Top Ad unit 728 × 90

Info Ngoạ Long S56

Info Ngoạ Long S56
www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU CHUNG

- Nhà chính cấp 325 theo bản chuẩn không MOD
- Cập nhật trang bị cấp 200
- Năng động ngày 100k Vàng (100 điểm)

🔥🔥 Cập nhật ngày 03.06.2021 🔥🔥 💮 S56 Tháp Thí Luyện (tầng 160) 🔷 Tư Mã Huy [Sách]Hồi máu phe ta,đồng đội sk cao nhất+50% tấn công,đồng đội lính ít nhất nhận Hộ Thuẫn,thẳng địch -40% tấn công,phe ta+25% thủ hộ,tự thân+145sk 🔷 Vu Cát [Kế Sách]Công all 2 lần(Tỏa Binh phe địch,-20% thủ),tự thân+50sk(xác suất 50% hộ thuẫn 1 lượt) 🔷 Làm mới toàn bộ hoạt động như Tiêu Phí, Đầu Tư, Tăng Cấp, Bộ Doanh.... ⚠️ Xóa cache trình duyệt web để nhận cập nhật theo hướng dẫn https://info.ngoalongvn.com/2021/01/huong-dan-dung-coowon.html 📌 ĐUA TOP TIÊU PHÍ S56 ⏰ Tính từ 5h ngày 03.06 đến hết 10.06.2021. Ngày 11.06.2021 sẽ tổng kết và trao thưởng 💰 Top 1: 5m Quân Công + 3 đá 200 💰 Top 2: 3m Quân Công + 2 đá 200 💰 Top 3: 2m Quân Công + 1 đá 200 💰 Top 5-10: Giác Ngộ Siêu + Quy Nguyên Thạch ☄️ Admin sẽ tổng hợp dựa theo dữ liệu Server, anh em chỉ cần Tiêu Phí thôi, không cần comment điểm danh gì hết ! 🔆 Info S56: https://info.ngoalongvn.com/2021/05/info-ngoa-long-s56.html 💎 Nạp Thẻ: https://info.ngoalongvn.com/2021/05/nap-the-va-hoat-dong-s56.html


Cập nhật ngày 31.05.2021
🔷 Điểm danh (phần năng động, hàng bên dưới), ngày 1 10k Vàng 100k Chiến Công, ngày 2 20k Vàng 200k Chiến Công, tương tự các ngày còn lại)
🔷 Phó bản Bày Tiệc Bên Sông-Tào Tháo Làm Thơ (thành tựu đồ 170 opt 400)
🔷 Phó bản Diệu Kế Phượng Sồ-Xích Sắt Buộc Thuyền (Đá 200 + 2m Vàng)

Cập nhật ngày 28.05.2021
🔷 Update Shop Bảo Vật (có bán Túi Lúa, Túi 1m Chiến Tích, Túi Đá 190)
🔷 Shop luôn điều chỉnh giá ngẫu nhiên
🔷 Shop Bạc: Có túi trữ Bạc 1 tỷ khi đầy(Dùng cẩn thận tránh lag kho không giải quyết)
🔷 Tăng nhẹ chỉ số Tri Kỷ
🔷 Tăng chỉ số đồ cấp 200
🔷 Quách Gia [Kế Sách]Công ngang 2 lần,choáng trước mặt+Âm Hồn,tự thân+200% mưu công+145sk
🔷 Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all 2 lần(-30sk),phe ta+30sk,tự thân Nguyệt Hồn+200% mưu công
🔷 Chu Du [Kế Sách]Công all 3 lần(thiêu đốt),tự thân+200% mưu công

Cập nhật ngày 26.05.2021


https://www.facebook.com/groups/1136703636522575/permalink/1615011022025165/


Cập nhật ngày 24.05.2021
🔷 Ngụy Duyên [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng,khu tán)+công all 500sk,phe ta+10% điên cuồng,tự thân+200% pháp công+50sk
🔷 Tôn Kiên [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng)+công all 500sk,phe ta+15% công thủ,tự thân+200% pháp công+50sk
🔷 Tào Chương [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng,Ám Hồn 10%)+công all 500sk,tự thân+200% pháp công+50sk
🔷 Đặng Ngải [Tam Hệ]Công all 3 lần,tự thân miễn dịch+Tịnh Hóa+100sk+50% Tán Ca
🔆 Tất cả đều được tăng hệ số dmg

Cập nhật ngày 20.05.2021
- Đã sửa skill Chu Du(ko thiêu đốt địch)
- Mod buôn bạc (Nhân Sâm, Thỏi Vàng)
- Bán Quân Lệnh trong Shop
- Sửa Mộng Thạch khi mở bị lỗi

NGUYÊN LIỆU-THÀNH TỰU-MAP-KIẾM VÀNG


Mỗi ngày có xác suất gặp và trò chuyện với NPC trong thành sẽ nhận (500 Vàng hoặc 1000 Vàng, tùy câu trả lời)
Đế Vị-Tư Mã Viêm/Lữ Mông-Mạch Thành (Quân đoàn farm được 500v/1 lần chạy, có 40 lượt)


Tùy hoạt động mà có thể điều kiện đổi quà khác nhau.
Giành Trung Nguyên: Có thể dùng Chiến Công để đổi quà. Chiến Công có thể kiếm bằng cách đi phó bản, đổi trong Shop Quân Công, mua trong shop Bảo Vật (500k Vàng = 2m Chiến Công)....

Tại mục Hoạt Động này(trong game sẽ có 4 hoạt động), hiện tại khi vào game chỉ có tên hoạt động Giành Trung Nguyên này đã được code lại quà so với bản gốc. Nếu qua ngày mới tên hoạt động này đổi thành Chinh Chiến Tứ Phương/Tiền Tài Như Nước/Mùa Bội Thu thì báo Admin trong nhóm để chỉnh lại quà 3 mục này (3 mục này chưa sửa quà vì chưa nắm rõ thời gian tự thay đổi hoạt động này)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Viên Thiệu-Quan Độ
 2. Mạnh Hoạch-Dị Nhân
 3. Hàn Huyền Kinh Nam
☄️ Mỗi map thành tựu 30k Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Tư Mã-Ám Độ
 2. Đình Nguyên
 3. Gia Cát-Thọ Xuân
 4. Vương Hồn-Thành Dương
 5. Hoàng Hạo-Thiên Phạt
☄️ Mỗi map thành tựu 50k Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Võ Hầu-Bát Trận Đồ
 2. Phạt Ngô-Quảng Lăng
 3. Thiên Công-Hoàng Cân
 4. Mị Thiên Sư-Dối Trời
 5. U Minh Sư-Hoa Hùng
 6. Ma Vương Giáng Lâm
 7. Tôn Kiên Thiệt Mạng
 8. Trường An Chiến-Liên Hoàn Kế
 9. Duyện Châu-Loạn Thế
 10. Loạn Thế Chiến-Từ Châu
☄️ Mỗi map thành tựu 350k Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Viên Môn Xạ Kích
 2. Hoài Nam-Quần Hùng
 3. Tương Kế Tựu Kế
 4. Phụng Tiên Quy Thiên
 5. Ám Tàng-Hứa Đô
☄️ Mỗi map thành tựu 500k Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Tôi Chúa Đoàn Viên
 2. Ngộ Sát Tiên Nhân
 3. Ô Sào Thất Thủ
 4. Vừa Đánh Vừa Lui
 5. Mưu Sĩ Hiến Kế
☄️ Mỗi map thành tựu 1m Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 1. Ngọa Long Xuất Sơn
 2. Cẩm Phàm Mãnh Sĩ
 3. Lưu Kỳ Xin Chiến
 4. Mưu Kế Ngọa Long
 5. Bắc Hải Hiền Sĩ
☄️ Mỗi map thành tựu 2m Vàng

Túi Giác Ngộ Xác suất:100%(5m Bạc,100k Chiến Tích,50k Q.Công),25%(60k giác Ngộ)
Túi Binh Chủng Xác suất:100%(5m Bạc,10 Vân Thường),10%(Thần Diễm,Chủ Hồn Thạch
Rương Đồ Công Xác suất:100%(5m Bạc,100k Chiến Tích,5m Hồn Tướng),15% Diệt Thế(đồ Công) opt 400 
Rương Đồ Thủ Xác suất:100%(5m Bạc,100k Chiến Tích,5m Hồn Tướng),15% Diệt Thế(đồ Thủ) opt 400
Rương Khắc Văn Công Xác suất:100%(5m Bạc,50k Ngọc Cam,50k Q.Công),20% KV Công 25,26,27,28,29,30 
Rương Khắc Văn Thủ Xác suất:100%(5m Bạc,50k Ngọc Cam,50k Q.Công),20% KV Thủ 25,26,27,28,29,30
Rương Khắc Văn Binh Xác suất:100%(5m Bạc,50k Ngọc Cam,50k Q.Công),20% KV Binh 25,26,27,28,29,30
Làm sao để có ? Mua 1 rương trị giá 2m Vàng tại hoạt động Rương May Mắn
Lưu ý: Thí dụ mua 7 rương là 14m Vàng, sẽ nhận mốc bên dưới cao nhất là 12m Vàng, tương tư mua 10 rương 20m thì nhớ chọn cái mốc 20m cao nhất. Rương May Mắn chỉ tính cơ chế chọn mốc cao nhất khi đạt yêu cầu bên dưới. Vì hoạt động này nó vậy, không cộng dồn !!!

TƯỚNG

📙 NGÔ

Tôn Kiên [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng)+công all 500sk,phe ta+10% công thủ,tự thân+200% pháp công+50sk

Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần,phe ta+50sk+Tịnh Hóa+Tán Ca(15%),tự thân+150% pháp công

📗 THỤC

Nguỵ Diên [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng,khu tán)+công all 500sk,phe ta+15% điên cuồng,tự thân+50sk

Quan Vũ [Thường]Công thẳng 2 lần,trước mặt mất sk,tự thân phản kích+25sk+150% vật công

📘 NGỤY

Tào Chương [Chiến]Công ngang 2 lần(giảm 40% chiến phòng,Ám Hồn 10%)+công all 500sk,tự thân+100% chiến pháp+50sk

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(Tỏa Binh 2 lượt),tự thân+150% pháp công+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all(xác suất choáng),tự thân+145sk

📕 TRUNG LẬP- GIỐNG SKILL -THÁP

Văn Sính [Chiến]Công all,hồi máu phe ta+25sk,đồng đội+10% chiến phòng,tự thân Nguyệt Hồn

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(giảm 30% mưu phòng),hồi lính toàn phe ta,tự thân+50sk

Viên Thiệu [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta+25sk+thủ hộ 5%,hộ thuẫn ngẫu nhiên đồng đội 2 lượt

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu ít lính+20sk+thủ hộ,sau đó hồi máu phe ta,tự thân+145sk

Văn Sửu [C.Pháp]Công ngẫu nhiên 5 lần,tự thân+100% pháp công+145sk

Nhan Luơng [C.Pháp]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+200% pháp công+145sk

Trương Giác [Kế Sách]Công all 3 lần,choáng sk cao nhất,tự thân+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all -15sk(giảm 20% mưu phòng kém Ám Hồn),tự thân+50sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+choáng,tự thân+200% mưu công+50sk

Tào Tháo-Tôn Quyền-Lưu Bị [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Chân Cơ-Hoàng Nguyệt Anh-Đại Kiều [Kế Sách]Đồng đội+80sk,phe ta hồi máu 1 lần,sau đó nhận hiệu ứng mây đen(tăng trị liệu)

Tiểu Kiều-Giản Ung-Tào Thực [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,30% giải trừ phe ta,tự thân Nguyệt Hồn+145sk

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Kế Sách]Công all 3 lần(-30sk,xác suất nhục mạ toàn địch),tự thân+50sk

Phan Chương-Tào Nhân-Trương Bao [C.Pháp]Công all -40sk,80% khu tán địch

Cam Ninh-Trương Phi-Hạ Hầu Đôn [C.Pháp]Công thẳng 2 lần -150sk,choáng trước mặt

Mã Siêu-Chu Hoàn-Hạ Hầu Uyên [C.Pháp]Công thẳng 500sk(xác suất choáng),hồi phục cho đồng đội ít lính nhất 2 lần,tự thân+145sk

Y Tịch-Chu Trị-Mao Giới [Sách]Công đơn(choáng,Thi Độc),thủ hộ phe ta

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang -25sk(xác suất đóng băng 1 lượt),tự thân+50sk

Phan Phượng [Chiến]Công thẳng+đơn,tự thân hút máu+150% pháp công+145sk

Lục Tốn-Mã Tốc [Kế Sách]Công đơn(thiêu đốt),tự thân thần binh+150% mưu công+145sk

Bàng Thống-Tuân Vực [Kế Sách]Công 5 lần ít lính+Ám Hồn,tự thân+100sk

Thái Sử Từ-Bàng Đức [C.Pháp]Công thẳng 2 lần+sau,tự thân thiết bích+50sk

Hoàng Trung-Tôn Thượng Hương [Thường]Công ít lính+choáng,tự thân bạo kích+tăng tấn công+145sk

THẦN THÚ

Thao Thiết (có binh chủng đặc biệt skill riêng) - Giá 350💧
🔹 Khi đánh thường: [Sách]Công all(-10sk,thiêu đốt),phe ta+40sk+thủ hộ
🔹 Khi ra skill: [Sách]Công all 2 lần(-20% mưu phòng)+trước mặt 2 lần(-35sk),đồng đội+50sk,phe ta Thần Ngự 2 lượt+200% mưu công,tự thân bạo kích+100sk
Hỗn Độn (có binh chủng đặc biệt skill riêng) - Giá 450💧
🔹 Khi đánh thường: [Chiến]Công all(-15sk,-15% thủ),phe ta+40sk+Nguyệt Hồn
🔹 Khi ra skill: [Chiến+Vật]Công all 2 lần(-30% vật+pháp phòng)+ngẫu nhiên 4 lần(-40sk),đồng đội+60sk,phe ta hút máu 2 hiệp+200% tán ca+Nguyệt Hồn,tự thân điên cuồng+100sk

💧 Khi nạp chuyển khoản bạn sẽ tích được điểm này ở Fanpage

⚠️ Trong quá trình chạy Server, sẽ cân chỉnh lại Tướng cho phù hợp

BINH CHỦNG

Nguyên liệu up binh chủng S56 sẽ là 
Thần Diễm
Chủ Hồn Thạch

Thương Binh

Băng Kích 👉 Huyễn Tinh Vương 👉 Hư Không Kích

Băng Thương 👉 Băng Phách Ngự Thương 👉Dung Ma Thương

Trấn Ngục Thương 👉Viêm Long Điện

Linh Diệm Tử Sĩ 👉 Ác Hỏa Tướng

Cung Binh

Truy Mệnh Ma Hồn 👉 Đoạt Hồn Ảnh Ma

Băng Nỏ 👉 Xích Giáp Cuồng Nỏ

Băng Cung 👉Tuyết Vực Cung 👉Xích Dực Cung👉Tử Mạch Cung

Thiên Long Pháo 👉 Long Khiếu Pháo 👉 Bào Xung Sửu Đấu

Kỵ Binh

 👉 Bạch Kim Thánh Kỵ 👉 Tử Kim Long Kỵ

Bạo Nộ Chùy 👉 Viêm Chùy Kỵ 👉 Lôi Đình Chùy

Tử Điện Kỵ 👉 Bôn Lôi Trọng Kỵ 👉 Bạch Mã

Dị Ngục Quỷ 👉 Hỏa Giáp Huyền Sửu

Quan Văn

Ngục Hỏa Thần Phán 👉  Hồng Liên Phán Quan 👉  Ngự Sử Yêu Sư

Băng Hồ 👉  Thiên Ngoại Linh Hồ 👉  Ảo Tâm Mị Hồ 👉  Vũ Nữ

Băng Cầm 👉 Cực Tinh Mê Cầm 👉 Thiên Âm Cầm 👉 Kỳ Cổ Thủ

Thiên Lôi Sứ 👉 Tích Lịch Ma Sư

Bộ Binh

Cô Hành Giả 👉 Liệt Cốt Man Vương

Băng Chùy 👉 Huyền Băng Chùy

Trảm Phong 👉 Vệ Sĩ Hao Vũ Kiếm Thánh

Băng Giáp 👉 Bá Cự Khải


Lưu ý: Khi up xong 1 lần binh chủng thì F5 lại để thấy lần up tiếp theo(nếu có)

⚠️Hình ảnh minh họa, nguyên liệu và số lượng có thể sẽ khác

⚠️Nếu thứ tự up binh chủng không đúng, vui lòng báo admin sửa nhé


Info Ngoạ Long S56 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 22:06 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.