Top Ad unit 728 × 90

Nạp Thẻ Server 73

NẠP THẺ SERVER 73

⚔️ CHUYỂN KHOẢN ATM/MOMO

  • 100k: 6m vàng 20m Bạc,25k(up Tướng,Ngọc Cam,QC),250k CT,25m HT,5m CC,5 VThường,1k Ngân Thạch
  • 500k 25m Vàng
  • 1m 50m Vàng + Túi Quà Chung + Set 170 opt 280
  • 2m 100m Vàng + Túi Quà Chung + Set 190 opt 300
  • 3m 200m Vàng + Túi Quà Chung + Set 210 opt 350
  • 4m 300m Vàng + Túi Quà Chung + Set 230 opt 380
  • 5m 500m Vàng + Túi Quà Chung + Set 230 opt 380
  • 6m 800m Vàng + Túi Quà Chung + Set 250 opt 400
📔 Túi Quà Chung gồm: 200m Bạc,200k up Tướng,1m QC,1m CT,KV 35,30 VThường,1k Ngân Thạch,100m HT,3 Thánh Linh
📔 Mốc 1m sẽ tặng kèm gói 100k
📔 Gói làm quen 100k không cộng dồn với gói ngày 1 bên dưới

Trên mốc 6m vui lòng liên hệ Admin Page

💰 TƯỚNG NẠP

🐬 Nạp 500k nhận kèm Vu Cát [Vật]Công all 2 lần(Ám Hồn)+trước mặt 2 lần,tự thân hút máu+200% vật công+75sk

🐬 Nạp 1m nhận kèm Tư Mã Huy [Kế Sách]Công ngang 2 lần(-25sk),hồi máu team 4 lần+100% tán ca,tự thân nguyệt hồn+100sk

🐬 Nạp 3m nhận kèm Thái Văn Cơ [Kế Sách]Công đơn 2 lần(-50sk,50% -99% công kích),team giải trừ+hồi máu 3 lần+60% Y Thánh,đồng đội+45sk,25% Thiết Bích team 2 lượt,tự thân vô ngại cam+145sk

🐬 Nạp 4m nhận Phục Thọ [Chiến]Công all 3 lần(-30% pháp phòng,khu tán,-25sk)+thẳng 2 lần(thi độc+choáng trước mặt),tự thân điên cuồng+300% pháp công+145sk

🐬 Nạp 6m nhận Tả Từ [Kế Sách]Công all 3 lần(khu tán,-30% mưu phòng,-30% công kích,-35sk,45% bùa thẳng)+ít lính nhất 3 lần(15% đào binh),phe ta thần ngự+nguyệt hồn,tự thân hút máu+điên cuồng+300% mưu công145sk


💰 DONATE LIÊN TỤC EVENT 7 NGÀY 

💸 Event 7 ngày có thể nạp bằng thẻ cào còn ai có ATM/Momo thì chuyển khoản sẽ được kèm ưu đãi info bên trên (thẻ cào chỉ nhận được Event 7 ngày)

Ngày 1: Donate 100k nhận 100k Quân Công + 100m Bạc,20k up Tướng,20k Cam,100k CT,10m Hồn Tướng,1 Vân Thường,KV 20

Ngày 2: Donate 150k nhận 200k Quân Công + 200m Bạc,20k up Tướng,20k Cam,100k CT,10m Hồn Tướng,2 Vân Thường,2 KV 20

Ngày 3: Donate 200k nhận 300k Quân Công + 300m Bạc,30k up Tướng,30k Cam,200k CT,10m Hồn Tướng,3 Vân Thường,3 KV 25,1 Thánh Linh

Ngày 4: Donate 250k nhận 400k Quân Công + 400m Bạc,40k up Tướng,40k Cam,300k CT,10m Hồn Tướng,4 Vân Thường,4 KV 25,2 Thánh Linh

Ngày 5: Donate 300k nhận 500k Quân Công + 500m Bạc,50k up Tướng,50k Cam,400k CT,50m Hồn Tướng,5 Vân Thường,5 KV 28,3 Thánh Linh

Ngày 6: Donate 350k nhận 1m Quân Công + 600m Bạc,60k up Tướng,60k Cam,500k CT,60m Hồn Tướng,6 Vân Thường,6 KV 30,4 Thánh Linh

Ngày 7: Donate 400k nhận 2m Quân Công + 700m Bạc,100k up Tướng,100k Cam,1m CT,100m Hồn Tướng,10 Vân Thường,6 KV 35

☄️ Donate 2m sẽ nhận kèm mốc 2m ở trên kèm full event 7 ngày, tương tự Donate 500k được 3 ngày event, 1m được 5 ngày.

☄️ Event 7 ngày (chỉ nhận duy nhất 1 lần)

⏰GIỜ BẢO TRÌ SERVER

Ban ngày: 14h(ko tính ngày Open)

Buổi Tối: 20h (ko tính ngày Vương Vị)

Nạp Thẻ Server 73 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 12:25 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.