top 1 có thể mang sang Server sau dùng (chỉ 1 hạng mục được mang qua sv sau + tối thiểu nạp 1m sv sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

🔋 Tôn Sách [Vật]Công thẳng 2 lần(đóng băng ngẫu nhiên)+ngẫu nhiên,tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

🔋 Tôn Quyền [Chiến]Công ngang(-35sk,-35% mưu phòng),đồng đội+30sk,tự thân thiết bích+50sk

🔋 Lục Tốn [Sách]Công all 2 lần(xs mê hoặc)+sau,tự thân hút máu+180% mưu công+145sk

🔋 Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-35% pháp công),team+200% tán ca+hồi máu 3 lần,tự thân+50sk

🔋 Lỗ Túc [Sách]Công sau 2 lần(-100sk,choáng),team quyết chiến 2 lượt,tự thân+50sk

Chu Thái [Vật]Công all 2 lần+ngang(xs đóng băng),tự thân hút máu+150% vật công+145sk

Chu Du [Sách]Công all 2 lần+thẳng(thi độc),tự thân+150% mưu công+100sk

Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hộ thuẫn+100% pháp công+145sk

🔻 Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+100% pháp mưu công+100sk

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📘 NGỤY

🔋 Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần(đóng băng ngẫu nhiên)+lính sk cao,tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

🔋 Tào Tháo [Chiến]Công ngang(-35sk,-35% vật phòng),đồng đội+30sk,tự thân hộ thuẫn+50sk

🔋 Tuân Vực [Sách]Công thẳng 2 lần(thi độc)+sau,tự thân điên cuồng+180% mưu công+145sk

🔋 Tào Thực [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-35% mưu công),team+200% tán ca+hồi máu 3 lần,tự thân+50sk

🔋 Giả Hử [Sách]Công sau 2 lần(-100sk,choáng),team hút máu 2 lượt,tự thân+50sk

🔻 Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(không thể hồi máu),tự thân+100% pháp công+145sk

Trương Hợp [Vật]Công all 2 lần(khu tán,xs choáng ngẫu nhiên)+thẳng,tự thân bạo kích+150% vật công+145sk

Quách Gia [Sách]Công all 2 lần(-30% mưu phòng)+đơn(choáng),tự thân+150% mưu công+145sk

Tào Hồng [Chiến]Công ngang,hồi máu ít linh,tự thân hồi máu 2 lần+thủ hộ+145sk

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 THỤC

🔋 Quan Vũ [Chiến]Công all 2 lần(choáng ngẫu nhiên)+ít lính,tự thân hút máu+180% pháp công+145sk

🔋 Bàng Thống [Sách]Công ngang 2 lần(đào binh)+sau,tự thân thần binh+180% mưu công+145sk

🔋 Lưu Bị [Vật]Công thẳng(-35sk,-35% pháp phòng),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

🔋 Giản Ung [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-35% vật công),team+200% tán ca+hồi máu 3 lần,tự thân+50sk

🔋 Từ Thứ [Sách]Công sau 2 lần(-100sk,đóng băng),team thủ hộ 2 lượt,tự thân+50sk

🔻 Khương Duy [Sách+Vật]Công ít lính 2 lần(choáng),tự thân+150% mưu vật công+100sk

Triệu Vân [Chiến]Công all 2 lần(-30% pháp phòng)+ngẫu nhiên(xác suất mê hoặc),tự thân+150% pháp công+145sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần+ngang(đào binh 10%),team+30sk,tự thân+150% mưu công

Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt mạnh),tự thân thần binh+145sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-15sk)+ít lính 2 lần(-15sk),tự thân+100% pháp công+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

🔋 Mã Hưu [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-30% thủ),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

🔋 Hoa Đà [Sách]Đào binh 15%,team hồi máu 2 lần+Y Thánh,tự thân+145sk

🔋 Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Giải trừ bất lợi team+hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+50sk

🔋 Văn Sính [Vật]Công thẳng 2 lần(-30% vật phòng),tự thân bạo kích+100% vật công+100sk

🔋 Văn Sửu [Chiến]Công sau 2 lần(-30% pháp phòng),tự thân thần binh+100% pháp công+100sk

🔋  Văn Ương [Chiến]Công thẳng 3 lần(xs choáng),tự thân điên cuồng+150% pháp công+100sk

🔋  Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Địch(-35sk,Ám Hồn),team phản 40% sát thương,đồng đội+35sk,tự thân+50sk

🔋 Cao Lãm [Sách]Công ngang 2 lần(-30% mưu phòng),tự thân hút máu+100% mưu công+100sk

🔋 Đổng Trác [Chiến]Công ngẫu nhiên 2 lần(xs đóng băng),tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk

🔋 Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Địch(thi độc,-30sk),team+250% tán ca+Tịnh Hóa+Thần Ngự+30sk

🔋 Lữ Bố [Chiến]Công all 3 lần(-35% thủ,khu tán,choáng sau),tự thân hút máu+250% pháp công+100sk

🔋 Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Sách]Công ngang 2 lần(xác suất đóng băng),tự thân thủ hộ+100% mưu công+50sk

🔻 Thái Diễm [Kế Sách]Hồi máu team,đồng đội+35sk,xác suất thiết bích team 2 lượt

🔻 Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+30sk,tự thân+50sk

🔻 Vương Dị [Sách]Hồi máu team 3 lần+tăng trị liệu,tự thân miễn dịch+50sk

🔻 Chung Hội [Sách]Công all 2 lần(đào binh 10%),tự thân thần binh+150% mưu công+50sk

🔻 Lý Nho [Sách]Công all 2 lần(Ám Hồn),tự thân hút máu+100% mưu công+100sk

🔻 Hạo Thiên [Sách]Công sau(choáng),team+100% tán ca,tự thân+100sk

🔻 Văn Phượng Khanh [Hỗ Trợ]Ám Hồn dịch,hồi máu team,tự thân+50sk

🔻 Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Xs choáng ngẫu nhiên,đồng đội+25sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

🔻 Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk(lính càng ít uy lực càng mạnh),tự thân bạo kích+300% vật công (chiêu map Gia Cát-Thọ Xuân)

🔻 Thẩm Phối-Mãn Sủng-Gia Cát Cẩn [Hỗ Trợ]Địch(-35% công),team hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+50sk

🔻 Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngẫu nhiên 3 lần,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+150% Tán Ca+100sk

Nha Đan-Lục Kháng [Kế Sách]Công đơn(khu tán,choáng),team+30sk

Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Vật]Công thẳng 2 lần(xs choáng),tự thân bao kích+hút máu+150% vật công+145sk

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 2 lần(-30% pháp phòng)+lính ít,tự thân+150% pháp công+145sk (chiêu map Viên Thiệu)

Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Sách]Công đơn(choáng,thi độc),tự thân thủ hộ 2 lượt

Pháp Chính-Gia Cát Khác-Trình Dục [Sách]Công all(xác suất choáng,-40% tấn công)

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),xác suất choáng trước mặt

Trương Bao-Phan Chương-Tào Nhân [Chiến]Công all(-40sk,khu tán),tự thân Nguyệt Hồn

Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính(choáng),tự thân+150% mưu công+100sk

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all(-20sk,,Ám Hồn,-100% trị liệu),tự thân+50sk

Tư Mã Viêm [Sách]Đồng đội+60sk+điên cuồng,địch(-30% thủ,xs khu tán)

Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,giải trừ bất lợi phe ta+thủ,tự thân+145sk

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,choáng địch sk cao nhất,tự thân+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+thiết bích+bạo kích+150% vật công

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn ít lính 2 lượt,tự thân+150% pháp công+145sk

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng,tự thân thiết bích+100% vật công+50sk

🔋 Tăng

🔻 Giảm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k
Lưu Độ [Hỗ Trợ]Địch -20sk,giải trừ team,đồng đội+20sk,tự thân+50sk

⭐️ 1m (95sk ra skill)
Liêu Hóa [Chiến]Công all(-30% pháp phòng)+thẳng(xs choáng),team thủ hộ 2 lượt,tự thân+200% pháp công+145sk

⭐️ 2m (95sk ra skill)
Đổng Mân [Vật]Công all(-30% vật phòng)+ngang(xs đóng băng),team quyết chiến 2 lượt,tự thân bạo kích+250% vật công+145sk

⭐️ 3m (95sk ra skill)
Trương Ninh [CV]Công all 2 lần(Ám Hồn,-45% công)+ngẫu nhiên 2 lần(100% mê hoặc),đồng đội+25sk,tự thân hút máu+300% vật pháp công+145sk

⭐️ 4m (90sk ra skill)
Nam Hoa Lão [Sách]Công all 2 lần(-25sk,thi độc)+đơn 2 lần(choáng),đồng đội+30sk,team phản 40% sát thương,tự thân hộ thuẫn+300% mưu công+145sk

⭐️ 6m (90sk ra skill)
Nam Đẩu [Hỗ Trợ]Địch(đào binh 15%,-30sk,khu tán),choáng ngẫu nhiên,team Nguyệt Hồn+Tịnh Hóa,thiết bích team ngẫu nhiên,đồng đội+35sk,tự thân+100sk

⭐️ 8m (85sk ra skill)
Bắc Đẩu [[Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,xs mê hoặc,-35% thủ)+ngẫu nhiên 3 lần(đóng băng),đồng đội+35sk,tự thân điên cuồng+hút máu+350% tấn công+145sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ

20m Vàng
Chư Tà Bất Xâm
[Hỗ Trợ]Khu tán,team thần ngự 2 lượt+team quyết chiến 30%,tự thân+50sk

Hành Y Tế Thế
[Hỗ Trợ]Địch(-15sk,Ám Hồn),giải trừ team+hộ thuẫn 2 lượt,đồng đội+30sk

❗️ Tuyệt đối không auto giai đoạn 3 (giai đoạn mua skill, tăng chỉ số, vì auto sẽ tự học hết các skill thường tới mắc, đừng hỏi tại sao vàng mọc cánh)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư - Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm - Tiên Âm Cầm (dùng Thánh Linh+Nham Thạch up tiếp)

 • Tiên Âm Cầm [Quan Lv8]Đồng đội+35sk,team Thần Ngự 2 lượt,tự thân+40sk
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.


Info S105 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 21:21 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.