Top Ad unit 728 × 90

Info S108

Info S108

🎮 Để chơi game www.ngoalongvn.com

🔶 Windows: Dùng Coowon hoặc FlashBrowser

🔶 MacOS: Dùng FlashBrowser

🔶 Điện thoại/Ipad: Dùng Puffin Pro (Android có share free ở Google), iOS/IpadOS: Liên hệ admin tải khi đã nạp gói làm quen 

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

Meta MOD

- Cập nhật map 405

- Thành tựu tạm update tới Phụng Tiên Quy Thiên (sẽ bổ sung sau)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Map Đình Nguyên/Vương Hồn-Thành Dương (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 vàng, quân đoàn 30 lượt, giờ reset thì tự xem giờ đếm ngược lúc ở ngoài map hoặc nhìn vào shop bảo vật)

⚪️ Map Đổng Doãn-Thiên Thủy/Lữ Mông-Mạch Thành (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Kẹo Loli(Lv80: Mở ra nhận 2m Bạc,50 Quân Công))

⚪️ Map Đế Vị-Tư Mã Viêm (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Hồn(Lv110: Mở ra nhận 20m Bạc,10k Hồn Tướng)

⚪️ Map Ngũ Khê-Sa Ma Kha (farm Quân Đoàn 30% có thể nhận 100 Vàng, Túi Cam(Mở ra nhận 20 Ngọc Cam)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

Ngô

Tôn Quyền [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+ngang(thi độc),team phản sát thương 2 lượt,tự thân+100sk

Tôn Sách [Vật]Công all 2 lần(-30% vật phòng)+thẳng(xs Ám Tế),tự thân hút máu+200% vật công+145sk

Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,Ám Hồn),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Phan Chương [Chiến] Công thẳng(xs choáng)+ngang 2 lần,tự thân bạo kích+200% pháp công+100sk

Đại Kiều [Hỗ Trợ]Địch(-30sk,ngẫu nhiên đóng băng),giải trừ team+hộ thuẫn 2 lượt+35sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Thục

Lưu Bị [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+thẳng(đào binh),team hộ thuẫn 2 lượt,tự thân+100sk

Quan Vũ [Vật]Công all 2 lần(-30% vật phòng)+ngang(xs Toả Binh),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

Giản Ung [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,giảm trị liệu),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Trương Bao [Chiến]Công thẳng 2 lần+ngang(xs đóng băng),tự thân hút máu+200% pháp công+100sk
 
Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Địch(-30sk,ngẫu nhiên choáng),giải trừ team+phản sát thương 2 lượt+35sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Nguỵ

Tào Tháo [Sách]Công all 2 lần(-30sk)+sau(choáng),team thần ngự 2 lượt,tự thân+100sk

Từ Hoảng [Vật]Công all 2 lần(-30% vật phòng)+thẳng,tự thân thần binh+200% vật công+145sk

Tào Thực [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,xs Toả Binh),đồng đội+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Tào Nhân [Chiến]Công thẳng+ngang 2 lần(xs đóng băng),tự thân hút máu+200% pháp công+100sk

Chân Cơ [Hỗ Trợ]Địch(-30sk,ngẫu nhiên đóng băng),giải trừ team+quyết chiến 2 lượt+35sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

Mê Đương [Hỗ Trợ]Địch(đào binh 10%,Ám Hồn),team+200% tán ca,tự thân+50sk

Chung Hội [Sách]Công thẳng 2 lần(-60sk)+ngang(xs choáng),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

Tư Mã Ý [Sách]Công all 2 lần(-35% mưu phòng)+ngẫu nhiên(choáng),thiết bích ngẫu nhiên,tự thân hút máu+200% mưu công+100sk

Những gì không đề cập ae đọc lại info S107

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ

20m Vàng

Phấn Chấn [Hỗ Trợ]Team phản sát thương 2 lượt+giải trừ,tự thân+50sk

Thần Hữu [Hỗ Trợ]Khu tán địch,team hồi máu 2 lần+Y Thánh,tự thân+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k (100sk)

Lưu Biểu-Bóng [Hỗ Trợ]Địch(-20sk,khu tán),team hồi máu 2 lần+30sk

⭐️ Nạp 1m chọn 1 trong 3 con, nạp 2m chọn tiếp 1 con, nạp 3m lấy hết 3 con (95sk)

Mã Trung-Bóng [Vật]Công all 2 lần(-30% vật phòng)+ngang(đào binh),tự thân thần binh+200% vật công+145sk

Chu Nhiên-Bóng [Chiến]Công all 2 lần(-30% pháp phòng)+thẳng(thi độc),tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk

Thái Mạo-Bóng [Sách]Công all 2 lần(-35% mưu phòng)+ngẫu nhiên(choáng),tự thân hút máu+200% mưu công+145sk

⭐️ 4m (90sk)

Tiên.Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Địch(Ám Hồn,đào binh 15%),team Thần Ngự 2 lượt+phản sát thương,đồng đội+30sk,tự thân+55sk

⭐️ 6m (90sk)

Thần.Đổng Trác [Tam Hệ]Công all 3 lần(-30sk,-35% thủ,khu tán)+thẳng 2 lần(40% choáng),team hồi máu 3 lần,đồng đội+30sk,tự thân miễn dịch+bạo kích+300% tán ca+145sk

⭐️ 8m (85sk)

Thần.Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,giảm trị liệu,-35% công)+ngang 3 lần(45% đóng băng),team giải trừ+350% tán ca,đồng đội+35sk,tự thân miễn dịch cam+hộ thuẫn+hút máu+150sk

⭐️ 10m (80sk)

[Tam Hệ]Công all 6 lần(30% mê hoặc,Ám Hồn,đào binh 20%),thiết bích ngẫu nhiên,team+400% tấn công+phản dmg 3 lượt,tự thân miễn dịch cam+điên cuồng+phản kích+200sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em

BINH CHỦNG

Tiên Hào [Quan Lv8]Team Nguyệt Hồn,đồng đội+35sk,tự thân thủ hộ+40sk (up từ trống Thiên Âm)

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info S108 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:11 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.