Top Ad unit 728 × 90

Một số thần Tướng Ngọa Long VN S8


TƯỚNG BÊN DƯỚI TOÀN LÀ TƯỚNG NẠP MỚI CÓ Tôn Giả.Thú Thú: Quần Ma Loạn Vũ [Tam Hệ]Khu tán địch,65sk phát động,50% mê hoặc toàn thể địch,tăng toàn thể 300% công kích,hồi binh lực 3 lần,toàn thể +300sk,địch -50sk


Đế Vương.Trường Đao: Kiếm Khí Như Sương-[Tam Hệ]Công all 3 hệ, khu tán địch giảm 50sk,xác suất địch mê muội cùng đào binh,giảm 50% phòng ngự,toàn quân +200% Ma Công,tự thân +200skBá Vương.Hạng Vũ: Bá Vương Giáng Lâm [Vật Chiến]Công toàn thể 4 lần,90% xác suất thủ hộ phe mình 4 hiệp,tự thân +200sk,tự thân 90% vô địch


Mỹ Nhân.Ngu Cơ: Nguyệt Hạ Khởi Vũ: [Kế Sách]Công đơn 4 lần,55% đóng băng địch sĩ khí cao nhất,toàn quân +65sk,địch -20sk,90% xác suất x2 công kích,binh lực ít nhất cùng sĩ khí cao nhất tăng hộ thuẫn,tự thân 60% vô địch,65sk ra skill


Trầm Ngư●Tây Thi: Tây Tử Hoán Sa [Vật Lý]Toàn thể ẩn sĩ khí vật công 3 lần,xua tan địch,75% mê hoặc hàng thẳng địch,tăng toàn thể 300% Ma Nhận tổn thương,hồi phục binh lực 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100skLạc Nhạn●Chiêu Quân: Băng Phong Cấm Cố [Kế Sách]Toàn thể ẩn sĩ khí kế sách công kích 3 lần,xua tan địch,60% đóng băng toàn thể địch,tăng toàn thể 300% ma sách tổn thương,hồi phục binh lực 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100skTu Hoa●Ngọc Hoàn: Nghê Thường Vũ Khúc [Chiến Pháp]Toàn thể ẩn sĩ khí chiến pháp công 3 lần,xua tan địch,90% mê hoặc hàng ngang địch,tăng toàn thể 300% Ma Binh tổn thương,hồi phục binh lực 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100skNữ Đế●Tắc Thiên: Thiên Mệnh Nữ Đế [Phụ Trợ]Công kế sách đơn,khống chế hậu phương,50sk phát động,cho toàn quân lý trí,Ma Giáp cùng tăng phòng hiệu quả,toàn thể +100sk,tự thân vô địch,cho phe mình binh lực ít nhất mộ binh hiệu quảThánh Ma●Đế Tôn: Chân Giai Tự Mật [Tam Hệ]Toàn thể vật lý chiến pháp kế sách,35% xác suất 15 lần bạo kích,đối địch quân phóng thích giảm binh cùng suy yếu BUFF,giảm toàn thể 50 phòng ngự,toàn thể +100sk gia tăng tịnh hóa

Mộng Hồi●Ngọc Đế: Vạn Vương Chi Vương [Tam Hệ]Công toàn thể địch tạo thành kế sách+chiến pháp+vật lý sát thương, 60% toàn thể tỷ lệ mê muội,giảm địch toàn thể 50% phòng ngự,tự thân +300skTả Từ: Yêu Cổ [Kế Sách]Công kích toàn thể,địch -50% công kích đồng thời tự thân +100sk,tỷ lệ cướp đoạt địch quân toàn thể sĩ khí cho mình dùng


Băng.Cam Thị: Phe ta+ 125% năng lực công kích duy trì 2 hiệp,85% xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất cao mỗi hiệp -30skMinh Quách Gia: [Kế Sách]Công kích toàn diện,địch HP càng cao sát thương càng lớn,khôi phục tự thân 300sk,xác suất cao hỗn loạn 1 hiệpBắc Đẩu [Kế Sách]Công kích toàn diện cũng toàn địch lâm vào hỗn loạn 2 hiệp,toàn quân +55sk,quân địch -35% phòng ngự

Nam Đẩu [Kế Sách]Thôn phệ địch quân,công kích toàn thể,cũng hồi phục tự thân đại lượng binh lực 2 lần。xác suất cao khiến địch giảm đại lượng binh lực 2 hiệpThần.Tử Khư đồng đội +115sk,cùng tự thân +155sk,toàn thể khôi phục binh lực 2 lần,toàn thể +150% công kích。địch nhân -35sk

Thần●Gia Cát Lượng:[Kế Sách]Đối với địch phương tạo thành hai lần binh lực càng cao tổn thương càng cao,toàn thể địch dính âm hồn,toàn thể +500sk không bị ảnh hưởng 2 hiệp,Toàn địch - 58% mưu phòng


Thần●Trương Hợp: [Chiến Pháp]Công kích toàn diện,địch HP càng cao sát thương càng lớn,tự thân +500sk,cùng hỗn loạn xếp sau đơn thể mục tiêu 1 hiệp,toàn địch - 58% chiến phòng


Thần●Vương Nguyên Cơ:Gia tăng quân đội bạn 750sk,cùng khiến cho ta toàn thể thu hoạch được Nguyệt Hồn 2 hiệp,90% xác suất tự thân Vô Địch,cho toàn thể gia tăng loại trừ cùng khát máu


Thần●Hứa Chử:[Chiến Pháp]Công kích toàn thể,cựa vào hút máu khôi phục HP cùng miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái tiếp tục 30 hiệp,toàn địch - 58% phòng ngự vật lý
Còn cập nhật nếu phát sinh...
Một số thần Tướng Ngọa Long VN S8 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 11:30 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.