Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S52

 Info Ngọa Long S52 - Chào đón năm Tân Sửu 2021
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG

- Server chuẩn Zin không mod

- Cập nhật nhà chính lên cấp 320

- Nhiều map mới thử thách trình độ xếp trận của anh em

Nhiều binh chủng đẹp mới, hiệu ứng đẹp mắt

THÀNH TỰU/NGUYÊN LIỆU

TRÊN BỜ
Nhớ lấy đồ thành tựu 2 map đầu không là khỏi qua cấp 60
Lưu Trương-Công Tôn: Đồ Tím opt 30
Lưu Chương-Thành Đô: Đồ Cam level 100 opt 50
Mạch Hoạch: 1 Set Chúc Âm opt 50
Nam Đẩu Bắc Đẩu: Đá 140
Hoàng Hạo-Thiên Phạt: Đá 150
Đổng Doãn-Thiên Thủy: 1 set Thần Hoàng opt 100
Vương Hồn-Thành Dương/Đế Vị-Tư Mã Viêm: 180 Viên Mộng Thạch
Kỳ Binh-Lữ Bố: 1 túi Binh Chủng up Quan Văn(up dc 1 con) + Đá 170
Trường An-Hỗn Chiến: 1 túi Binh Chủng up Bộ Binh(up dc 1 con)
Thiên Công-Hoàng Cân/Mị Thiên Sư-Dối Trời: 2 set Diệt Thế opt 180
Ngũ Khê-Sa Ma Kha: 1 set 150 opt 200
Qua Ải Trảm Tướng: Set 160 opt 280
Tôi Chúa Đoàn Viên: Set 160 opt 300
Giang Đông Bá Vương: Đá 180
Tập Kích Phàn Thành: Đá 190
Ngọa Long Xuất Sơn: Đá 190
Đông Chu Thiên Mộ: Thành tựu 140k Vàng + 10k Ngọc Cam
Võ Hầu-Bát Trận Đồ: Thành tựu 140k Vàng + 10k Ngọc Cam
Phạt Ngô-Quảng Lăng: Thành tựu 140k Vàng + 10k Ngọc Cam
Thâu Thiên Hoán Nhật: Túi up binh chủng Cung, Thương
Phụng Tiên Quy Thiên: Túi up binh chủng Kỵ, Bộ
Đổng Doãn-Thiên Thủy: Farm túi Túi Ng Liệu 3 (Mở ra nhận: 2m Bạc,Q.Công,Hồn Tướng)
Thiên Công-Hoàng Cân: Farm túi trang bị: Xác suất nhận: 20m Bạc,trang bị 130 opt 150-180

⚠️ CHÚ Ý
📖 VIP 10 cũng như đổi xu ra Vàng sẽ tự động cập nhật từng giờ. Vui lòng ko spam hỏi
📖 Luôn xóa cache trình duyệt (Khi tạo nhân vật Server mới, khi có update cho Server, sau bảo trì,khi lag kho đừng nhận Tiêu Phí/Thành Tựu)
📖 Đá 120 farm trong Boss Tháp Thế Giới và các thứ khác không đề cập

===INFO TƯỚNG===

📘 NGỤY

Trương Liêu [Chiến]Công thẳng 2 lần(80% Tỏa Binh),tự thân+150% pháp công+hút máu+5% thủ+145sk

Từ Hoảng [C.Pháp]Công all,25% choáng all,tự thân+145sk+10% thủ 2 lượt

Quách Gia [Kế Sách]Công ngang,choáng+Ám Hồn trước mặt,tự thân+145sk

📙 NGÔ

Tôn Sách [Chiến]Công all 2 lần,phe ta Tịnh Hóa+Tán Ca(3 lượt)+50sk,tự thân giải trừ+2% thủ(3 hệ)

Chu Thái [C.Pháp]Công thẳng+áp chế sĩ khí địch,tự thân hộ thuẫn+145sk

Chu Du [Kế Sách]Công all+thiêu đốt,tự thân+150% mưu công

📗 THỤC

Quan Vũ [Thường]Công thẳng,trước mặt Ám Tế,tự thân+20% công+10% thủ+hút máu+phản kích tăng 25sk

Triệu Vân [C.Pháp]Công thẳng -40% pháp phòng,tự thân+20% tấn công+145sk

Gia Cát Lượng [Kế Sách]Công all -25sk,phe ta+25sk,tự thân+ít lính Nguyệt Hồn,tự thân+60% mưu công

📕 KHÁC-GIỐNG SKILL

Tào Tháo-Lưu Bị-Tôn Quyền [Hỗ Trợ]Đồng đội+85sk+40% Tán Ca,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt

Mã Lương-Cố Ung-Tuân Du [Kế Sách]Công ngang(địch -25sk,xác suất 65% đóng băng),giảm 20% sát thương kế sách đồng đội phải chịu,tự thân+50sk+giảm 40% sát thương kế sách,phe ta+20% mưu công 5 lượt

Giả Hử-Lỗ Túc-Từ Thứ [Kế Sách]Công all 2 lần(xác suất khiến địch mất sĩ khí)+công sk cao nhất(-50sk),hộ thuẫn ngẫu nhiên phe ta,tự thân+15% mưu công+50sk

Tiểu Kiều-Tào Thực- Giản Ung [Hỗ Trợ]Đồng đội+60sk,25% giải trừ phe ta,team+10% tán ca,tự thân Nguyệt Hồn+145sk+miễn dịch 2 lượt

Tư Mã Huy [Hỗ Trợ]Hồi máu phe ta,tăng 20% tán ca cho lính sk cao nhất,-40% công địch sk cao,thủ hộ 40% phe ta,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân+145sk

Vu Cát [Sách]Công all(giảm 20% thủ,đào binh 3%),tự thân+50sk,xác suất 50% hộ thuẫn bản thân 2 lượt

Mạnh Hoạch [Thường]Công thẳng+sau,giảm 20% vật phòng all địch,tự thân hồi lính+200% vật công+50sk

Chúc Dung [Thường]Công all+2 lần ngẫu nhiên,team+15% tán ca,tự thân+200% vật công+50sk,55% hồi lính bản thân

Tả Từ [Sách]Công all 2 lần(-30sk,-30% mưu phòng)+công sau,khu tán trước mặt,phe ta Tịnh Hóa 10 lượt,tự thân hồi máu+145sk+200% mưu công

Tư Mã Du [Hỗ Trợ]Đồng đội+25sk,khu tán địch,tự thân+100sk

Lư Thực [Hỗ Trợ]Giải trừ phe ta,đồng đội+25sk,tự thân+20% thủ+145sk

Trương Nghi-Trần Thái-Hàn Đương [C.Pháp]Công sau 2 lần,choáng(1 lượt),Ám Hồn(31 lượt),đào binh 15%(3 lượt),giảm 10% thủ all địch 3 lượt

Phan Phượng [Chiến]Công thẳng 2 lần+đơn,tự thân hút máu+20% chiến pháp+145sk

Cao Lãm [Thường]Công all,phe ta+25sk đồng thời trị liệu,team+30% vật công,tự thân+50% vật công+50sk

Vương Nguyên Cơ [Hỗ Trợ]Đồng đội+30sk,phe ta Nguyệt Hồn,tự thân+50sk

Tư Mã Chiêu [Kế Sách]Công all(-15sk,Ám Hồn,sĩ khí địch giảm 14%,giảm trị liệu địch 90% 2 lượt),giảm 10% mưu phòng địch sk cao nhất 2 lượt,tự thân+50sk

Tư Mã Ý [Kế Sách]Công ít lính+khu tán+choáng,tự thân+50sk+200% mưu công

Chung Hội [Kế Sách]Công all 3 lần(-30% mưu phòng địch),hồi lính phe ta,tự thân+50sk

Đặng Ngải [Tam Hệ]Công ngẫu nhiên 3 lần 500sk,tự thân Tịnh Hóa+miễn dịch+40% tán ca+100sk

Lữ Bố [C.Pháp]Công all+4 lần ngẫu nhiên,xác suất gây sợ hãi địch,tự thân điên cuồng+250% pháp công+giảm 40% chiến pháp phải nhận+50sk

Điêu Thuyền [Hỗ Trợ]Phe ta+65% tấn công,địch -25% tấn công 2 lượt,giải trừ lính ít nhất+sk cao phe ta,xác suất 30% mê hoặc địch

Công Tôn Tu [Thường]Công all 500sk,tự thân giải trừ+bạo kích+500% vật công

Văn Ương [C.Pháp]Công thẳng 3 lần -20% pháp phòng,tự thân hồi lính+50sk

Hoa Đà [Kế Sách]Hồi máu ít lính+20sk+thủ hộ,hồi máu phe ta,tự thân+145sk

💢 Các tướng không đề cập anh em tự khám phá...

Sau khi lì xì cho Admin qua Fanpage, bạn sẽ check được số Sao đang có cũng như được tặng lượt chơi minigame ở Fanpage

===BINH CHỦNG===

Lưu ý: Khi up xong 1 lần binh chủng thì F5 lại để thấy lần up tiếp theo(nếu có)

☘ Cung Binh

Thiên Long Pháo 👉 Long Khiếu Pháo 👉 Bào Xung Sửu Đấu

Băng Cung 👉Tuyết Vực Cung 👉Xích Dực Cung👉Tử Mạch Cung

Truy Mệnh Ma Hồn 👉 Đoạt Hồn Ảnh Ma

Băng Nỏ 👉 Xích Giáp Cuồng Nỏ

️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️

☘ Thương Binh

Băng Kích 👉 Huyễn Tinh Vương 👉 Hư Không Kích

Băng Thương 👉 Băng Phách Ngự Thương 👉Dung Ma Thương

Trấn Ngục Thương 👉Viêm Long Điện

Linh Diệm Tử Sĩ 👉 Ác Hỏa Tướng

↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️

☘ Kỵ Binh

Dị Ngục Quỷ 👉 Hỏa Giáp Huyền Sửu

Tử Điện Kỵ 👉 Bôn Lôi Trọng Kỵ 👉 Bạch Mã

Bạo Nộ Chùy 👉 Viêm Chùy Kỵ 👉 Lôi Đình Chùy

Băng Kỵ 👉 Bạch Kim Thánh Kỵ 👉 Tử Kim Long Kỵ

️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️

☘ Bộ Binh

Băng Giáp 👉 Bá Cự Khải

Trảm Phong 👉 Vệ Sĩ Hao Vũ Kiếm Thánh

Hắc Sơn Liệm 👉 Nguyệt Thần Liêm

Cô Hành Giả 👉 Liệt Cốt Man Vương

Băng Chùy 👉 Huyền Băng Chùy

️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️️↔️

☘ Quan Văn

Ngục Hỏa Thần Phán 👉  Hồng Liên Phán Quan 👉  Ngự Sử Yêu Sư

Băng Hồ 👉  Thiên Ngoại Linh Hồ 👉  Ảo Tâm Mị Hồ 👉  Vũ Nữ

Băng Cầm 👉 Cực Tinh Mê Cầm 👉 Thiên Âm Cầm 👉 Kỳ Cổ Thủ

Thiên Lôi Sứ 👉 Tích Lịch Ma Sư


CÁCH UP BINH CHỦNG 6

BỘ

Hắc Điện Sĩ - Trấn Ngục Giáp [Bộ Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Hàn Giáp Bộ - Hắc Sơn Liêm [Bộ Binh Cấp 6]
 • Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.
Sương Hồn - Cô Hành Giả [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.
Diệm Thủ - Lực Sĩ Minh Giới [Bộ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường -60 sĩ khí kẻ địch, tỷ lệ bạo kích cao, lính càng ít - sát thương càng cao, khiến mục tiêu trúng độc.
Viêm Vệ - Trảm Phong Vệ Sĩ [Bộ Binh Cấp 6]
 • Chiến công đường thẳng 2 lần, không tăng sĩ khí địch, sở trường bạo kích.
Nham Giáp - U Linh Giám Quân [Bộ Binh Cấp 6]
 • Mưu phòng mạnh, bảo vệ và giúp đội ít lính nhất giảm 25% sát thương trong 2 lượt.
Thiên Giáp - Băng Sương Thần Chùy
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Sương Thần Chùy.
 • Băng Sương Thần Chùy: Tấn công thường tăng 15 điểm sĩ khí đồng đội.
Thiên Vệ - Hạo Thiên Băng Giáp
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Hạo Thiên Băng Giáp.
 • Hạo Thiên Băng Giáp: Phòng thủ thường cực cao, tấn công thường tăng 50 sĩ khí và không tăng sĩ khí đối phương,có xác suất đóng băng đối phương 1 lượt.

THƯƠNG

Ma Thương - Trấn Ngục Thương [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.
Yêu Chùy – Tu La Chùy [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ thường ứu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.
Võ Sư- Hồn Trảo Nha [Thương Binh Cấp 6]
 • Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu quả Kinh Cúc, phản đòn 30% sát thương nhận được.
Hỏa Sư - Lôi Đình Võ Tăng [Thương Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm tấn công kế sách 1 lần và tăng mưu công cho bản thân trong 3 lượt.
Diệm Thương - Linh Diễm Tử Sĩ [Thương Binh Cấp 6]
 • Năng lực tổng hợp ưu tú, tấn công thường kèm theo hút HP và thiêu đốt 2 lượt kèm theo xóa bỏ hiệu quả bất lợi cho bản thân.
Xi Vưu Phủ - Lực Phủ Man Tướng [Thương Binh Cấp 6]
 • Giỏi phản kích, tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm phòng thủ thường của kẻ địch 3 lượt, khả năng bạo kích và phản kích xuất sắc.
Cương Vệ - Cực Địa Ma Thương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Cực Địa Ma Thương.
 • Cực Địa Ma Thương: Khả năng phòng thủ hạng nhất, tấn công thường thủ hộ bản thân và lượng máu ít nhất mục tiêu thủ hộ và hộ thuẫn 1 lượt.
Kích Vương - Băng Tinh Kích Vương
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Tinh Kích Vương.
 • Băng Tinh Kích Vương: Thường và tấn công chiến pháp cao, tăng sĩ khí bản thân trong lượt sau không chịu ảnh hưởng 2 lượt.

KỴ

Thiên Ma Kỵ- Dạ Tuần Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.
Hắc Diệu - Luyện Ngục Quỷ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -10 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Hắc Ma Kỵ - Trấn Ngục Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Kỵ Binh có năng lực toàn diện.
Viêm Kỵ - Tử Điện Khinh Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Pháp công mạnh, sau khi tấn công thường nhận được hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt.
Hỏa Kỵ - Minh Hỏa Thiết Kỵ [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Lực phòng thủ mạnh, công thường khiến địch -25 sĩ khí, có xác suất khiến địch hỗn loạn.
Diệm Kỵ - Bảo Liệt Nộ Chùy [Kỵ Binh Cấp 6]
 • Tấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không giảm sĩ khí 2 lượt, không làm tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Kỵ - Đông Thiên Tuyết Kỵ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đông Thiên Tuyết Kỵ.
 • Đông Thiên Tuyết Kỵ: Tấn công thường mạnh, phòng thủ ưu tú, tấn công thường hạ 50% phòng thủ thường đối phương 2 lượt.
Thiên Thú - Sương Thiên
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Sương Thiên.
 • Sương Thiên: Năng lực công phòng dũng mãnh, tấn công thường hạ 30% tấn công đối phương 2 lượt.

CUNG

Tu La Cung - Địa Ngục Nỏ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.
Liệt Hồn - Truy Mệnh Ảnh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách trong 2 lượt.
Phệ Thiên - Minh Hỏa Xa [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu thiêu đốt trong 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí của địch.
Diệm Binh - Yêu Linh Phiêu Thủ [Cung Thủ Cấp 6]
 • Đánh thường kèm pháp công, sở trường bạo kích, tấn công không tăng sĩ khí đối phương.
Diệm Cung - Thiên Vũ Tinh Binh [Cung Thủ Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo trạng thái thiêu đốt, giảm mưu phòng địch 2 lượt, bản thân nhận hiệu quả Thần Binh trong 2 lượt.
Viêm Pháo - Oanh Thiên Long Pháo [Cung Thủ Cấp 6]
 • Phòng thủ mạnh, gây sát thương cao lên kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm 50 sĩ khí địch, sau khi công nhận được hiệu quả Anh Dũng duy trì 2 lượt.
Thiên Nỏ - Đọa Thiên Cự Nỏ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Đọa Thiên Cự Nỏ.
 • Đọa Thiên Cự Nỏ: Năng lực tổng hợp mạnhtấn công thường tăng 50 sĩ khí bản thân và không tăng sĩ khí đối phương.
Thiên Tiễn - Tuyết Xuyên Cuồng Cung
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Tuyết Xuyên Cuồng Cung.
 • Tuyết Xuyên Cuồng Cung: Tấn công thường cực cao, sau tấn công thường nhận hiệu quả Hội Tâm và Nguyệt Hồn 2 lượt.

VĂN

Yêu Sư – Ngục Hỏa Phán [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kèm mưu công, tỷ lệ bạo kích cao.
Thiên Sư- Thu Hồn Sứ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.
Âm Minh Sư – Ma Ngục Trưởng [Quan Văn Cấp 6]
 • Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác xuất khiến địch hỗn loạn.
Viêm Sư - Linh Hỏa Mưu Sĩ [Quan Văn Cấp 6]
 • Mưu công đường thẳng, xác suất đóng bang hoặc thiêu thương kẻ địch nhỏ, tăng 50 sĩ khí bản thân, không tăng sĩ khí kẻ địch.
Hỏa Sứ - Thiên Lôi Sứ Giả [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công thường kèm theo sát thương kế sách lượng máu đối phương càng cao - sát thương càng cao, pháp phòng bản thân tương đối thấp.
Thiên Ma - Chấp Hỏa Thiên Quan [Quan Văn Cấp 6]
 • Tấn công kế sách theo hàng ngang, mỗi đợt tấn công thường tăng 50 sĩ khí cho bản thân, không tăng sĩ khí của địch, có xác suất xua đuổi hiệu quả có lợi của kẻ địch trên đường ngang.
Thiên Nhan - Thiên Sơn Mị Hồ
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Thiên Sơn Mị Hồ.
 • Thiên Sơn Mị Hồ: Tấn công đường thẳng -50 sĩ khí đối phương, bản thân +40% Mưu Công trong 2 lượt.
Thiên Âm - Băng Thiên Ma Cầm
 • Sau khi nâng cấp, binh chủng trở thành Băng Thiên Ma Cầm.
 • Băng Thiên Ma Cầm: Mỗi lượt tăng 30 điểm sĩ khí đồng đội phe tabản thân tăng 35 sĩ khí.
===QUÝ TỬ===
3m Vàng 
Quân Lâm Đồng đội +85sk,địch -20sk,phe ta Tịnh Hóa 2 lượt (chỉ Ngụy có trống)
Bạo Nộ Hống: [C.Pháp]Công all -40sk,80% khu tán địch(xóa hiệu ứng có lợi của địch)

1m5 Vàng
Hành Thích: [Chiến] Công sau,khiến địch vào trạng thái Hỗn Loạn và Âm Hồn.

1m Vàng
Thực Tâm: [Sách] Công đơn+choáng,xác suất Thi Độc,tự thân Thủ Hộ 2 lượt


Info Ngọa Long S52 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 17:57 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.