INFO NGOẠ LONG S26
www.ngoalongvn.com

CHUNG
- Thành chính cấp 285
- Quân Ấn được tăng chỉ số gấp đôi
- Map, Tướng được mod lên
- Thêm trang bị 190 Huyền Băng

TƯỚNG + THÁP
Tư Mã Du = Khu tán,team +30sk+Thủ Hộ,tự thân +145sk

Gia Cát Cẩn,Mãn Sùng,Thẩm Phối = Tăng thủ toàn quân và xác suất cao nhận Hộ Thuẫn 2 lượt,tự thân +25sk

Tào Thực,Giản Ung,Tiểu Kiều = Team +60sk,tự thân +145sk,100% giải trừ

Trương Phi,Hạ Hầu Đôn,Cam Ninh = [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -160sk,100% choáng trước mặt,tự thân +pháp công

Lưu Bị = Team +90sk,địch -30sk,choáng trước mặt,team +pháp công+tịnh hoá 2 lượt

Tôn Quyền = Team +90sk,địch -30sk,choáng trước mặt,team +mưu công+tịnh hoá 2 lượt

Tào Tháo =  Team +90sk,địch -30sk,choáng trước mặt,team +vật công+tịnh hoá 2 lượt

Tư Mã Ý = [Sách]Công all,công ít lính+khu tán,choáng trước mặt,tự thân +250% mưu công+80sk

Điển Vi = [Thường]Công all 200sk+lính ít nhất,tự thân +vật công+hút máu+75sk

Chu Du = [Sách]Công all 2 lần 200sk,thiêu đốt địch,tự thân +250% Mưu Công+80sk

Triệu Vân = [Chiến]Công thẳng 2 lần 200sk,giảm pháp phòng thẳng,tự thân +điên cuồng+145sk

Hoa Đà = [Sách]Thủ hộ+hồi máu team 2 lần+50sk,tự thân +145sk

Mê Đương = Team +85sk+thêm 20% lính,tự thân +thủ+50sk

P/s: Các tướng ko mod, ko đề cập sẽ như S25

TƯỚNG THẦN
1m Tinh Thái : [Hỗ Trợ]Hồi máu 2 lần+tăng tỉ lệ trị liệu,mây đen trước mặt,team +45sk,tự thân +50sk


2m Mộc Quế Anh : [Chiến]Công thẳng 2 lần 200sk+đơn 1 lần,địch -30sk,xác suất bùa thẳng, team +50sk,tự thân +pháp công+hút máu,tự thân +100sk
3m Binh Tiên.Hàn Tín : [Mưu+Chiến]Công all 2 lần 200sk(mưu)+1 lần ngang,địch -40sk,team +60sk, xác suất đào binh+choáng ngang,tự thân điên cuồng+145sk4m Vũ Thánh.Nhạc Phi : [Vật+Mưu]Công all 3 lần 200sk(vật),ngẫu nhiên 3 lần(mưu),địch -60sk,team +70sk+tán ca, xác suất đóng băng all,tự thân +mưu công+vật công+200sk
6m Binh Thánh.Tôn Vũ : [Tam Hệ]Công all 3 lần 500sk,2 lần thẳng 300sk,team +80sk,
giải trừ phe ta,xác suất choáng+ám hồn,tự thân thiết bích+điên cuồng+200skMAP + NGUYÊN LIỆU
 • Mộc Thú, Vu Độc = Diêu Quang Thạch
 • Hàn Huyền + Mạch Hoạch 2 bộ Ứng Long opt 50
 • Gia Cát Đản-Thọ Xuân + Hạ Hầu Uy 2 bộ Chúc Âm opt 50
 • Vũ Thạch, Nguyệt Thạch, Di Thạch ( đá 130) = Khương Tộc Xâm Lược, Đổng Doãn-Thiên Thủy, Tiêu Di-Nhai Đình
 • Đá 130 = Gia Cát Thọ Xuân
 • Đá 140 = Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú
 • Đá 150 = Tư Mã Vĩ, Quan Vũ,Thiên Công-Hoàng Cân
 • Đá 160 = Kỳ Binh Lữ Bố
 • Đá 170 = Phụng Tiên Quy Thiên
 • Duyên Châu Khởi Đầu,Loạn Thế Từ Châu,Kỳ Binh Lữ Bố = 3 Set 160 opt 200
 • Clear 3 map Hướng Lãng,Tôn Hâm,Tôn Tú có thể rớt 100 (Ma Ngục,U Minh,Băng Sương)
 • Ma Ngục = Hướng Lãng
 • Băng Sương = Tư Mã Lượng
 • U Minh = Kinh Châu-Quan Vũ
 • Heo = Phụng Tiên Quy Thiên

QUÝ TỬ
Đế Hồn [C.Pháp]Công all,dịch -40sk,xác suất giải trừ (1m Vàng)

Chấn Kích [Thường]Gây nhiều sát thương cho kẻ địch trước mặt giảm 20% vật phòng phe địch 2 lượt (200k Vàng)

Quân Lâm = Team +85sk,địch -20sk.Phe ta Tịnh Hoá 2 lượt (500k Vàng)

Sách Phản = [Kế Sách]Khống chế đơn 1 lượt,xác suất khống chế thẳng,tự thân +100sk (2m Vàng)

Hành Thích = [C.Pháp]Tấn công địch hậu phương,khiến địch vào trạng thái Hỗn Loạn và Âm Hồn (30k Vàng)

Bạo Nộ Chiến Hống = [Chiến]Công all,địch -40sk,giải trừ hiệu ứng xấu phe ta (2m Vàng)

P/s: Còn lại ko đề cập sẽ là 10k Vàng


BINH CHỦNG

Thương - Huyễn Tinh Kích Vương (up từ Huyết Lục)

Kỵ - Bôn Lôi Trọng Kỵ (up từ Diêm Long Kỵ) + Viêm Chùy Thần Kỵ (up từ Huyết Đồ)

Cung - Long Ngâm Cuồng Pháo (up từ Long Chùy) + Tuyết Vực Cuồng Cung (up từ Tinh Không)

Bộ - Nguyệt Thần U Liêm (up từ Tử Thần) 

Văn - Tích Lịch Ma Sứ (up từ Lôi Thần)

*** 5 binh chủng trên up thêm lần nữa tăng chỉ số, dame cũng như sĩ khí hồi bản thân

P/s: Còn lại ko đề cập sẽ như info S25

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn