Info Ngoạ Long S32
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 295
- Server bám sát bản gốc như S30 (đọc lại info S30)

MAP + NGUYÊN LIỆU
  • Cập nhật 2 map up cấp 295
  • Thành tựu Mạnh Hoạch-Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 49
  • Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
  • Thành tựu Hướng Lãng đố Thần Hoàng 130 opt 200
  • Thành tựu Duyên Châu,Loạn Thế Từ Châu = 2 Set 150 opt 250
  • Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set 160 Opt 350
  • Quân đoàn Điền Chương-Vũ Uy farm Túi Chúc Âm mở ra trang bị Chúc Âm opt 60-100 hoặc 20m Bạc
  • Clear Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú: Có thể nhận 200(U Minh,Ma Ngục,Băng Sương). Đã code vào nhưng chưa test :v tuỳ nhân phẩm
Diêu Quang Thạch = Mộc Thú
Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
Đá 160 = Võ Hầu-Bát Trận Đồ
Băng Sương Thạch = Man Hoang Sư-Tư Mã Lượng
U Minh =  Tư Mã Vĩ
Ma Ngục = Lục Tốn-Hào Đình

Còn lại thì vô Boss Tháp phang !!!

TƯỚNG

Hạo Thiên = Văn Phượng Khanh = [Sách]Công đơn+giảm 100% công,hồi máu bản thân và ít lính nhất,team Thủ Hộ,tự thân +50sk

Trương Giác [Sách]Công all 3 lần,choáng sk cao nhất+xác suất choáng sau,tự thân +50sk


Tư Mã Chiêu [Sách]Công all+Ám Hồn+địch -15sk,giảm 90% trị liệu địch,tự thân +50sk

Nhan Lương [Chiến]Công all,hộ thuẫn lính ít nhất,tự thân +200% pháp công+145sk


Văn Sửu [Chiến]Công 5 lần 500sk,tự thân +250% pháp công+145sk


Chúc Dung [Thường]Công all+giảm vật phòng,công ít lính+sk cao nhất địch,team +tấn công,tự thân +200% vật công+50sk 

Lữ Bố [Chiến]Công all+thẳng+sk cao nhất,35% bùa,tự thân +200% pháp công+bạo kích+điên cuồng+50sk  (tránh nhàm chán meta, giá up ko rẻ)Các tướng không đề cập sẽ như S30

TƯỚNG NẠP


Phàn Lê Huê [Vật]Công thẳng 1 lần+đơn 2 lần,team +vật công+bạo kích+25sk,choáng trước mặt,hồi máu team 1 lần,tự thân +50skHạ Hầu Đôn [Chiến]Công ngang+thẳng lần lượt 1 lần,team+pháp công+điên cuồng+30sk,giảm pháp phòng địch,choáng sau,tự thân +60skTôn Hàn Hoa [Mưu]Công all 2 lần,buff máu team 2 lần+kích nộ+50sk,khu tán địch,
xác suất đóng băng ngang,địch giảm mưu phòng,tự thân +100sk


Tiết Nhân Quý [Chiến+Vật]Công all 2 lần 200sk,team +50sk+giải trừ+tán ca,xác suất bùa thẳng,
địch nhận áp ức+giảm trị liệu,tự thân hút máu +145sk


Ma Thần Lữ Bố [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk,team +100sk+nguyệt hồn+quyết chiến,
bùa sau+xác suất bùa ngang,đào binh 25%,tự thân điên cuồng +145sk


LƯU Ý: TƯỚNG NẠP CHỈ HỖ TRỢ ĐI MAP TỐT HƠN !!!


BINH CHỦNG
Như S30

QUÝ TỬ
Phần Thiên [Thường]Công all+giảm vật phòng,công ít lính+sk cao nhất địch,team +tấn công,tự thân +200% vật công+50sk (1m Vàng)


Quỷ Kế (2m Vàng) skill của Quách Gia chỉ Thục, Ngô luyện được

Đại Viêm Đế (2m Vàng) skill của Chu Du, chỉ Thục, Nguỵ luyện được

Bát Trận Đồ (2m Vàng) skill của Lượng, chỉ Ngô,Nguỵ luyện được

Các skill còn lại linh tinh giá 5k Vàng, các skill quý tử đề cập luyện sẽ hiện 1000 2000 Vàng chẳng hạn là tính băng m Vàng, do số hiển thị quá dài ko đủ chỗ. Tránh luyện Auto giai đoạn 3, nên luyện tay để ko phải học linh tinh skill tốn Vàng, chỉ học skill muốn luyện 

Post a Comment

أحدث أقدم