INFO NGỌA LONG S17

GIỚI THIỆU


- Bám gần sát bản gốc
- Nhà cấp 275, level chúa công 775
- Tri kỷ 150, tri kỷ tìm nhanh từ 1-15
- Ruộng,Khoáng được tăng sản lượng lên giúp thành chủ dễ có bạc
- Buôn Hải Cảng, sản xuất sản phẩm bạc cũng kha khá cho anh em kiếm

BOSS THÁP VÀ MAP

Hoàn tất ải Kế Định Liêu Đông sẽ up được nhà chính lên 275


3 map Hải Chiến giúp farm đá 140 150 ( thành tựu ), Quân Đoàn 3 map farm Cua,Tôm,Cá Mập ( Mở ra xác suất được 6 loại nguyên liệu,Ngọc Cam,20m Bạc )
5 map Tư Mã để farm đá up binh chủng


Boss Tháp: Đá up binh chủng Lv 6,Rương đá up đồ 140 150 160 170


Từ Hướng Lãng tới Trương Đễ sẽ có thành tựu là 4 set Diệt Thế opt 140


Và 1 số đồ + đá ở những map thấp up để hỗ trợ các bạn leo mapINFO TƯỚNG

Vua 3 nước: Ngô.Tôn Quyền,Ngụy.Tào Tháo,Thục.Lưu Bị
Kỹ năng Quân Lâm: Team +85sk,địch -20sk,buff phe mình tịnh hóa 2 lượt


Quách Gia:  [Kế Sách]Công ngang,choáng trước mặt,địch Âm Hồn,bản thân phản dame+145sk


Điển Vi [Vật]Công all 1 lần,công tiếp thằng ít lính nhất,giảm 35% thủ địch,tự thân điên cuồng+200%vật công+50skGia Cát Lượng [Kế Sách]Công all,địch -25sk,team +25sk,bản thân Nguyệt Hồn+mưu công 60%,Nguyệt Hồn+Hộ Thuẫn lính ít nhất
Quan Vũ [Vật]Công thẳng,nhục mạ trước mặt,tự thân +10% all thủ,hút máu,phản kích+200% vật công+25sk
Chu Du  [Kế Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch 3 lượt,mưu công +150% 2 hiệp
Lữ Mông [Vật+Sách]Công 2 lần ngang 500sk+thiêu đốt 2 lượt,giảm 30% thủ địch ngang 2 hiệp,tự thân +100%vật công+sách+50sk
Mã Lương,Tuân Du,Cổ Ung [Kế Sách]Công ngang,xác suất Đóng Băng địch 1 lượt,bản thân +50sk
Hoa Đà  [Kế Sách]Hồi máu +thủ hộ 25%+20sk cho lính ít nhất,sau đó hồi máu toàn team,tự thân +145sk

Y Tịch - Mao Giới - Chu Trị [Kế Sách]Công đơn,choáng trước mặt,xác suất thi độc 2 hiệp,tự thân thủ hộ 2 hiệp

Trương Phi - Hạ Hầu Đôn - Cam Ninh [Chiến]Công thẳng 2 lần,địch -150sk,40% xác suất khu tán thẳng


Phan Chương  [Chiến]Công all,địch -40sk,xác suất khu tán
Info gốc thì cũng sẽ na ná từ Server ko mod cũ có thể đọc lại bài S10

QUÝ TỬ

Skill các tướng đỏ có thể luyện và giá cả trong ngoặc:

Quân Lâm(1m) 
*Chỉ Ngụy luyện được Trống

Đế Hồn(1m) [Chiến]Công all,địch -40sk,xác suất khu tán
Thần Quỷ Kế(1m) [Kế Sách]Công ngang,choáng trước mặt,địch Âm Hồn,bản thân phản dame+145sk

Bát Trận Đồ(1m) [Kế Sách]Công all,địch -25sk,team +25sk,bản thân Nguyệt Hồn+mưu công 60%,Nguyệt Hồn+Hộ Thuẫn lính ít nhất

Đại Viêm Đế(1m) [Kế Sách]Công all 2 lần,thiêu đốt địch 3 lượt,mưu công +150% 2 hiệp

Nghịch Lưu(500k) *Chỉ thục Luyện được [Chiến]Công thẳng 2 lần,thêm 1 lần công phía sau,tự thân +50sk,Thiết Bích 1 lượt

Thực Tâm(200k) [Kế Sách]Công đơn,choáng trước mặt,xác suất thi độc 2 hiệp,tự thân thủ hộ 2 hiệp

Chấn Kích(100k) [Thường]Công trước mặt,giảm 50% vật phòng địch 3 lượt
Các skill đại loại như Khu Tán,Vô Ngại,Ngủ Say và linh tinh khác từ 10k-20k vàng.BINH CHỦNG

Thì anh em cứ chịu khó đọc các bài về binh chủng của VNG hoặc S10 cũng được, không khác gì mấy 

* Info các bạn đang đọc gần như là 90% khi Open, nếu có chỉnh sửa, sẽ update lại trong bài này hoặc có thông báo cụ thể nếu có sự khác biệt lớn

Post a Comment

أحدث أقدم