Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S13

Info Ngọa Long S13


Giới Thiệu Sơ Lược

- Cấp tối đa 300
- Tri kỷ 1-15 được tối ưu tìm nhanh
- Tri kỷ cũng như vợ cấp tối đa 150
- Nhiều trang bị mới lạ
- Info update từ S12 >>> https://ngoalongboom.blogspot.com/2018/11/info-ngoa-long-s12.html

Nguyên Liệu

Tất cả đều có ở Boss THÁP, từ up binh chủng, trang bị cái gì cũng có. Siêng là cóBoss 100: Chúc Âm Châu, Ứng Long Châu, Diêu Quang Thạch,Nhị Tinh,Thất Tinh Thạch
Boss 120: Thần Hồn Thạch, Ấn Giám Thạch, Phá Quân Thạch
Boss 140: Thần Diễm Thạch, Long Lân, Phượng Vũ
Boss 160+165: Nam Đẩu,Thánh Linh,Ma Ngục
Boss 170: Thiên Thần Thạch, Ma Ngục
Boss 175: Trang Bị Du Long Opt 150-200


Map
Nhiều thay đổi so với S12. Hứa hẹn thử thách không nhỏ khi leo

Quý Tử

Skill 3m Vàng

Di Kế Định Liêu [Kế Sách]Công all 4 lần,địch -70sk,team +65sk,xác suất choáng trước địch,tự thân +215sk,tăng giáp gai,xác suất đóng băng địch,địch -thủ

Hỏa Thiêu Xích Bích [Kế Sách]Công all 5 lần,địch -55sk,xác suất choáng đơn,xác suất đóng băng thẳng,xác suất 6 lần bạo kích,tự thân +230sk,team +85sk

Thiên Độn Dị Thuật [Kế Sách]Khu tán,công all 4 lần,địch -80sk,Ám Hồn,hồi máu 3 lần,team Nguyệt Hồn,team +90sk,xác suất team +210% công,xác suất khống chế+thi độc đơn

Skill 1m Vàng
Huyết Chiến Bát Phương [Tam Hệ]Công all,địch -thủ,xác suất choáng,cướp đoạt sĩ khí mục tiêu

Còn lại các skill linh tinh giá cao nhất 50k Vàng

Tướng

Trần Hưng Đạo (Ngụy)  [Tam Hệ]Công all,địch -60sk,tăng 300% Vật Công,Ám Hồn địch 3 hiệp,xác suất điều khiển địch,tự thân +100sk,team +90skLý Thường Kiệt (Ngô)  [Tam Hệ]Công all,địch -60sk,tăng 300% Mưu Công,bản thân +điên cuồng,xác suất điều khiển địch,tự thân +100sk,team +90sk


Nguyễn Trãi (Thục)  [Tam Hệ]Công all,địch -60sk,tăng 300% Chiến Công,bản thân +bạo kích,xác suất điều khiển địch,tự thân +100sk,team +90sk


Lưu ý: Mỗi nước sẽ đại diện 1 tướng bên trên trong Tháp Thí Luyện tầng 141 ( Có thử thách ở tầng 141 trước khi chiêu ^_^ Chúc may mắn )

Các tướng như meta cũ Lý Túc, Lý Giác, Quách Tỷ về hưu ( nghĩa là ko up được )


Tào Tháo [Vật Công]Dame all,100% choáng trước mặt,toàn thể địch -50% vật+chiến phòng,team +90sk,địch -30sk,xác xuất choáng all

Lưu Bị [Chiến Pháp]Dame all,100% choáng trước mặt,toàn thể địch -50% vật+mưu phòng,team +90sk,địch -30sk,xác xuất choáng all

Tôn Quyền [Kế Sách]Dame all,100% choáng trước mặt,toàn thể địch -50% mưu+chiến phòng,team +90sk,địch -30sk,xác xuất choáng all
Văn Khúc.Hứa Du [Kế Sách]Công all,địch -50sk,team +75sk,địch -58% sách phòng,team +300% sách công,xác suất làm địch mất năng lực kế sách


Văn Khúc.Trần Đam (up nhiều lần từ Trần Đam)  [Phụ Trợ]Công all,địch -50sk,team +75sk,địch -58% chiến phòng,phe ta +350% chiến công,xác suất làm địch mất công kích chiến phápVăn Khúc.Trịnh Thái (up nhiều lần từ Trịnh Thái ) [Phụ Trợ]Công all,địch -50sk,team +75sk,địch -58% vật phòng,phe ta +350% vật công,xác suất làm địch mất năng lực vật côngThục Hán.Trương Nghi  [Chiến Pháp]Công thẳng 3 lần,địch -80sk,40% xác suất chiến pháp 15 lần bạo kích,100% choáng sau,50% choáng địch sk cao nhất,35% xác suất tự thân +điên cuồng cùng vô địchTôn Ngô.Hàn Đương [Chiến Pháp]Thẳng tắp công kích 3 lần, giảm xuống thẳng tắp quân địch 80 sĩ khí, 40% xác suất chiến pháp 15 lần bạo kích, 100% mê muội hậu phương quân địch, cũng 50% mê muội binh lực ít nhất quân địch, 40% xác suất tự thân gia tăng điên cuồng cùng hút máu


Tào Ngụy.Trần Thái [Chiến Pháp]Thẳng tắp công kích 3 lần, giảm xuống thẳng tắp quân địch 80 sĩ khí, 40% xác suất chiến pháp 15 lần bạo kích, 100% mê muội hậu phương quân địch, cũng 50% mê muội binh lực trước mắt quân địch, 45% xác suất tự thân gia tăng điên cuồng cùng Nguyệt Hồn

TƯỚNG THẦN $$$


Tiên Tả Từ [Kế Sách]Công all 2 lần,địch -40sk,choáng địch trước mặt,đào binh,tự thân +100sk


Băng.Cam Thị: Phe ta +125% công kích 2 hiệp,xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất giảm 30sk địch


Minh Quách Gia: [Kế Sách]Ẩn sĩ khí công all 4 lần,75% choáng all 1 hiệp,xác suất tăng công,xác suất 5 lần bạo kích,tự thân +300sk,40% vô địch


Tiên Tử Khư [Phụ Trợ]Hồi máu 4 lần+Mộ Binh,phe ta +500% Tán Ca,địch -90sk,team +300sk,xác suất đóng băng 2 hiệpBắc Đẩu [Kế Sách]Công all 3 lần,90sk ra skill,85% choáng hai hiệp,team +60sk,địch -40% thủ
Nam Đẩu [Kế Sách]Công all 3 lần,hồi máu 3 lần,địch -60sk,đào binh địch,team +75% thủ,xác suất choáng sau địch,team +90sk

Vô Song Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 6 lần 250sk,xác suất 10 lần bạo kích,Khu Tán,địch -90sk,thủ -45%,tự thân +300sk,team +100sk,tăng 300% Ma CôngNữ Đế Tắc Thiên [Hỗ Trợ] 65sk ra skill,xác suất khống chế trước mặt+sau,cho team lý trí,ma giáp+phòng ngự +all 100sk,tự thân vô địch,team ít lính nhất nhận đội mộ


Thần Vương Nguyên Cơ [Phụ Trợ]Công đơn,team +1000sk,Nguyệt Hồn 3 hiệp,địch -50sk,100% vô địch,team +500% Ma Công,team +hút máu,điên cuồng,95% đóng băng đơn 2 hiệpMa Quân Đổng Trác [Tam Hệ]Khu tán xong dame 5 lần,xác suất 15 lần bạo kích dame vật,team +70sk,địch -75sk,Điên Cuồng,xác suất làm địch mất lực công kích,tự thân +500sk,giảm địch mưu phòng


Thánh Phan Vô Song  [Chiến Pháp]30sk ra skill,công all 5 lần,cướp đoạt tất cả sk địch,địch -99% thủ+công,khu tán địch,tự thân +400% công kíchTrang Bị
Trang bị Đông Hoàng mới


Một số ảnh minh họa. Vật phẩm tùy map sẽ rớt trang bị, bớt hỏi cái này ở đâu cái kia ở đâu
Game tự khám phá

BINH CHỦNG
*Số lượng nguyên liệu hoặc loại đá có thể khác nho nhỏ khi open. 
Info Ngọa Long S13 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 17:06 Rating: 5

1 nhận xét:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.