Top Ad unit 728 × 90

Info S110

Info S110


🎮 Để chơi game www.ngoalongvn.com

🔶 Windows: Dùng Coowon hoặc FlashBrowser

🔶 MacOS: Dùng FlashBrowser

🔶 Điện thoại/Ipad: Dùng Puffin Pro (Android có share free ở Google), iOS/IpadOS: Liên hệ admin tải khi đã nạp gói làm quen 

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

Meta chuẩn GỐC CÂY

- Cập nhật map 405

- Thành tựu tạm update tới Phụng Tiên Quy Thiên (sẽ bổ sung sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Map Đình Nguyên/Vương Hồn-Thành Dương (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 vàng, quân đoàn 30 lượt, giờ reset thì tự xem giờ đếm ngược lúc ở ngoài map hoặc nhìn vào shop bảo vật)

⚪️ Map Đổng Doãn-Thiên Thủy/Lữ Mông-Mạch Thành (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Kẹo Loli(Lv80: Mở ra nhận 2m Bạc,50 Quân Công))

⚪️ Map Đế Vị-Tư Mã Viêm (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Hồn(Lv110: Mở ra nhận 20m Bạc,10k Hồn Tướng)

⚪️ Map Ngũ Khê-Sa Ma Kha (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Cam(Mở ra nhận 20 Ngọc Cam)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá up binh chủng Ngân Thạch/Nham Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔥 QUÀ ĐUA TOP S110

⏰
Top 1: Khắc Văn 45 + 20m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 1) Top 2: Khắc Văn 40 + 15m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 2) Top 3: Khắc Văn 35 + 12m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 3) Top 4: Khắc Văn 30 + 10m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 4) Top 5: Khắc Văn 30 + 8m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 5) Top 6-10: Khắc Văn 25 + 6m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 6-10)

📮 Quà Top 1 có thể mang sang Server sau dùng (chỉ 1 hạng mục được mang qua sv sau + tối thiểu nạp 1m sv sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

Ngô

Bộ Luyện Sư [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt,xs 35% thi độc),tự thân+200% mưu công+50sk

Chu Thái [Chiến]Công thẳng(áp chế 80% sk),tự thân+thủ+180% pháp công+145sk

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Tôn Sách [Chiến]Công all,team+50sk+Tịnh Hoá 3 lượt+200% pháp công

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hộ thuẫn+150% pháp công+145sk

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu pháp công+100sk

Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+180% mưu công+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Thục

Trương Tinh Thái [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+180% pháp công+145sk

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần,hộ thuẫn đồng đội ngẫu nhiên,tự thân+200% mưu vật công+100sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,ám tế trước mặt,tự thân phản kích 25sk+thủ hộ+180% vật công

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),team+35sk,tự thân+sk cao nhất team Nguyệt Hồn,tự thân+200% mưu công

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

Bàng Thống [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+100sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-15sk)+ít lính 2 lần(-15sk),tự thân+150% pháp công+145sk

Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt),tự thân thần binh+180% mưu công+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Nguỵ

Tào Tiết [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+180% vật công+145sk

Trương Hợp [C.Pháp]Công thẳng(khu tán),tự thân+180% pháp công+145sk

Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+100sk

Từ Hoảng [Chiến]Công all,choáng trước mặt,tự thân+180% pháp công+145sk

Tào Hồng [Chiến]Công ngang(đào binh),tự thân+ít lính hồi máu,tự thân+150% pháp công+145sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(Toả Binh),tự thân+200% pháp công+145sk

Quách Gia [Sách]Công ngang+đơn 2 lần(choáng,Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+150% pháp công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn  [Chiến]Công thẳng 3 lần(xs choáng),hồi máu ít lính 2 lần,tự thân+40% thủ+200% pháp công+145sk

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Sách]Công ngang(xs đóng băng,-40sk),tự thân+150% mưu công+50sk

Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Sách]Công đơn(thi độc 2 lượt,choáng),tự thân thủ hộ

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),choáng trước mặt,tự thân+100% pháp công

Pháp Chính-Gia Cát Khác-Trình Dục [Sách]Công all(-40% tấn công),xs choáng lính ít nhất,tự thân+150% mưu công+50sk

Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [Chiến]Công all(-40sk,80% khu tán),tự thân Nguyệt Hồn+150% pháp công

Tôn Quyền-Lưu Bị-Tào Tháo*(*gốc ko có trống) [Hỗ Trợ]Địch -20sk,đồng đội+85sk,team Tịnh Hoá 2 lượt

Tôn Kiên-Tào Chương-Nguỵ Diên [Chiến]Công all+ngang(-40% pháp phòng),tự thân+150% pháp công+50sk

Trương Tú [Thường]Công thẳng(áp chế 40% sk),team hồi máu,tự thân bạo kích+150% vật công+50sk

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+thiết bích+bạo kích+200% vật công

Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính(choáng),tự thân+200% mưu công+100sk

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all(-20sk,giảm trị liệu,Ám Hồn),tự thân+180% mưu công+50sk

Tư Mã Viêm [Hỗ Trợ]Địch(xs khu tán,-30% công),đồng đội+60sk+điên cuồng

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+50sk,tự thân+100sk

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần(choáng lính sk cao),tự thân+150% mưu công+50sk

Trương Xuân Hoa [Sách]Công ít lính 3 lần(Ám Hồn),tự thân+150% mưu công+50sk

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hồi máu+200% pháp công+145sk

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 4 lần(-30% pháp phòng),tự thân hồi máu 2 lần+50sk

Vương Dị [Sách]Hồi máu team 5 lần,đồng đội+10sk 2 lượt,tự thân miễn dịch+50sk

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 2 lần,tự thân+100 pháp công+145sk

Văn Sính [Chiến]Công all,team hồi máu+25sk,tự thân Nguyệt Hồn

Viên Thiệu [Sách]Hồi máu team+25sk+hộ thuẫn 2 lượt+20% thủ

Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 8%),team hồi máu

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,team hồi máu+Nguyệt Hồn,tự thân+50sk

Văn Phượng Khanh-Hạo Thiên [Sách]Công đơn(-100% công),team hồi máu+thủ hộ,hồi máu ít lính,tự thân+50sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang,tự thân bạo kích+100% vật công+50sk

Hoa Đà [Sách]Team hồi máu 2 lần,hồi máu ít lính+15sk+thủ hộ,tự thân+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,team hồi máu+25sk+100% vật công,tự thân+50sk

Công Tôn Tu [Thường]Công all(ít lính dmg to),tự thân bạo kích+300% vật công

Chúc Dung [Thường]Công all+ngẫu nhiên 2 lần,team bạo kích,tự thân+200% vật công+50sk

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+20sk,team Thần Ngự 2 lượt

Lư Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+50sk,giải trừ team,tự thân+145sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all(xs gây kinh sợ)+3 lần ngẫu nhiên,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Địch(-30% tấn công,xs mê hoặc 2 lượt),team+200% tán ca

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân thủ hộ+150% pháp công+145sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,địch -20% vật phòng,tự thân+200% vật công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ

Bế Nguyệt [Hỗ Trợ]Địch(-20% tấn công,xs mê hoặc 2 lượt),team+60% tán ca (10m vàng)


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k (100sk)

Trương Xuân Hoa [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,team Thần Ngự 2 lượt,tự thân+50sk

⭐️ 1m (95sk)

Tân Hiến Anh [Sách]Công all 2 lần+sau(thi độc),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

⭐️3m (95sk)

Lữ Linh Khởi [Chiến+Vật]Công all 2 lần(-30% vật pháp phòng)+thẳng(xs choáng),tự thân bạo kích+200% vật pháp công+145sk

⭐️ 4m (90sk)

Tư Mã Huy [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-25sk),giải trừ team+hồi máu 3 lần,đồng đội+25sk,tự thân thiết bích+50sk

⭐️ 6m (90sk)

Vu Cát [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk,đào binh)+thẳng 2 lần(xs đóng băng),team phản dmg 35%+Nguyệt Hồn,đồng đội+30sk,tự thân hút máu+200sk+300% tấn công

⭐️ 8m (85sk)

Tả Từ [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,xs mê hoặc,Ám Hồn)+ngang 3 lần(xs choáng),team+350% tán ca+hộ thuẫn 2 lượt,đồng đội+35sk,tự thân điên cuồng+200sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info S110 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 09:55 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.