INFO NGOẠ LONG S34

⇜⇝

GIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 295
- Server bám sát bản gốc như S30,S32 + Mod ^^
- Trang bị 190 Hoàng Đế x2 chỉ số so với đồ 180
- Đặc biệt sẽ có các map NPC đánh trước

MAP + NGUYÊN LIỆU
Thành tựu Hàn Huyền,Tư Mã Ý Hứa Xương: Đồ Ứng Long opt 40
Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
Thành tựu Hướng Lãng đồ Thần Hoàng 130 opt 200
Thành tựu Duyện Châu,Loạn Thế Từ Châu = 2 Set 150 opt 250
Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 160 Opt 350
Thành tựu Ba Lần Đến Mời-Ngọa Long Xuất Sơn: Set 160 opt 400
Hướng Lãng: Rương Ám Kim có xác suất mở được trang bị Chúc Âm opt 150-200,10m Bạc,100k Lúa
Diêu Quang Thạch: Mộc Thú
Xích Nhãn(dẫn binh): Boss Tháp opt 40-60
Clear Tôi Chúa,Ngộ Sát: Có thể nhận 500 Ma Ngục
Clear Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú: Có thể nhận 200(U Minh,Ma Ngục,Băng Sương)
Clear Duyên Châu,Loạn Thế Từ Châu: Có thể nhận Vũ Thánh Thạch
Clear Kỳ Binh-Lữ Bố: Có thể nhận 5 Vũ Thánh Thạch (up binh chủng)
Băng Sương: Tư Mã Lượng
Ma Ngục: Lục Tốn-Hào Đình
U Minh =  Tư Mã Vĩ
Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ 
Đá 160 = Võ Hầu-Bát Trận Đồ

Ps: Còn lại vào Boss Tháp ngoài giao diện thế giới các thành


TƯỚNG
⇜⇝

Điêu Thuyền [Phụ Trợ] : Phe ta nhận thần ngự 2 hiệp + 50sk + tán ca, địch -30sk + giảm sát thương + xác suất bùa all + , tự thân + 145sk.Thái Diễm [Phụ Trợ] : Tự thân + ít lính nhất hồi máu 1 lần, team +50sk + xác suất team nhận thiết bích, tự thân +25sk.Vương Dị [Mưu] : Phe ta tăng hiệu quả trị liệu + buff máu 3 lần + 25sk,địch -25sk, tự thân vô ngại cam + 145sk.
Vương Nguyên Cơ [Phụ trợ] : Khu tán, phe mình +50sk + nguyệt hồn + thần ngự 2 hiệp, địch -50sk, tự thân +145sk.


Ma Thần. Lữ Bố [Chiến] : Công all 3 lần 500sk + thẳng 3 lần, địch -80sk + xác suất bùa all + giảm 25% thủ chiến, team +50sk + tịnh hóa (cả bản thân), tự thân +200sk + 300% chiến pháp + điên cuồng.Sát Thần. Công Tôn Tu [Vật] : Công all 3 lần 500sk + ngang 3 lần, địch -80sk + xác suất choáng all + giảm 25% thủ vật, team +50sk + thần binh (cả bản thân), tự thân +200sk + 350% vật công + bạo kích.Quỷ Thần. Tả Từ [Mưu] : Công all 3 lần 500sk + đơn trước sau 6 lần, địch -100sk + xác suất đóng băng all + giảm 25% thủ mưu, team +50sk + hút máu (cả bản thân), tự thân +200sk + 400% mưu công + điên cuồng + thần binh


Ps: Các tướng ko đề cập thì như S30 S33

TƯỚNG NẠP

Võ Thánh Quan Vũ [Thường] Công thẳng 3 lần,trước mặt mất sk,30% choáng thẳng,team +25sk, tự thân phản kích+100sk+hút máu+thủ+300% vật công,team xác suất bạo kích (1m)

Hợp Phì Trương Liêu [Chiến] Công thẳng 3 lần+toả binh,60% choáng sau,đồng đội+30sk+team bạo kích, tự thân thần binh+200%pháp công+145sk (2m)

Bá Vương Tôn Sách [Chiến+Vật] Công all 2 lần 200sk+ngang 2 lần,địch -30sk+65% choáng thẳng,team tịnh hóa+tán ca+40sk,tự thân hút máu+145sk (3m)

Y Thánh Hoa Đà [Mưu] Công all 3 lần 300sk,đào binh 25%,buff máu team 2 lần+giải trừ,
team +50sk+tăng trị liệu,60% bùa ngang,tự thân+200%mưu công+145sk (4m)

Đô Đốc Chu Du [Sách] Công all 3 lần+thiêu đốt địch,khích tướng địch 30%, giảm mưu phòng địch+50% bùa all+100% bùa sua,team +80sk+thần binh,tự thân +300% Ma Sách+200sk (6m)

QUÝ TỬ

Luân Chuyển [Chiến]Công all+địch -30sk,-20% chiến phòng,team +quyết chiến,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk (2m)

Thiên Ý [Sách]Công all+địch -30sk,-20% mưu phòng,team+yêu thuẫn,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk (2m)

Nghịch Thiên [Vật]Công all+địch -30sk,-20% vật phòng,team phản kích,50% choáng trước mặt,tự thân +50sk" (2m)

Bạo Nộ Hống (1m Vàng) [Chiến]Công all,địch -40sk,80% giải trừ phe ta
Bát Trận Đồ (2m Vàng) Ngô Nguỵ luyện được
Đại Viêm Đế (2m Vàng) Thục Nguỵ luyện được

Quỷ Kế (2m Vàng) Ngô Thục luyện được

BINH CHỦNG
🔺Nguyệt Thần Liêm > [Bộ Lv7]Công all,phe ta +30sk+thần ngự 1 hiệp,xác suất nhục mạ,tự thân+50sk+nguyệt hồn+hút máu (up từ Hắc Sơn Liệm)
🔺Hao Vũ Kiếm Thánh > [Bộ Lv7]Công ngang chiến pháp,phe ta +25sk,xác suất tỏa binh,tự thân+50sk+hút máu+điên cuồng (up từ Trảm Phong Vệ Sĩ)

🔺Bôn Lôi Trong Kỵ > [Kỵ Lv7]Công thẳng,phe ta+30sk+tịnh hóa,tự thân+50sk+điên cuồng+60% chiến pháp (up từ Tử Điện Kỵ)
🔺Xích Dực Lang Cung > [Cung Lv7]Công đơn,phe ta+30sk+giải trừ,tự thân+50sk+hội tâm+nguyệt hồn (up từ Tuyết Vực Lang Cung)
🔺Huyễn Tinh Vương > [Thương Lv7]Công all,phe ta+30sk+thần binh,tự thân+50sk+hút máu+nguyệt hồn (up từ Băng Kích)
🔺Huyễn Tâm Mị Hồ > [Quan Lv7]Công thẳng,địch -100sk,xác suất khích tướng,đồng đội+25sk,tự thân +50sk+mưu công 60%+điên cuồng (up từ Thiên Ngoại Linh Hồ)
🔺Cực Tinh Mê Cầm > [Quan Lv7]Phe ta hồi máu 1 lần+50sk,xác suất ám hồn,tự thân +60sk+nguyệt hồn (up từ Băng Cầm)
👉 Giá up mỗi con 1k Ma Ngục/1k U Minh/1k Băng Sương + 30 Vũ Thánh Thạch (tùy con)
 Đọc thêm binh chủng gốc http://info.ngoalongvn.com/2019/09/info-ngoa-long-s28.html

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn