Top Ad unit 728 × 90

Info Server 89

Info Ngọa Long S89

Tham gia nhóm chat Telegram: https://t.me/ngoalongvn


GIỚI THIỆU

- Meta MOD (tức có nhiều chỉnh sửa)

- Cập nhật nhiều map mới để up thành chính cấp 385

- Thành tựu update tới Đông Chu Thiên Mộ


MỘT SỐ LƯU Ý CHO ANH EM NEWBIE

🔗 Xóa cache trình duyệt trước khi tạo nick để nhận hộp quà cấp, tương tự mục lưu ý bảo trì hàng ngày bên dưới

🔗 Đi map đầu tiên xong thì F5 lại để thấy map sau(lần sau ko cần làm nữa)

🔗 Đá 120/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Đá up trang bị một số có thể farm ở boss Võ Khôi, nhận thành tựu, một số thì vào shop tranh đoạt đổi Quân Công để mua

🔗 Quân Công/Hồn Tướng/Ngân Thạch farm ở Võ Khôi Tháp (ngoài giao diện map)

🔗 Ma Ngục-U Minh-B Sương farm ở hình con rồng Tinh Anh khi level 170 trở lên

🔗 Lưu ý sau bảo trì hàng ngày, anh em hãy xóa cache web để tránh lag khi nhận thành tựu/tiêu phí, mở hộp quà. Lỗi này từ lúc mua source bên tàu đã bị rồi nên chỉ có cách này thôi. Anh em chịu khó xóa, một lần làm có 5s-10s thôi

👉 Hướng dẫn dùng Coowon

https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html


TƯỚNG NƯỚC

📘 NGỤY

Cân Quắc●Chân Cơ [Sách]Công all 3 lần(-25sk,khu tán),đồng đội+30sk,tự thân hút máu+150% mưu công+100sk

Thiên Cơ.Hạ Hầu Đôn [Vật]Công thẳng 2 lần -150sk,đóng băng trước mặt,team Nguyệt Hồn,tự thân bạo kích+150% vật công+65sk

Ngụy VươngTào Tháo [Vật]Công all 2 lần(-30% vật phòng+chiến phòng),đồng đội+50sk,xác suất khống chế all địch,tự thân+50sk

Ngụy●Quách Gia [Sách]Công all 3 lần(-20% thủ),choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân điên cuồng+150% mưu công+145sk

Vũ Khúc.Tào Thực [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+40sk,team+150% mưu công,tự thân+thủ+50sk

Truyền Kỳ.Trương Hợp [Chiến]Công all 2 lần+thẳng(Tỏa Binh,xs choáng),tự thân bạo kích+200% pháp công+145sk


📗 THỤC

Cân Quắc●Hoàng Nguyệt Anh [Sách]Công all 3 lần(-25sk),40% đóng băng phía trước,đồng đội+30sk,tự thân+30% thủ+150% mưu công+100sk

Thiên Cơ.Trương Phi [Vật]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt,team phản 40% sát thương,tự thân điên cuồng+150% vật công+65sk

Thục VươngLưu Bị [Chiến]Công all 2 lần(-30% chiến phòng+mưu phòng),đồng đội+50sk,xác suất khống chế all địch,tự thân+50sk

ThụcGia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần,thi độc+choáng đơn,team Nguyệt Hồn,tự thân hút máu+150% mưu công+100sk

Vũ Khúc.Giản Ung [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+40sk,team+150% vật công+tự thân hộ thuẫn+50sk

Truyền Kỳ.Triệu Vân [Chiến]Công all 2 lần+ngang(Ám Hồn,xs choáng),tự thân hút máu+200% pháp công+145sk


📕 NGÔ

Cân Quắc●Đại Kiều [Sách]Công all 3 lần(-25sk,Ám Hồn),đồng đội+30sk,tự thân thần binh+150% mưu công+100sk

Thiên Cơ.Cam Ninh [Vật]Công thẳng 2 lần -150sk,khống chế trước mặt,team thần binh,tự thân hút máu+150% vật công+65sk

Ngô VươngTôn Quyền [Sách]Công all 2 lần(-30% mưu phòng+vật phòng),đồng đội+50sk,xác suất khống chế all địch,tự thân+50sk

Ngô●Chu Du [Sách]Công all 3 lần(khu tán,thiêu đốt),xác suất đóng băng thẳng,tự thân bạo kích+150% mưu công+100sk

Vũ Khúc.Tiểu Kiều [Hỗ Trợ]Khu tán địch,đồng đội+40sk,team+150% pháp công,tự thân Nguyệt Hồn+50sk

Truyền Kỳ.Chu Thái [Chiến]Công all 3 lần(-25sk),đồng đội+25sk,hộ thuẫn ít lính,tự thân điên cuồng+200% pháp công+145sk


📙TRUNG LẬP - SKILL CHUNG - THÁP

Bùi Nguyên Thiệu [Thường]Công all,tự thân thiết bích+100% vật công+50sk (rẻ có thể up đi map đầu game)

Cao Thuận [Thường]Công all 2 lần(-25% vật phòng),tự thân bạo kích+100% vật công+50sk

Mê Đương [Hỗ Trợ]Đào binh 15%,20% choáng thẳng+ngủ say,team hồi máu 3 lần+30sk

Củng Chí [Kế Sách]Công đơn+choáng,ngẫu nhiên+25sk,team phản 40% sát thương,tự thân+50sk

Hoa Đà [Hỗ Trợ]Hồi máu team 3 lần+Nguyệt Hồn+tăng trị liệu,thiết bích ít lính nhất,tự thân+145sk

Thẩm Phối [Hỗ Trợ]Ám Tế thẳng,team+25% thủ,xác suất phản sát thương ít lính,tự thân+50sk

*** Ở trên mình chỉ liệt kê một số tướng tiêu biểu ở meta lần chứ trong game hàng trăm tướng, anh em chỉ cần click vào nút giác ngộ có thể xem trước skill, còn lại anh em tự khám phá

THẦN TƯỚNG

🔥 200k
Tân Hiến Anh [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,team Thần Ngự,tự thân+35sk

🔥 1m (tùy chọn) 1 con bên dưới, 2m nhận đủ 2 tướng
Tiên Âm.Nhị Tiểu Thư [Sách]Công all 2 lần(-15sk),team hồi máu 4 lần+Y Thánh+Nguyệt Hồn,tự thân+50sk

Thánh Âm.Đại Tiểu Thư  [Sách]Công all 3 lần(Ám Hồn,xs choáng thẳng),team+200% tán ca,tự thân điên cuồng+bạo kích+100sk

🔥 3m
Tiên Tri●Khương Tử Nha [Vật+Chiến] [Vật+Chiến]Công thẳng 2 lần(-35sk,-30% thủ)+ngang 2 lần(thi độc),tự thân bạo kích+200% vật pháp công+145sk

🔥 4m
Tiên Thiên●Điêu Thuyền [Sách+Vật]Công all 3 lần(xs mê hoặc)+sau 2 lần(choáng),đồng đội+35sk,hộ thuẫn team 2 lượt,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

🔥 6m
Ma Thần●Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 4 lần(-25% thủ,xs kinh sợ)+thẳng 2 lần(-50% tấn công),team+100% phản sát thương,tự thân hút máu+điên cuồng+400% tán ca+145sk

BINH CHỦNG

Bộ Binh


Trảm Phong Vệ Sĩ > Hao Vũ Kiếm Thánh > Thần Phong Vệ Sĩ [Thần Vệ]Công trước mặt(choáng,thi độc),đồng đội+35sk,team cuồng bạo,tự thân+40skCô Hành Giả > Liệt Cốt Man Vương > Trương Giác: Công thẳng+sau(choáng),tự thân hút máu+40sk


Thiên Vệ > Băng Giáp > Bá Cự Khải > Sương Thiên: Công đơn(đóng băng)+sau,tự thân Nguyệt Hồn+40sk


Thương Binh

Linh Diệm Tử Sĩ > Ác Hỏa Tướng > Băng Ngục Thiên [Băng Ngục Thiên]Công ngang(-25sk ko thể hồi máu),đồng đội+30sk,team bạo kích,tự thân+45sk


Băng Kích > Huyễn Tinh Vương > Hư Không Kích > Bắc Đẩu: Công all(-5sk,đào binh 5%),tự thân Nguyệt Hồn+40sk


Băng Thương > Ngự Thương > Dung Thương > Đổng Trác: Công ngẫu nhiên 3 lần(Ám Hồn),team thủ hộ+30sk

Kỵ Binh

Bạo Nộ Chùy > Viêm Chùy Kỵ > Lôi Đình Chùy > Long Kỵ Quỷ: Công thẳng(Ám Tế,xs hỗn loạn),đồng đội+35sk,team thần binh,tự thân+45sk


Dị Ngục Quỷ > Hỏa Giáp Huyền Ngưu > Lữ Bố: Công đơn+ngang(Ám Hồn),tự thân hộ thuẫn+40sk

Tử Điện Kỵ > Bôn Kỵ > Bạch Mã > Quan Vũ: Công thẳng(Ám Tế),tự thân bạo kích+phản kích+35sk


Cung Binh

Thiên Long Pháo > Long Khiếu Pháo > Pháo Xung Ngưu Đẩu > [Mộng Thiên Long]Công all(-20sk,thiêu đốt),đồng đội+35sk,ngẫu nhiên hộ thuẫn,tự thân+40skThiên Nỏ > Băng Nỏ > Xích Giáp Cuồng Nỏ > Nam Đẩu: Team+40sk+hồi máu 2 hiệp,tự thân Nguyệt HồnTruy Mệnh > Đoạt Hồn > Huyết Ảnh: Công sau 2 lần(choáng),đồng đội ngẫu nhiên nhận phản sát thương,tự thân+45sk


Quan Văn

Băng Hồ > Thiên Ngoại Linh Hồ > Ảo Tâm Mị Hồ > Vũ Nữ > Nguyệt Hồn Yêu Công thẳng(-55sk,khu tán),đồng đội+35sk,team Nguyệt Hồn,tự thân+40sk


Ngục Hỏa Thần Phán > Hồng Liên Phán Quan > Xích Diệm Ngưu Ma >Tào Tháo: [Tào Tháo]Đồng đội+35sk,team giải trừ,tự thân+40sk


Băng Cầm > Mê Cầm > Thiên Âm > Kỳ Cổ Thủ > [Hàn Âm]Công đơn -5sk,team+35sk,thiết bích ngẫu nhiên 1 tướng⚠️ Binh chủng các hệ trên có ở túi quà nạp hoặc liên hệ Admin mua thêmBINH CHỦNG CƠ BẢN

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.

Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
Info Server 89 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:26 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.