Info Ngoạ Long S27
www.ngoalongvn.com

GIỚI THIỆU

- Nhà chính cấp tối đa 320


NGUYÊN LIỆU + MAP


THÀNH TỰU

 • Thành tựu Mạch Hoạch + Hàn Huyền = 2 bộ Ứng Long opt 50
 • Thành tựu Càn Khôn + Mộc Thú(Khó) = 100 Hoả Long Giác + 100 Ma Ngục
 • Thành tựu Hướng Lãng + Tôn Hâm(Khó) = Lam,Tuyết,Huyết,Hồng Thạch
 • Thành tựu Mưu Sĩ Kí Châu + Kế Định Liêu Đông + Dược Mã Đàn Khê = 3 bộ Hỗn Độn 165 opt 200
 • Thành tựu Hoàng Cân Khúc Dương(Khó) = 5 món Du Long opt 100 và nhiều map thành tựu có đồ Du Long opt 100

HOÀN THÀNH MAP

 • Clear 3 map Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú có thể nhận 100 Ma Ngục
 • Clear map Hoàng Cân Khúc Dương(Khó) có thể nhận 100 Ma Ngục
 • Clear map Lạc Dương-Ma Vương, Tương Dương-Tôn Kiên, Trường An-Liên Hoàn Kế, Duyện Châu-Khởi Thuỷ, Gia Cát Xích Bích = Thẻ Đổng Trác, Lữ Bố,Quan Vũ,Lục Tốn,Tào Tháo ( Dùng để up binh chủng đặc biệt sẽ được để cập bên dưới )
FARM
 • Đá 140 = Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú
 • Đá 180 = Kế Định Liêu Đông
 • Càn Khôn,Mộc Thú(Khó) = Chân●Hỏa Long Giác
 • Ma Ngục = Ma Ngục = Map Thiên Quan-Tư Mã Tuấn,Đậu Bỉ Chiến Vực,Cự Mã Thuỷ,Thần Mã Chiến Vực,Vũ Hầu(Khó),Ác Mộng-Tư Mã Tuấn,Lục Tốn-Hao Đình,Ngô Thục-Hỏa Thiêu,Hoả Thiêu(Khó). Ma Ngục
 • Tinh Thiết = Map Gia Cát Thọ Xuân 180
 • Rương Du Long = Hướng Lãng-Tôn Hâm-Tôn Tú = Ngẫu nhiên mở ra được trang bị Du Long opt 100
 • Boss Tháp : Tinh Thiết, Rương Du Long
 • Lục Tốn-Hao Đình = farm đá Lục Tốn ( update 19.09.2019)
 • Trường Phản Pha = farm giáp Du Long opt 40-100 (update 19.09.2019)
P/s: Còn lại không đề cập thì Boss Tháp hoặc các Shop trong game !!!


TƯỚNG + THÁP

Quách Gia = [Sách]Công ngang 2 lần,xác suất choáng ngang,Ám Hồn địch,team +40sk,tự thân +145sk

Chu Du = [Sách]Công all 2 lần(xác suất choáng ngẫu nhiên),thiêu đốt 2 lượt,team +40sk,tự thân +145sk

Gia Cát Lượng = [Sách]Công all 2 lần,team Nguyệt Hồn,địch -40sk,team +45sk

Nguỵ Từ Hoảng = [Chiến]Công all 2 lần,công 500sk lính ít nhất+giảm cp,giảm chiến phòng all,tự thân +pháp công+145sk

Thục Mã Siêu = [Vật]Công all 2 lần,công 500sk lính sk cao nhất+choáng,giảm vật phòng địch,tự thân +vật công+145sk

Ngô Lỗ Túc =  [Sách]Công all 2 lần,xác suất đào binh+choáng,giảm mưu phòng,hồi máu team,tự thân +mưu công+80sk

Siêu.Ba Tài = [Kế Sách]Công all,thiêu đốt địch 2 lượt,mê hoặc trước mặt,tự thân thiết bích+50sk

Yêu Hậu Ngô Quốc Thái = [Sách]Công all 2 lần+Ám Hồn+khu tán,địch -40sk,bùa trước mặt+giảm mưu phòng,tự thân +100sk

Hùng Bá = [Chiến]Công thẳng 2 lần,choáng+thi độc+giảm chiến phòng+giảm sự tăng sk 60%(trước mặt),tự thân +145sk  (Mộc Thú Khó)

Hán Chung Ly = [Sách]Công all,xác suất choáng thẳng+ngang,tự thân +50sk

Thái Sử Từ = [Chiến]Công thẳng 2 lần,xác suất cao công sau,xác suất thiết bích team,
tự thân +50sk+thiết bích 1 lượt+pháp công

Lam Thải Hòa = [Sách]Công trước mặt+choáng,team +20sk,tự thân +120sk+Nguyệt Hồn

Tào Quốc Cữu = [Sách]Công sau+choáng,team +20sk,tự thân +120sk+Nguyệt Hồn

Lý Thế Dân = [Chiến]Công all 2 lần+1 lần công ngang,xác suất đóng băng ngang+sau
địch ko thể hồi máu,tự thân +100sk+hút máu+tịnh hóa (Tướng Tháp)

Lý Nguyên Bá = [Vật]Công all 1 lần,ngẫu nhiên 4 lần,địch -50sk+giảm 3 loại dmg,tự thân thêm lính+điên cuồng+100sk (Tướng Tháp)

Ma.Hoàng Nguyệt Anh = [Sách]Hồi máu 2 lần,giải trừ phe ta,xác suất nhỏ thi độc truớc mặt+xác suất nhục mạ all,team +40sk,tự thân +100sk

Ma.Chân Cơ = Hồi máu team 2 lần+tán ca,xác suất giảm vật phòng thẳng,thêm lính bản thân+lính ít nhất team,tự thân +100sk

Ma.Tôn Thượng Hương = Hồi máu 2 lần,team +mưu công+40sk,xác suất nhỏ đào binh ngang,tự thân +ít lính nhất team nhận Hộ Thuẫn,tự thân +100sk

Ma.Tôn Sách = [Thường]Công ngang 2 lần+1 lần công all,địch -60sk,giảm vật phòng địch,tự thân thần binh+tịnh hoá+145sk

Tướng không đề cập sẽ tương tự S24 >> https://info.ngoalongvn.com/2019/07/info-ngoa-long-s24.htmlTƯỚNG THẦN
Tả Từ = [Kế Sách]Công all 2 lần,địch -20sk,choáng địch trước mặt,đào binh,tự thân +100sk (200k) ( binh chủng đặc biệt không thể trùng tu )

Băng Cam Thị =  [Sách]Công all,phe ta +công kích 2 hiệp,xác suất đóng băng thẳng 2 hiệp,team +25sk (700k)

Tiên Nữ.Tây Thi = Khu tán địch+Ám Hồn,bùa trước mặt 2 hiệp,40% bùa thẳng,khiên trắng cho ít lính nhất,team +35sk,tự thân +145sk (2m)

Nam Đẩu = [Sách]Công all 3 lần 200sk,địch -60sk,hồi máu team 3 lần,đào binh 40%,
xác suất choáng trước+sau,team +50sk (3m)

Bắc Đẩu = [Sách]Công all 3 lần 300sk,60% choáng all,giảm 20% all thủ,
team +60sk+50% thủ hộ,tự thân +50sk+mưu công (4m)

Nữ Oa = [Tam Hệ]Công 6 lần 500sk,địch -180sk,60% choáng+đóng băng all,
thiêu đốt 2 hiệp,giảm 45% all thủ địch,team +80sk,tự thân +công 3 loại+miễn dịch+300sk (6m)


BINH CHỦNG
Dạ Tuần Kỵ up từ Thiên Ma Kỵ

Mộng Thiên Thần Kỵ (up từ Dạ Tuần Kỵ) = [Kỵ C7]Công all 2 lần,địch -30sk,xác suất hộ thuẫn ít lính nhất,tự thân thủ hộ+50sk

Xích Viêm Tà Long Pháo up từ Viêm Pháo

Ma Long Chiến Xa(up từ Xích Viêm Tà Long Pháo CH) = [Cung C7]Công đơn 3 lần,địch -30sk,xác suất choáng ngang,xác suất thủ hộ team,team +40sk

Cực Tinh Mê Cầm ( up từ Ngục Hỏa Phán) = [Quan Văn C6]Xác suất choáng đơn,team +50sk+Thủ Hộ+hồi phục 2 lượt,tự thân +100sk+Nguyệt Hồn.

Cực Tinh Mê Cầm v2 > [Quan Văn C6]Xác suất choáng đơn,team +100sk+Thủ Hộ+Yêu Thuẫn+hồi phục 2 lượt,tự thân +100sk+Nguyệt Hồn ( up từ trên xuống tiếp )  (update 19.09.2019)


Binh chủng đặc biệt bên dưới ( Up lên sẽ không trùng tu được, nên cân nhắc khi up)
Ngục Hỏa Ma Thương [Thương C6]Năng lực ưu tú,công thường kèm hút máu,thiêu đốt địch 3 hiệp

Ngục Hỏa Cấm Vệ [Bộ C6]Công chiến pháp thẳng,không tăng sk địch,hay bạo kích

Ma Vương Đổng Trác = Gây sát thương kế sách toàn bộ,thi triển Âm Hồn và Thiêu Đốt,bản thân đánh thường +100sk và nhận Loại Bỏ trong 30 lượt.

Ma Vương Lữ Bố = Công thường và pháp công cực cao,bạo cao,công đơn,pháp công ngẫu nhiên 2 mục tiêu,+50 sĩ khí bản thân và nhận Loại Bỏ

Quan Vũ = Công ngang,xác suất choáng thẳng,tự thân +50sk+Loại Bỏ+phản kích ( up từ Dị Ngục Quỷ )

Lục Tốn = Công all,xác suất choáng all,xác suất team Nguyệt Hồn,tự thân +50sk ( up từ Thu Hồn Sứ )

Tào Tháo = Công đơn,team +tấn công+40sk,Ám Hồn địch ( up từ Cô Hành Giả )

Còn lại binh chủng tựa S24 >> https://info.ngoalongvn.com/2019/07/info-ngoa-long-s24.html


QUÝ TỬ
Thực Nhật (3m Vàng) = [Sách]Công all,xác suất 35% choáng all,team tăng tỉ lệ trị liệu,tự thân +100sk

Hàng Ma Phục Yêu (3m Vàng) = [Tam Hệ]Công all 3 lần,khu tán,xác suất hàng ngang mất lực công kích,team tán ca,tự thân nguyệt hồn+50sk


Hiệu Lệnh Tam Quân (3m Vàng)  = Giải trừ cho team,team +50sk+Yêu Thuẫn,xác suất địch ngủ say,tự thân +100sk


Còn lại skill bình thường ko có gì đặc biệt thì 10k Vàng

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn