INFO NGỌA LONG S9

- Khá nhiều map mới cho anh em trải nghiệm ( update level 290 sau khi đi hết các map )
- Một số map thành tựu đã được sửa lại
- Một số map khó đang chờ đón các thành chủ
- Năng động ngày 40k Vàng
- Săn bắn x2
Trang Bị

Từ đồ Hỗn Độn sẽ up lên thành bộ Hiên Viên ( cần dùng Khai Nguyên Thạch, Huyền Quang Thạch, Hỗn Nguyên Thạch, Thiên Vận Thạch )

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

- Thành tựu 6 map cuối sẽ nhận được 1 bộ Hiên Viên opt 200
* Chú ý: Dọn sạch rương tránh lag kho ( số ô kho còn trống phải lớn hơn 6 )

Nguyên Liệu
Khai Nguyên Thạch, Huyền Quang Thạch, Hỗn Nguyên Thạch, Thiên Vận Thạch: 1m Quân Công để đổi trong Đoạt Thành Chiến, Tiêu Phí, Boss Tháp
- Nhị Tinh, Tam Tinh, Hỗn Độn Thạch:  Boss Tháp, Tiêu Phí
- Ma Ngục Thạch: Event 7 ngày, Tiêu Phí,các map Ngô Thục-Hỏa Thiêu(QĐ),Ma Ngục,Ngũ Khê-SaMaKha(QĐ)...
- Diêu Quang Thạch: Mộc Thú Trận ( Hang ), quân đoàn ở Hải Cảng ( có 2 3 map gì đó )
- Nam Đẩu Thạch: Boss Tháp, map Ngụy Chủ Phạt Ngô-Quảng Lăng(QĐ), Tiêu Phí...
- Thánh Linh Thạch: Tiêu Phí,Boss tháp,map Ô Hoàn
- Thông Linh Thạch: Boss Tháp,Tiêu Phí,map Vũ Hầu Bát Trận Đồ...
- Chân Long Ngọc Tỷ, Truyền Quốc Ngọc Tỷ: Boss tháp
- Cừ Ngọc Thạch, Lê Thạch,Thần Hi Thạch,Thiên Sao Thạch: Boss tháp
- Hổ Lao Quan Kho(TA) có Long Lân + Phượng Vũ

Gợi ý như thế còn lại anh em đi map sẽ thấy các nguyên liệu cần farm ở đâu

Qúy Tử

Skill Quý Tử 500k Vàng
Cửu Chuyển Ma Công [Tam Hệ]Công toàn thể 1 lần,phe mình +120% Ma Công,toàn thể +30sk
Cửu Chuyển Ma Nhận [Vật Lý]Công vật toàn thể 3 lần,phe mình +200% Ma Nhận,toàn thể +35sk
Cửu Chuyển Ma Binh [Chiến Pháp]Công chiến pháp toàn thể 3 lần,phe mình +200% Ma Binh,toàn thể +35sk
Cửu Chuyển Ma Sách [Kế Sách]Công kế sách toàn thể 3 lần,phe mình +200% Ma Sách,toàn thể +35sk
Thịnh Thế Tán Ca [Tam Hệ]Công toàn thể 1 lần,phe mình +120% công kích,toàn thể +30sk
Vô Tận Huyết Nhận [Vật Lý]Công vật lý toàn thể 3 lần,phe mình +200% Huyết Nhận,toàn thể +35sk
Thiết Đề Trùng Phong [Chiến Pháp]Công chiến pháp toàn thể 3 lần,phe mình +200% giáp sắt,toàn thể +35sk
Chuyên Tâm [Kế Sách]Công kế sách toàn thể 3 lần,phe mình +200% chuyên chú,toàn thể +35sk
Mã Cách Khỏa Thi [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,80% cho phe mình tăng 150% khích tướng,toàn thể +50sk

Skill Quý Tử 1m5 Vàng

Hoành Tảo Giang Đông: [Chiến Pháp]Công toàn thể địch,+500sk công kích toàn thể cùng đơn thể 1 lần,toàn quân +50sk,tự thân gia tăng điên cuồng
Xuất Thủy Lạc Thần: [Kế Sách]Công toàn thể 3 lần,toàn thể +lực công kích,xác suất giảm mưu phòng,hồi máu 1 lần,tự thân gia tăng Nguyệt Hồn cùng loại trừ
Dương Uy Định Quân: [Thường]Công kích địch binh lực ít nhất cùng sĩ khí cao nhất địch,công toàn thể 1 lần,mê muội binh lực ít nhất địch,60% cướp đoạt sk địch cao nhất,tự thân +500sk

Skill Quý Tử 3m Vàng
Huyết Chiến Bát Phương: [Tam Hệ]Công toàn thể địch,giảm phòng ngự địch,xác suất mê muội địch,cũng cướp đoạt sĩ khí mục tiêu

Tướng Tháp

Thánh Gióng:[Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,địch -60sk,phe mình +50sk,phe mình +50% thủ kèm bạo kích,địch -45% thủ,khu tán,tự thân +100sk+vô địch
Điều kiện chiêu: 100m Hồn Tướng ( Có binh chủng đặc biệt )
Cân Quắc●Tiểu Kiều:[Tam Hệ]Khu tán địch,65sk phát động,xác suất mê hoặc địch,toàn thể +300% công kích,hồi binh lực 3 lần,toàn thể +300sk,địch -50sk
Cân Quắc●Đại Kiều:[Phụ Trợ]Khu tán địch,65sk phát động,toàn thể +100sk,trị liệu toàn thể 3lần,toàn thể được hộ thuẫn 1hiệp,toàn thể được Y Thánh 3hiệp,giảm thủ địch,xác suất đóng băng sĩ khí cao nhất địch

Cân Quắc●Tôn Thượng Hương:[Chiến Pháp]Toàn thể ẩn sĩ khí công 4 lần,địch -20sk,45% x3 bạo kích,25% x6 bạo kích,phe mình +50sk,50% xác suất mê hoặc hậu phương địch,bản thân +hộ thuẫn
Cân Quắc●Hoàng Nguyệt Anh:[Kế Sách]Toàn thể ẩn sĩ khí công 4 lần,địch -40sk,45% x3 bạo kích,25% x6 bạo kích,phe mình +20sk,50% đóng băng địch phía trước,bản thân +thủ

Điều kiện chiêu: 3m Hồn TướngĐiều kiện chiêu: 3m Hồn Tướng

Tướng

* Lý Túc, Lý Giác, Quách Tỷ không được mod

Mao Giới-Chu Trị-Y Tịch: [Kế Sách]Công thẳng,choáng địch trước mặt 1 hiệp,xác suất trúng thi độc 2 hiệp,tự thân thủ hộ 2 hiệp,tự thân +100skThục Vương.Lưu Bị: [Chiến Pháp]Toàn thể chiến pháp,giảm toàn thể địch 50 phòng ngự vật lý cùng kế sách phòng ngự,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địchNgô Vương.Tôn Quyền: [Kế Sách]Kế sách toàn thể,địch -50 chiến phòng cùng mưu phòng,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địchNgụy Vương.Tào Tháo: [Vật Lý]Toàn thể vật công,địch -50 thủ cùng chiến phòng,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địchTào Ngụy.Quách Gia: [Kế Sách]Công all 2 lần,địch -20sk,phe ta +25sk,xác suất làm phía trước địch mê muội,tự thân +145sk,xác suất đóng băng địch,90sk ra chiêuY Thánh Hoa Đà: [Phụ Trợ]90% cho phe mình Y Thánh,toàn thể trị liệu 3 lần,100% tăng toàn quân hộ thuẫn,45% cho binh lực ít nhất,tăng vô địch,+80% phòng ngự,tự thân +145sk
Tây Lương Gấm.Mã Siêu: [Chiến Pháp]Công hàng thẳng địch,địch binh nhiều dame to,xác suất gây choáng,tự thân +145skTiên.Vu Cát: Công kích +38%,phòng ngự +30%,hộ thuẫn xác suất 30%,thu được miễn dịch xác suất 30%QH.Trương Tú: Công thẳng,xác suất choáng phía trước và thẳng địch,15% đào binh hiệu quả,tự thân +145sk
* Ở trên mình chỉ liệt kê một số tướng tiêu biểu chứ trong game hàng trăm tướng, anh em chỉ cần click vào nút nâng cấp của nó là sẽ thấy skill cấp cuối, còn lại anh em tự khám phá để thấy cái hay của game chiến thuật

Binh ChủngPost a Comment

Mới hơn Cũ hơn