Info Ngoạ Long S31
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU CHUNG
- Nhà chính cấp 290
- Quân Ấn như S30
- Khắc văn 43
- Thưởng Tướng được tăng chỉ số lên nhiều(thưởng cũng tốn hơn)
- Trang bị level 170 x2 chỉ số tương tự trang bị 180 ở S30

MAP + NGUYÊN LIỆU
  • Thành tựu Mạnh Hoạch-Hàn Huyền,Hứa Xương = 3 bộ Ứng Long opt 50
  • Thành tựu Gia Cát-Thọ Xuân: 6 món Chúc Âm opt 80 (clear nhận Chúc Âm Bảo Hộ opt 80). Đã code chưa test ^^
  • Thành tựu Hạ Hầu Uy, Hồ Tuân = Đá 130
  • Thành tựu Hướng Lãng,Tôn Hâm = 2 set đồ 130 opt 250
  • Thành tựu Duyên Châu,Từ Châu = 2 set đồ 150 opt 300
  • Thành tựu Tôi Chúa Đoàn Viên-Ngộ Sát Tiên Nhân = 2 set đồ 160 opt 380
  • Clear Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú: Có thể nhận được 500(U Minh,Ma Ngục,Băng Sương). Đã code vào nhưng chưa test :v tuỳ nhân phẩm
  • Clear Tư Mã Viêm, Kinh Châu-Quan Vũ,Đông Chu Thiên Mộ (5 Thánh Linh Thạch dùng để up bc)
  • Clear Tư Mã Tuấn, Kinh Châu-Tư Mã Vĩ, Võ Hầu (5 Viên Mộng Thạch dùng để up bc)
  • Clear Tư Mã Lượng, Tư Mã Nghệ, Lục Tốn-Hào Đình (5 Nam Đẩu Thạch dùng để up bc)
Diêu Quang Thạch = Đinh Nguyên  (Clear Càn Khôn,Mộc Thú được 2 cục)
Đá 140 + Rương Ám Kim = Map Mã Long-Thượng Đang
Đá 150 = Kinh Châu-Quan Vũ
Đá 160 = Kinh Châu-Tư Mã Vĩ

Còn lại thì vô Boss Tháp phang hoặc ủng hộ admin event 7 ngày cho mau chóng có ^^ !!!

TƯỚNG
Tào Tháo(có trống) [Vật+Chiến]Công all 4 lần,địch -40sk,25% choáng all,giảm 15% thủ thường+chiến phòng,team +100sk

Tôn Quyền [Chiến+Sách]Công all 4 lần,địch -40sk,25% choáng all,giảm 15% chiến+mưu phòng,team +100sk

Lưu Bị [Vật+Sách]Công all 4 lần,địch -40sk,25% choáng all,giảm 15% thủ thường+mưu phòng,team +100sk

Trương Liêu [Chiến]Công all 3 lần,60% choáng trước mặt+sau,xác suất -15% lính địch,
giảm chiến phòng địch,tự thân +300% pháp công+145sk+xác suất 2 lần bạo kích

Quách Gia [Sách]Công all 3 lần,choáng trước mặt+Âm Hồn xác suất phản dame cho lính ít nhất phe ta,tự thân +145sk+hút máu

Tôn Sách [Vật+Chiến]Công all 2 lần,xác suất choáng all, team +100sk+vật công+pháp công,tự thân phản kích+50% thiết bích

Chu Du [Sách]Công all 3 lần,thiêu đốt địch+40% đóng băng thẳng,team +150% mưu công,tự thân thần binh+145sk

Quan Vũ [Vật]Công thẳng 4 lần+giảm thủ,choáng trước mặt+mất sk,tự thân phản kích+hút máu+100sk+thủ hộ

Gia Cát Lượng [Sách]Công all 3 lần,địch -40sk,team +80sk,thi độc trước mặt,team Nguyệt Hồn+hồi máu,tự thân +mưu công

Phàn Thị [Sách]Công all 2 lần,địch -40sk,đào binh 15%,hồi máu team 2 lần+90sk,xác suất bùa 2 hiệp

Tư Mã Du Khu tán địch,25% khiến toàn phe địch không tăng sk,phe ta +35sk,tự thân +100sk

Hứa Chử [Vật]Công all+thẳng,xác suất giảm 50% công thẳng,hồi máu team,tự thân giải trừ+100sk

Tôn Kiên [Vật]Công ngang 2 lần,giảm 30% thủ địch,team hồi máu+thủ hộ,tự thân +vật công+100sk

Lý Nho [Sách]Công all 2 lần,75% khu tán,50% choáng trước sau, xác suất thi độc sau,xác suất địch không tăng sk,tự thân +100sk

Lư Thực Địch -30sk,team+40sk+giải trừ+45% loại trừ,tự thân +145sk

Điêu Thuyền [Sách]Công all,địch -25sk,khu tán,100% bùa trước mặt,xác suất bùa all,
team hồi máu 2 lần+80sk,xác suất team Hộ Thuẫn

Nhan Lương [Chiến]Công all+thẳng+ngang,xác suất choáng ngang+áp ức,tự thân +chiến công+100sk+xác suất bạo kích 3 lần

Văn Sửu [Chiến]Công đơn ngẫu nhiên 500sk 3 lần+ngang 1 lần(địch không thể hồi máu),tự thân hút máu +100sk


Các tướng nước,tháp trong quá trình test có thể chưa chuẩn, nếu quá yếu sẽ được chỉnh sửa lại cho phù hợp theo meta

TƯỚNG THÁP
Vương Thông Nhi [Sách]Công all,team +25sk+hồi máu 2 lần,địch giảm trị liệu,xác suất thi độc,tự thân +50sk

Thích Kế Quản [Chiến+Vật]Công all 2 lần,team +30sk+quyết chiến,xác suất choáng thẳng,tự thân thần binh+80sk

Thiên Quan Đại Đế [Tam Hệ]Công all 3 lần,xác suất bùa all,địch giảm thủ,team +50sk,tự thân bạo kích+100sk


TƯỚNG NẠP $$$
Lần lượt 1m 2m 3m 4m 6m

Mã Phượng Nghi
[Vật]Công đơn 3 lần,choáng trước mặt,team +25sk+vật công,xác suất team nhận kinh cúc,tự thân +50sk


Tần Lương Ngọc
[Chiến]Công all 1 lần,choáng sau,team +30sk+tịnh hóa,khu tán địch,tự thân +chiến pháp+80sk


Vệ Thanh
[Sách]Công all 2 lần+thẳng 1 lần,team +35sk+giải trừ+hồi máu 2 lần,xác suất đóng băng thẳng,địch giảm mưu phòng,tự thân +100sk


Đoan Mộc Tử
[Sách+Vật]Công all 2 lần 200sk+ngang 2 lần,team +40sk+hồi phục,60% bùa ngang,đào binh 25%,tự thân hút máu+145sk


Địa Quan Đại Đế [Tam Hệ]Công all 3 lần 300sk,team +50sk+nguyệt hồn+tán ca,65% bùa ngang+thẳng, địch giảm 25% thủ,tự thân thần binh+điên cuồng+145skCác tướng nạp trong quá trình test có thể chưa chuẩn, nếu quá yếu sẽ được chỉnh sửa lại cho phù hợp theo mốc nạpBINH CHỦNG

Các binh chủng mod mới (tấn công không tăng sk địch)

Cung
Thị Huyết Ma Ảnh [Cung Lv7]Công sau,40% choáng sau hoặc sát thương kế sách giảm 2 lượt,xác suất team thủ hộ,tự thân +40sk (up từ Đoạt Hồn)

Huyết Ấm Cuồng Cung [Cung Lv7]Công đơn+xác suất đóng băng,đồng đội+25sk,tự thân +40sk+bạo kích+Nguyệt Hồn 2 lượt (up từ Tuyết Vực)

Văn
Cực Tinh Mê Cầm [Văn Lv7]Hồi máu phe ta+50sk,xác suất choáng đơn,tự thân Nguyệt Hồn+50sk (up từ Cực Tinh Cầm)

Mộng Hồi [Văn Lv7]Công đơn+Ám Hồn+xác suất choáng,xác suất đóng băng thẳng,tự thân hút máu+50sk (up từ Ngục Trưởng)

Thương
Bắc Đẩu [Thương Lv7]Công all+45% choáng,đào binh 30%,team +50sk,tự thân Nguyệt Hồn (up từ Lôi Đình Võ Tăng)

Ma Âm Phủ Vệ [Thương Lv7]Công thẳng+khu tán,xác suất choáng thẳng,team Thủ Hộ,tự thân +65sk (up từ Lực Phù)

Bộ
U Hồn Băng [Bộ Lv7]Công mưu đơn,team hiệu ứng loại bỏ+30sk,tự thân +55sk (up từ Cửu U Băng/Hàn Giáp)

Liệt Cốt [Bộ Lv7]Công thường 2 lần,đóng băng đơn,team Nguyệt Hồn,tự thân hút máu+50sk (up từ Liệt Cốt)

Kỵ
Trọng Kỵ [Kỵ Lv7]Công chiến đơn+85% choáng,team +35sk,tự thân bạo kích+40sk (up từ Bôn Lôi Trọng Kỵ)

Ma Ngục Ác Quỷ [Kỵ Lv7]Công all,35% khu tán,giảm 15% tấn công địch,team miễn dịch+25sk,tự thân +40sk (up từ Dị Ngục Quỷ)

QUÝ TỬ

Lưu ý: Trong game hiển thị 5000 3000 2000 là tính bằng m vàng nha !!! Chú ý khi luyện giai đoạn 3 không auto tránh mất vàng nhiều,vì học đủ thứ skill 

3m Nghịch Thiên Đổi Mệnh [Phụ trợ]: Team +85sk, phe mình nhận máu ảo + xác suất điên cuồng, bùa sau, tự thân +25sk.

3m Thần Ma Loạn Thế [Tam Hệ]: Công all 3 lần 200sk, địch -50sk, khu tán địch, xác suất choáng ngang, tự thân tán ca.


3m Uy Chấn Tứ Phương [Chiến + Vật]: Công thẳng + ngang 2 lần 200sk, địch -30sk, xác suất choáng thẳng, đào binh all 20%, tự thân thần binh.

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn