Top Ad unit 728 × 90

Info Ngọa Long S15

INFO NGỌA LONG S15
www.ngoalongvn.com


GIỚI THIỆU
- Nhà cấp 280 ( Cấp nhiều không quan trọng )
- Tri kỷ tìm nhanh 1-15 ( đặc biệt không có các NPC dân đen, giúp tìm nhanh gái hơn nữa )
- Tửu Quán tương tự loại bỏ dân đen, chỉ hiện thần tiên (hoặc Tướng chiêu mộ) giúp tửu nhanh hơn
- Trang bị Kỷ Hợi mừng năm mới (chưa làm hình ảnh nên lấy tạm ảnh bộ Hiên Viên) được up từ Hiên Viên lên


TRANG BỊ, VẬT PHẨM
- Đá up Trang Bị, binh chủng được rải đều các map và boss Tháp Thế Giới
- 5 set Trang Bị Bàn Cổ có ở 5 map Ác Mộng hình bên dưới 

TƯỚNGThục Vương●Lưu Bị Team +100sk,địch -30sk,giảm 35% công địch,hồi máu 2 lần

Ngô Vương●Tôn Quyền Team +100sk,giảm 35% công địch,-20% thủ all địch,choáng trước mặt

Ngụy Vương●Tào Tháo Team +100sk,địch -25sk,tăng công 105%+thủ 2 hiệp,giảm 35% công địch

Chân Vương Dị [Kế Sách]Hồi máu 3 lần,bản thân Vô Ngại 3 Lượt,tự thân +50sk,xác suất team +Vô Ngại Cam,xác suất team +20skHai Bà Trưng [Tam Hệ]Công all 3 lần,địch -30sk,xác suất hộ thuẫn team 2 hiệp,+200% công,xác suất có bùa 2 hiệp,team +50sk,tự thân +100sk

TƯỚNG THẦN ( ĐÔ NA TÊ )

Tả Từ  [Kế Sách]Công all 2 lần,địch -20sk,choáng địch trước mặt,đào binh,tự thân +100skBăng Cam Thị Phe ta +125% công kích 2 hiệp,xác suất đóng băng địch 2 hiệp,xác suất giảm 30sk địchTiên Điêu Thuyền 80sk ra skill,team +150% công 2 hiệp,team +80sk,70% khống chế 3 hiệp,xác suất khu tánNam Bắc Tiên [Kế Sách]Công all 3 lần,80sk ra skill,hồi máu 3 lần,địch -60sk,đào binh,team +75% thủ,xác suất choáng all,team +90skQUÝ TỬ

Thiên Tuyệt +85sk,-50sk địch,địch -50% thủ,choáng trước mặt 2 hiệp,khu tán (2m Vàng )

Thiên Cơ Thần Toán [Kế Sách]Công all,+50sk Quân ta,-100sk địch,Nguyệt hồn 2 lượt,hồi phục binh lực phe ta (1m5 Vàng )

Bá Kiếm [Thường] Công all,hồi 50sk,lượt sau bạo kích,xác suất choáng địch hàng ngang 2 hiệp (1m5 Vàng )

Loạn Thế Mưu [Kế Sách]Công liên tục hàng ngang,địch dính ám hồn,xác suất choáng hàng ngang,tự thân +150sk (1m5 Vàng )

Yêu Hồ Mị Thế Phe mình +110% công 3 hiệp,có tỷ lệ nhất định khống chế địch ( 2m Vàng )

Còn lại các skill nhỏ rẻ lẻ vô hại :)


BINH CHỦNG 
( Lưu ý số lượng nguyên liệu khi open có thể khác so với lúc test, nhiều quá có khi chỉnh không nhớ hết )


Info Ngọa Long S15 Reviewed by Pes 6 AIORhythm on 1:13 ص Rating: 5

هناك 4 تعليقات:

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.