Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S8 ngoalongvn.com

INFO NGỌA LONG S8


S8 sẽ được ra mắt dựa trên nền tảng của s7 + đổi mới + update thêm. Do vậy mình sẽ chủ yếu nhắc về những cái mới còn lại mọi người vui lòng kham khảo lại info s7 tại đâyMap

 • Cập nhật thêm 2 map mới Hán Thất-Hà Tiến và Thiếu Đế-Bắc Mang
 • Update cấp 285

Trang Bị
Cập nhật trang bị Xích Đế

Nguyên Liệu
- Viên Mộng Thạch ( Event 7 ngày, Boss Tháp, Đua Top, Map )

Quý Tử
Còn lại sẽ giống S7 các skill Cửu Chuyển ( 500.000 Vàng )
 • Huyết Chiến Bát Phương:[Tam Hệ]Công kích toàn thể địch,giảm thủ địch,xác suất mê muội địch,cũng cướp đoạt mục tiêu sĩ khí (Học skill 2m Vàng )
 • Dương Uy Định Quân:[Phổ Thông]Công kích kẻ địch HP ít nhất cùng sk cao nhất,công kích toàn thể 1 lần,mê muội kẻ địch HP ít nhất,60% đoạt sk của kẻ địch có sk cao nhât,tự thân +500sk  (Học skill 1m Vàng )
 • Xuất Thủy Lạc Thần:[Kế Sách]Công kích toàn thể 3 lần,toàn thể tăng lên lực công kích,xác suất cao giảm mưu phòng,hồi máu 1 lần,tự thân gia tăng Nguyệt Hồn cùng Loại Trừ (Học skill 1m Vàng )
 • Hoành Tảo Giang Đông:[Chiến Pháp]Công kích toàn thể,thêm 1 lần 500sk công kích toàn thể và đơn thể,toàn quân +50sk,tự thân gia tăng Điên Cuồng (Học skill 1m Vàng )
Tướng

 • Đổng Trác: dame all 3 loại dame, thêm 1 lần đánh đơn, - 90 sk, 55% team nguyệt hồn + 50 sk
 • Trương Yên : chiến + mưu đánh ngang + dọc 2 lần, team + hút máu + 50 sk
 • Đổng Thừa: vật + mưu, đánh all 2 lần, - all 60 sk, ám hồn, team + 40 sk + thủ + điên cuồng
 • Từ Hoảng: dame chiến đánh đơn 4 lần, tất cả 2 lần, đóng băng địch sk cao nhất, tỷ lệ  x3 bạo,  + thủ , team + 50 sk
 • Sa Ma Kha : dame chiến đánh đơn 4 lần, tất cả 2 lần,choáng đơn, tỷ lệ  x3 bạo, địch dính kinh hồn, bản thân dc bạo kích, nguyệt hồn, team + 20 sk
 • Lỗ Túc: dame mưu đánh đơn 4 lần, all 2 lần, tỷ lệ  mê hoặc địch sk cao nhất, tỷ lệ x3 bạo, - thủ địch, team + 50 sk


Tướng Tháp 125
- Đấu Chiến Thắng Phật(Tề Thiên): Hoành Tảo Thiên Quân [Tam Hệ]Toàn thể ẩn sĩ khí công kích 3 Lần,25% 5 Lần bạo kích(Ma hệ bạo kích,30% toàn quân gia tăng điên cuồng cùng bạo kích,40% đóng băng quân địch(Nhiều nhất 3),toàn quân +50sk


- Nam Bắc Tổ: Nam Bắc Đại Pháp [Tam Hệ]Khu tán+công kích toàn thể địch,địch -30sk,cho phe mình y thánh,hồi máu 3 Lần,60% hộ thuẫn,65% mê muội binh lực ít nhất địch,xác suất đóng băng hậu phương địch,+75sk

- Tặng Tống Tháp Tương: Bôn Lôi Thạch Kích [Tam Hệ]Toàn thể công kích 2 Lần,25% 5 Lần bạo kích( Ma hệ bạo kích),xác suất vô địch,35% làm địch đào binh,toàn quân +50sk,45% sĩ khí địch ko tăng,cho phe mình Nguyệt Hồn

Binh Chủng
Thần Thương Long Vệ cần Viên Mộng Thạch để up ( up từ Cực Địa Thần Thương )
[Chuyên Khu]Chiến công, giảm quân địch 25 sĩ khí, gia tăng toàn thể 50 sĩ khí, tự thân gia tăng 50 sĩ khí, 35% xác suất toàn thể choáng, tăng toàn quân 150% Ma Binh hiệu quả, tăng mạnh tự thân phòng ngự

Thần Long Sách Sĩ cần Viên Mộng Thạch để up ( up từ Thần Hỏa Mưu Sĩ )
[Chuyên Khu]Kế sách công kích, giảm quân địch 25 sĩ khí, gia tăng toàn thể 50 sĩ khí, tự thân gia tăng 50 sĩ khí, 35% xác suất toàn thể choáng, tăng toàn quân 150% ma sách hiệu quả, tăng mạnh tự thân phòng ngự
Info Ngọa Long S8 ngoalongvn.com Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 23:34 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.