Top Ad unit 728 × 90

Info S111

Info S111

🎮 Để chơi game www.ngoalongvn.com

🔶 Windows: Dùng Coowon hoặc FlashBrowser

🔶 MacOS: Dùng FlashBrowser

🔶 Điện thoại/Ipad: Dùng Puffin Pro (Android có share free ở Google), iOS/IpadOS: Liên hệ admin tải khi đã nạp gói làm quen 

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

Meta MOD by CHATGPT

- Cập nhật map 405

- Thành tựu tạm update tới Phụng Tiên Quy Thiên (sẽ bổ sung sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Map Đình Nguyên/Vương Hồn-Thành Dương (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 vàng, quân đoàn 30 lượt, giờ reset thì tự xem giờ đếm ngược lúc ở ngoài map hoặc nhìn vào shop bảo vật)

⚪️ Map Đổng Doãn-Thiên Thủy/Lữ Mông-Mạch Thành (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Kẹo Loli(Lv80: Mở ra nhận 2m Bạc,50 Quân Công))

⚪️ Map Đế Vị-Tư Mã Viêm (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Hồn(Lv110: Mở ra nhận 20m Bạc,10k Hồn Tướng)

⚪️ Map Ngũ Khê-Sa Ma Kha (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Cam(Mở ra nhận 20 Ngọc Cam)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá up binh chủng Ngân Thạch/Nham Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔥 QUÀ ĐUA TOP S110

⏰
Top 1: Khắc Văn 45 + 20m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 1) Top 2: Khắc Văn 40 + 15m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 2) Top 3: Khắc Văn 35 + 12m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 3) Top 4: Khắc Văn 30 + 10m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 4) Top 5: Khắc Văn 30 + 8m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 5) Top 6-10: Khắc Văn 25 + 6m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 6-10)

📮 Quà Top 1 có thể mang sang Server sau dùng (chỉ 1 hạng mục được mang qua sv sau + tối thiểu nạp 1m sv sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

Thục

- Trương Tinh Thái [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt,xs 35% thi độc),tự thân+200% mưu công+50sk

- Triệu Vân [Chiến]Công all,team Tịnh Hoá 3 lượt+200% pháp công+35sk

- Khương Duy [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+180% mưu công+145sk

- Quan Vũ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+180% pháp công+50sk

- Gia Cát Lượng [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

- Hoàng Trung [Thường]Công thẳng,ám tế trước mặt,tự thân phản kích 25sk+thủ hộ+100% vật công

- Bàng Thống [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+35sk,tự thân+sk cao nhất team Nguyệt Hồn,tự thân+200% mưu công

- Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-40% pháp phòng),tự thân+150% pháp công+50sk

- Mã Tốc [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt,tự thân+100% pháp công

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Ngô

- Chu Du [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

- Bộ Luyện Sư [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn đồng đội ngẫu nhiên,tự thân+200% mưu vật công+100sk

- Tôn Sách [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk

- Lữ Mông [Chiến]Công thẳng 2 lần(Toả Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

- Lục Tốn [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hộ thuẫn+150% pháp công+145sk

- Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

- Chu Thái [Sách]Công all(-40% tấn công),xs choáng lính ít nhất,tự thân+150% mưu công+50sk

- Thái Sử Từ [Chiến]Công all(-40sk,80% khu tán),tự thân Nguyệt Hồn+150% pháp công

- Từ Thịnh [Chiến]Công thẳng 2 lần (áp chế 80% sk), tự thân + thủ +180% pháp công +145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Nguỵ

- Tào Tiết [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk

- Trương Hợp [Chiến]Công thẳng 4 lần(-30% pháp phòng),tự thân hồi máu 2 lần+50sk

- Tuân Vực [Chiến]Công all,choáng trước mặt,tự thân+180% pháp công+145sk

- Từ Hoảng [Sách]Công ít lính 3 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

- Tào Hồng [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,địch -20% vật phòng,tự thân+200% vật công+50sk

- Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+180% pháp công+145sk

- Quách Gia [Chiến]Công thẳng 2 lần(tỏa binh),tự thân+200% pháp công+145sk

- Bàng Đức [Sách]Công all 3 lần(choáng lính sk cao),tự thân+150% mưu công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

+ Văn Phượng Khanh-Hạo Thiên [Thường]Công all,team hồi máu+100% vật công,dồng đội+25sk,tự thân+50sk

+ Văn Ương [Thường]Công all(ít lính dmg to),tự thân phản kích+bạo kích+300% vật công+50sk

+ Lữ Bố [Thường]Công thẳng+ngang 2 lần,địch -35% vật phòng,tự thân bạo kích+250% vật công+145sk

+ Hoa Đà [Sách]Công ngang(xs đóng băng,-40sk),tự thân điên cuồng+200% mưu công+145sk

+ Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,giải trừ team,tự thân+145sk

+ Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Địch(xs khu tán,-30% công),đồng đội+60sk+điên cuồng

+ Tư Mã Ý [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+50sk,tự thân+100sk

+ Tư Mã Chiêu [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,giải trừ team,tự thân+145sk

+ Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [Sách]Công all(-20sk,giảm trị liệu,Ám Hồn),tự thân+100% mưu công+50sk

+ Tôn Kiên-Tào Chương-Nguỵ Diên [Sách]Hồi máu team 3 lần,đồng đội+15sk 2 lượt,tự thân miễn dịch+50sk

+ Pháp Chính-Gia Cát Khác-Trình Dục [Sách]Công ít lính 3 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

+ Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Chiến]Công all 2 lần(-40% pháp phòng),tự thân+180% pháp công+50sk

+ Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Chiến]Công ngang 2 lần(xs đóng băng,-40sk),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk

+ Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Sách]Công đơn(thi độc 2 lượt,choáng),tự thân thủ hộ

+ Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần(Toả Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

+ Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+20sk,team Thần Ngự 2 lượt

+ Gia Cát Đản [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt,xs 35% thi độc),tự thân+200% mưu công+50sk

+ Trương Nhiệm [Vật]Công lính sk cao nhất 3 lần(Ám Hồn),tự thân+150% vật công+100sk

+ Trương Giác [Sách]Công all(đào binh 8%),team hồi máu,tự thân+50sk

+ Vương Nguyên Cơ [Sách]Công all(-40% tấn công),xs choáng lính sk cao nhất,tự thân+150% mưu công+50sk

+ Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),team hồi máu,tự thân+150% mưu công+50sk

+ Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all+2 lần ngẫu nhiên,tự thân miễn dịch+Tịnh Hoá+200% tán ca+100sk

+ Đổng Trác [Hỗ Trợ]Địch(-30% tấn công,xs mê hoặc 2 lượt),team+200% tán ca,tự thân+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ

Bế Nguyệt [Hỗ Trợ]Địch(-20% tấn công,xs mê hoặc 2 lượt),team+60% tán ca (10m vàng)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

500k

Viên Thuật [Hỗ Trợ]Team hộ thuẫn 2 lượt+hồi máu,tự thân+50sk

1m

Kiếm Ảnh [Chiến+Vật]Công all 2 lần(-35% pháp vật phòng)+thẳng(xs đóng băng),tự thân bạo kích+200% pháp vật công+145sk

3m

Vu Độc [Hỗ Trợ]Ngang địch(-30sk,xs choáng),team quyết chiến+giải trừ+Nguyệt Hồn,đồng đội+25sk,tự thân phản dmg+145sk

4m

Tả Từ [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,xs mê hoặc),ngang(thiêu đốt,xs choáng),đồng đội+30sk,thiết bích ít lính,tự thân miễn dịch+145sk

6m
Ma Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 3 lần(Ám Hồn,-30sk)+sau(thi độc,mê hoặc),tự thân điên cuồng+hút máu+300% tán ca+150k

8m

Huyết Ma [Tam Hệ]Công all 4 lần(đào binh 10%,-35ks)+thẳng ngang(xs đóng băng),đồng đội+35sk,team+350% tán ca+hồi máu 3 lần,tự thân phản kích+bạo kích+thần binh+thiết bích+200sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư - Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info S111 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 13:05 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.