Top Ad unit 728 × 90

Info S100

Info Ngọa Long S100

www.ngoalongvn.com

- PC/Laptop: Dùng trình duyệt coowon.com

- Dùng Puffin Pro để chơi trên điện thoại

- Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

GIỚI THIỆU

- Meta dựa trên bản GỐC

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

⚪️ Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

⚪️ Tiêu phí không tặng rương, mua rương tính rương và chỉ nhận duy nhất mốc cao nhất 1 lần. Thí dụ vòng quay Tinh Tú, mua 5k 10k rương gì đó làm sao nó hiện mốc là cả 5 hộp bên dưới đều sáng đèn (thì click cái hộp ngoài cùng trước rùi click nhận từ phải sáng trái là nhận hết, đã test)

⚪️ Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

⚪️ Đồ 130 Thần Hoàng được chỉnh level 1 có thể mặc(giúp ae đi map lúc đầu dễ hơn)

⚪️ Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

⚪️ Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

⚪️ Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

⚪️ Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔥 Đua Top [Tài Phú] chào mừng S100

👉 Bài viết: https://info.ngoalongvn.com/2023/11/nap-s100.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÀ ĐUA TOP S100

🔵 Áp dụng cả 2 top Lực Chiến + Cấp

⏰ 24.11.2023 - 08.12.2023

Top 1: Khắc Văn 40 + 20m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 1)

Top 2: Khắc Văn 35 + 15m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 2)

Top 3: Khắc Văn 30 + 12m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 3)

Top 4: Khắc Văn 25 + 10m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 4)

Top 5: Khắc Văn 25 + 8m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 5)

Top 6-10: Khắc Văn 20 + 6m Vàng + Túi Nguyên Liệu(top 6-10)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

TƯỚNG NƯỚC

📕 NGÔ

Lữ Mông [Chiến+Sách]Công sau 2 lần(thiêu đốt cực mạnh),tự thân+250% tấn công+100sk

Lục Tốn [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt mạnh),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

Chu Thái [Chiến]Công thẳng(áp chế 80% sk),tự thân+200% pháp công+145sk

Chu Du [Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt mạnh),tự thân+200% mưu công

Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

Thái Sử Từ [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Tôn Sách [Chiến]Công all,team+50sk+200% pháp công+Tịnh Hóa

Từ Thịnh [Chiến]Công all 2 lần,tự thân hộ thuẫn+145sk

Hoàng Cái [Chiến]Công thẳng 2 lần(Ám Hồn),tự thân+150% pháp công+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📘 NGỤY

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh),tự thân+250% pháp công+145sk

Tuân Vực [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+100sk

Trương Hợp [Chiến]Công thẳng(khu tán),tự thân+200% pháp công+145sk

Từ Hoảng [Chiến]Công all,choáng trước mặt,tự thân+150% pháp công+145sk

Tào Hồng [Chiến]Công ngang(đào binh),hồi máu ít lính,tự thân hồi máu+145sk

Quách Gia [Sách]Công đơn 2 lần(choáng,Ám Hồn)+ngang,tự thân+145sk

Bàng Đức [Chiến]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Điển Vi [Thường]Công all+ít lính,tự thân hút máu+200% vật công+50sk

Hứa Chử [Chiến]Công đơn 2 lần(khu tán),tự thân hút máu+150% pháp công+145sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 THỤC

Khương Duy [Sách+Thường]Công ít lính 2 lần(Ám Hồn),hộ thuẫn ngẫu nhiên,tự thân+250% vật mưu công+100sk

Triệu Vân [Chiến]Công thẳng(-40% pháp phòng),tự thân+200% pháp công+145sk

Bàng Thống [Sách]Công ít lính 5 lần(Ám Hồn),tự thân+200% mưu công+100sk

Hoàng Trung [Thường]Công ít lính(choáng),tự thân bạo kích+200% vật công+145sk

Mã Tốc [Sách]Công đơn 2 lần(thiêu đốt mạnh),tự thân thần binh+200% mưu công+145sk

Mã Vân Lộc [Chiến]Công ngang(-20sk)+địch sk cao(-30sk),tự thân+145sk

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 2 lần(-30sk),hộ thuẫn ít lính,team+30sk,tự thân Nguyệt Hồn

Quan Bình [Thường]Công thẳng 2 lần,phe ta+30% thủ,tự thân phản kích+150% vật công+50sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng(ám tế trước mặt),tự thân phản kích+25sk+hút máu+thủ hộ+200% vật công

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📕 TRUNG LẬP - SKILL CHUNG – THÁP

Tôn Quyền-Lưu Bị-Tào Tháo [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Đại Kiều-Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh [Hỗ Trợ]Hồi máu team+tăng trị liệu,hồi máu ngẫu nhiên 3 lần,đồng đội+80sk

Giản Ung-Tào Thực-Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,xóa bất lợi phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Sách]Công all 2 lần(xs Ám Tế)+địch sk cao nhất(-50sk),tự thân+50sk

Mao Giới-Y Tịch-Chu Trị [Sách]Công đơn(thi độc,choáng),tự thân thủ hộ

Mã Siêu-Hạ Hầu Uyên-Chu Hoàn [Chiến]Công thẳng 2 lần(xs choáng),hồi máu ít lính 2 lần,tự thân thủ hộ+200% pháp công+145sk

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Sách]Công ngang(-25sk,xs 65% đóng băng),tự thân+150% mưu công+50sk

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [Chiến]Công thẳng 2 lần(-150sk),xác suất choáng thẳng

Pháp Chính-Gia Cát Khác-Trình Dục [Sách]Công all(xs choáng sau,xác suất sợ hãi),tự thân+200% mưu công+50sk

Phan Chương-Trương Bao-Tào Nhân [Chiến]Công all(-40sk,khu tán),tự thân Nguyệt Hồn+150% pháp công

Tôn Kiên-Ngụy Diên-Tào Chương [Chiến]Công all+ngang(-40% pháp phòng),tự thân+50sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [Chiến]Công sau(Ám Hồn,đào binh,choáng)

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,hồi máu team,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (map Gia Cát-Thọ Xuân)

Văn Ương [Chiến]Công thẳng 4 lần(-40% pháp phòng),tự thân hồi máu 2 lần+50sk

Vương Dị [Sách]Hồi máu team 5 lần,đồng đội+10sk duy trì 3 lượt,tự thân miễn dịch

Văn Sửu [Chiến]Công ngẫu nhiên 5 lần(Ám Hồn all),tự thân+200% pháp công+145sk

Văn Sính [Chiến]Công all,hồi máu team 2 lần+25sk,tự thân Nguyệt Hồn (map Viên Thiệu-Quan Độ)

Vương Doãn [Sách]Công all(đào binh 8%),hồi máu team 1 lần

Hoa Đà [Sách]Hồi máu ít lính+20sk+hộ thuẫn+thủ hộ,hồi máu team 2 lần,tự thân+145sk

Hoa Hùng [Thường]Công ngang,tự thân bạo kích+phản kích+150% vật công+50sk (map Đổng Trác-Trường An)

Hàn Toại [Kế Sách]Công đơn kèm đoạt hết sĩ khí,-50% tất cả công 2 lượt (map Lưu Chương-Thành Đô)

Hạo Thiên-Phượng Khanh [Sách]Công đơn(-100% tấn công),team hồi máu+thủ hộ,hồi máu ít lính 2 lần,tự thân+50sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngang+thẳng+ít lính,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+200% tán ca+100sk

Đổng Trác [Chiến]Công thẳng 2 lần,tự thân+150% pháp công+thủ hộ+145sk (map Đổng Trác-Trường An)

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+200% tán ca,địch -30% tấn công,xác suất mê hoặc địch 2 lượt (up 2 lần)

Lữ Bố [Chiến]Công all+ngẩu nhiên 3 lần,xs khinh sợ địch,tự thân điên cuồng+250% pháp công+50sk (up 2 lần)

Lư Thực [Hỗ Trợ]Xóa bất lợi phe ta+50% tấn công,đồng đội+50sk,tự thân+145sk (up 2 lần)

Công Tôn Tu [Thường]Công all,tự thân bạo kích+500% vật công

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn kèm khống chế 1 lượt,tự thân+100sk

Chung Hội [Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng),hồi máu team,tự thân hồi máu+50sk (up 2 lần)

Cao Lãm [Thường]Công all,hồi máu team+150% vật công,tự thân+50sk

Chúc Dung [Thường]Công+địch sk cao 2 lần,tự thân+100% vật công+50sk

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau 2 lần,-20% vật phòng toàn địch,tự thân+100% vật công+50sk

Mã Hưu [C.Pháp]Công thẳng,-100% công+khu tán trước mặt (map Lưu Chương-Thành Đô)

Gia Cát Đản [Hỗ Trợ]Đồng đội+20sk,team Thần Ngự+hộ thuẫn 2 lượt

Tư Mã Ý [Sách]Công ít lính(khu tán,choáng),tự thân+200% mưu công+100sk

Tư Mã Chiêu [Sách]Công all(-30sk,-100% trị liệu,Ám Hồn),tự thân+50sk

Tư Mã Viêm [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk+điên cuồng,xác suất 50%(-30% công địch,khu tán)

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+50sk,team phản 40% sát thương,tự thân+100sk (up 2 lần)

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,choáng+Ám Hồn(địch sk cao nhất),tự thân+200% mưu công+50sk

Trương Nhiệm [Chiến]Công all 2 lần,tự thân bạo kích+hồi máu+300% pháp công+145sk (up 2 lần)

Trần Cung [Sách]Công ngang 2 lần(áp chế 50% sk),tự thân+100% mưu công+50sk (map Đình Nguyên)

Trương Ninh [Thường]Công all,tự thân miễn dịch+bạo kích+thiết bích+200% vật công (map Gia Cát-Thọ Xuân)

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công thẳng,tự thân thiết bích+Tịnh Hóa+50sk

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

THẦN TƯỚNG

⭐️ 500k
Nguyệt Vũ [Hỗ Trợ]Địch -25sk,đồng đội+25sk duy trì 2 lượt,tự thân thủ hộ+40sk


⭐️ 1m
Trương Doãn [Chiến+Sách]Công thẳng+ngang 2 lần(Ám Hồn,xs choáng),tự thân hút máu+200% pháp mưu công+100sk


⭐️ 2m
Nhạc Tiến [Chiến+Vật]Công all 2 lần(-25% thủ,giảm trị liệu)+ngẫu nhiên 2 lần,tự thân bạo kích+200% pháp vật công+145sk


⭐️ 3m
Lưu Phong [Sách+Vật]Công all 2 lần(đào binh 15%,-30sk)+ngẫu nhiên 2 lần(xs mê hoặc),tự thân điên cuồng+250% mưu vật công+145sk


⭐️ 5m
Tiên Thuyên [Hỗ Trợ]Địch(khu tán,-30sk 3 lượt,100% đóng băng ngẫu nhiên),đồng đội+35sk 3 lượt,team Thần Ngự 2 lượt+300% Tán Ca,tự thân+100sk


⭐️ 6m
Diệp Vân[Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,Ám Tế trước mặt)+ngang 2 lần(-100sk),team phản 40% sát thương,tự thân phản kích+thần binh+bạo kích+145sk


⭐️ 8m
Tam Vân [Tam Hệ]Công all 3 lần(-35sk,-35% thủ)+thằng 3 lần(xs choáng),team quyết chiến 3 lượt+hồi máu 3 lần,tự thân điên cuồng+hút máu+145sk

🔩 Tướng nạp sẽ tùy chỉnh dựa theo tình hình đi map của anh em
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

QUÝ TỬ


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

BINH CHỦNG

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

Sương Hồn - Cô Hành Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.

Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.

Nham Giáp - U Linh Giám Quân

 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.

Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.

Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]

 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.

Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.

Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.

Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]

 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.

Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.

Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]

 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.

Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ

 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.

Thiên Thú - Sương Thiên

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.

Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.

Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]

 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.

Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]

 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.

Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.

Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.

Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.

Thiên Sư - Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]

 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.

Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]

 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.

Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.

Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]

 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.

Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm (dùng Thánh Linh up tiếp)

 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.

Info S100 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 14:01 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.