Top Ad unit 728 × 90

Một số thần Tướng Ngọa Long VN S9


Tả Từ: [Kế Sách]Công toàn thể địch,địch -60% công kích,tự thân +150sk,70% cướp đoạt sk địch cho mình dùng,khiên trắng team 1 hiệp
Hán Hiến Đế: Phe ta +75sk,công kích +30% 2 hiệp,địch -15sk,choáng hậu phương địch 1 hiệp,xóa trạng thái xấu phe mình


Mị Ảnh Điêu Thuyền: 80sk ra skill,phe mình +70% công kích duy trì 2 hiệp,phe ta +50sk,70% khống chế địch 3 hiệpTruyền Kỳ●Liêm Pha: Đại Xảo Bất Công [Chiến Pháp]Toàn thể ẩn sk chiến pháp công 3 lần,khu tán địch,90% mê hoặc hàng ngang địch,toàn thể +300% Ma Binh,hồi binh 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100sk


Truyền Kỳ●Lận Tương Như: Thao Quang Uẩn Ngọc [Kế Sách]Toàn thể ẩn sk kế sách công 3 lần, xua tan quân địch,60% đóng băng toàn thể địch,toàn thể +300% Ma Sách,hồi binh 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100sk


Truyền Kỳ●Nhạc Nghị: Thiên Tuyển Chi Nhân [Vật Chiến]Toàn thể công 4 lần,90% xác suất thủ hộ phe mình 4 hiệp,địch công kích vô hiệu,tự thân +200sk,90% vô địch

Truyền Kỳ●Quách Gia: Đạt Nhân Vô Tích [Kế Sách]Toàn diện công kích,đối phương binh lực càng cao tổn thương càng cao,tự thân +300sk,xác suất hỗn loạn mục tiêu 1 hiệp


Truyền Kỳ●Vương Nguyên Cơ: Thanh Huy Phe mình +750sk,toàn thể được Nguyệt Hồn 2 hiệp,90% xác suất vô địch


Truyền Kỳ●Hứa Chử: Hổ Si [Chiến Pháp]Công liên tục toàn thể địch,dựa vào hút máu khôi phục HP cũng miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái 30 hiệp
Truyền Kỳ●Hoa Đà: Y Thánh [Phụ Trợ]Toàn thể hồi máu 4 lần,65sk ra chiêu,100% toàn thể hộ thuẫn,80% vô địch,90% xác suất cho quân mình ít nhất đồng đội vô địch,phe mình +50sk,75% thẳng xác suất địch thi độc

Truyền Kỳ●Đắc Kỷ: Thanh Sắc Khuyển Mã [Vật Lý]Toàn thể ẩn sk vật công 3 lần,khu tán địch,75% mê hoặc thẳng địch,toàn thể +300% Ma Nhận,hồi binh 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100skTruyền Kỳ●Trương Hợp: Yêu Minh [Chiến Pháp]Công toàn thể,đối phương binh lực càng nhiều tổn thương càng cao,tự thân +500sk,hỗn loạn sau đơn thể mục tiêu 1 hiệp,phía trước địch dính thi độcTruyền Kỳ●Gia Cát Lượng: Ngọa Long Xuất Thế [Kế Sách]Công kế sách toàn thể,đối phương dính âm hồn,tự thân +500sk không bị ảnh hưởng 2 hiệp,ngang nhau tán địch quân tăng thêm hiệu quả,tiêu trừ bất lợi phe mình,phe mình +70% công kích,phe mình +500skThần Tư Mã Ý: Tuyên Đế Chi Nộ [Thần Kỹ]25sk ra skill,tạo 500sk vật công đối với toàn thể địch,kế sách công kích,chiến pháp công,tự thân +500sk,bạo kích lượt sau,xác suất mê muội địch,địch -99% phòng ngựMột số thần Tướng Ngọa Long VN S9 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 11:49 Rating: 5

2 nhận xét:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.