Top Ad unit 728 × 90

INFO NGỌA LONG BOOM S6 NGOALONGVN.COM

Về cơ bản S6VN cũng không khác S4 boom là mấy, có update thêm vài thứ


Bài viết dựa trên info S4 -> Xem info S4 tại đây: Click
Link auto cho ai chưa biết: Click
 • Mở up cấp thành chính lv 280.
 • Trang bị cường hóa bằng cấp thành chính (280)
 • Ko còn fam đồ tại hang Tứ Di, khả năng ad đã chuyển lên map Hán Thất (lv 260 fam dc) mình nói khả năng sở dĩ vì lúc test chưa ai fam dc cái đồ xanh nào.
 • Tri kỉ được fix lai từ lv1 đến 15 giúp các bạn tìm nhanh hơn. 
 • Max cấp Vợ, tri kỉ Cam là 125 ( cần 1047 lăng la, tri kỉ tím nâng cấp lên được 110 ) sửa lổi 2 tri kỉ mod Phan Kim Liên với Trần Viên Viên (1 con phòng thủ 1 con chiến phòng)
 • Chúa công max 100 điểm.
 • Trang bị hỗn độn có thể up len 7 lần ( Đá up trang bị Hỗn độn có trong Túi Thần Kỳ )
 • Túi Thần Kỳ , Liệt Diễm Giáp rớt ra từ các phó bản quân đoàn
 • Từ map Hoàng Hạo - Thiên phạt trận trở đi khi clear quân đoàn đều được 100 Ma Ngục Thạch, Thành Tự map Ngô Thục - Hỏa Thiêu Liên Doanh rớt 1 món đồ cuối chỉ số random ^^. Nguyên Liệu up binh chủng fam tại boss thế giới.
 • Binh chủng hoàn toàn mới với rất nhiều binh chủng cấp 7. ( Binh chủng đáng chú ý )


Quan Văn

 • Viêm Thần nâng max --> Mộng Hồi Hỏa Ngục: Dame mưu, hút máu, giảm sk nhận vào mỗi lượt , tỷ lệ đóng băng hàng dọc + ngang địch. 
 • Khổng Văn max --> Thần Hỏa: Dame mưu thẳng , xác suất đóng băng hoặc thiêu đốt địch, tự thân 75sk, không tăng sk địch.
 • Lôi Thần max --> Lôi sử: Dame mưu, bản thân + 70% dame, tỉ lệ 65% - 40% thủ mưu, - all địch 10 sk.
 • Hoa Nhạc Sư --> Băng Sơn: 35 sk bản thân - 80 sk địch hàng dọc, tỉ lệ buff team dame , tỉ lệ mê hoặc 2 lượt.
 • Trống --> Nam Đẩu 7: Buff all 80 sk, hồi máu 3 lần, tỉ lệ 100% dc nguyệt hồn , + 75% thủ Tỉ lệ 55% dc thiệt bích. 
 • Độc Âm Sư nâng max  --> Cửu Tiêu cấp 7: Công kích gây thi độc, có tỉ lệ hỗn  loạn nhiều địch nhân, buff all 60sk cùng thủ hộ, tự thân tăng 60sk.

Thương Binh

 • Hoàng Đình Thương-->Bắc Đẩu: Bắc Đẩu Tiên Binh cấp 7: - All 40sk, bản thân + 85 sk + 90% thủ, vô ngại cam, nguyệt hồn, tỉ lệ 100% all địch dính đào binh 40%.
 • Võ tăng --> Lôi Đình: Dame mưu, + bản thân +75% mưu, -50% mưu phòng, - all địch 20sk. <BC đặc biệt>.
 • Thi ma --> Ma Diễm: - All địch 100 sk, tỉ lệ 50% khu tán, bản thân + thủ, hút máu.
 • Huyết Lục --> Thần Vũ Kích: dame vật chiến cao, bản thân nguyệt hồn, hút máu, thiết bích.
 • Xi Vưu --> Mộng Hồi Phủ: Dame vật cao, bản thân +50 sk, - vật phòng địch 3 lượt, +dame vật, tỉ lệ thấp dc khiên trắng. <BC đặc biệt>

Kỵ Binh

 • Diêm Long Kỵ --> Tử Lôi: Dame chiến – all địch 15 sk, - all địch 25% thủ chiến, + bản thân 45% dame chiến, tỉ lệ 50% dc hút máu. (chiến công cao) 
 • Bạch Hổ --> Đống Thần: -75% phòng ngự 2 hiệp.
 • Ngân Luyện --> Ma Hỏa: -50sk, xác suất hỗn loạn.
 • Bách Luân --> Phê Cốt Lê: -100 sk địch, địch ko tăng sk, bản thân + thủ, 50% khu tán địch.
 • Huyết Đồ --> Cuồng liệt: Đánh thường tăng 75 sk, dc nguyệt hồn và cuồng bạo 2 lượt.
 • Hoàng Đình --> Mông hồi( cầm chùy): Vật công all địch, -15sk , + team 25sk , khu tán, - dame địch , xác suất mê muội.

Cung Binh

 • Liệt Binh --> Ma Linh: Dame chiến, bạo kích cao, - all địch 15 sk, bản thân dc tiêu trừ + nguyệt hồn, team + 30% thủ all.
 • Phong Thi --> Địa Ngục: Đánh thẳng - vật phòng 3 hiệp .địch không tăng sk.
 • Ảnh Hồn --> Mộng Ma Ảnh: Đánh phía sau dame vật,buff team + 35 sk, tỉ lệ mê hoặc 2 lượt, giảm dame 2 lượt, địch bị đánh chỉ tăng 5 sk, bản thân tăng mưu + chiến dame.
 • Hoàng Đình --> Lăng Thiên: Bản thân + 75sk, địch ko tăng sk.
 • Xích Luyện --> Thiên Vũ: Team +15sk + hộ thuẫn thần binh. Giảm mưu phòng.
 • Tinh KHông --> Băng Xuyên: Dame vật đánh đơn 1 lần, đánh all 1 lần, team địch nhận 10 sk, bản thân dc bao kích, tăng dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích , thị huyết
 • Long Huyền --> Thần Long Pháo: Công kích nhiều lân bản thân + 110sk, tăng phòng ngự , xác suất loại trừ,xác suất hậu phương địch thành nội ứng.
 • Hỏa Cuồng --> Mộng Hỏa Tiễn: Công vật lý all, -15% phòng thủ , xác suất cao thiêu đốt.

Bộ Binh

 • Bàn Cổ --> Lên max: Bản thân +50sk , Địch không lên sk. Đóng Băng 1 hiệp

TƯỚNG CLEAR MAP ĐẦU GAME

Cả 3 tướng đều là BC đặc biệt, chạy lên 60 là vào tửu quán chiêu mộ được:


 • Lý Thôi: Dame vật-> team dc hiệu ứng mặt quỷ, tăng % dame cho mỗi hiệu ứng xấu mà bên địch nhận lấy, thiết bích, vô ngại vàng 2 lượt.
 • Quách Dĩ: Dame chiến-> Đánh địch phía sau, choáng, bản thân tăng thủ.
 • Lý Túc: Dame mưu-> Địch trước mặt dính kịch độc, giảm máu liên tục 5 lượt.


(**** 3 tướng này giúp anh em chạy những map đầu nhanh hơn mà ít tốn kém)


TƯỚNG THÁP - HỘI ĐÀM - PHÓ BẢN

 • Cao Thuận: Dame vật đánh all 3 lần, tỷ lệ 75% x2 dame bạo kích, 50% x4 dame bạo kích, 35% x8 dame bạo kích, tỷ lệ cao all địch dính đào binh 2 lượt, team + 50 sk.
 • Bế Nguyệt Điêu Thuyền: + team 85 sk, tỉ lệ mê hoặc cao, hồi máu 1 lần, team dc khiên trắng, khu tán.
 • Phàn Thị: Hồi máu , -15sk địch, xác suất đào binh, tỉ lệ mê muội mê hoặc ngủ say. khôi phục phe mình toàn bộ sk.
 • Hoa Đà: tỉ lệ 90% team dc buff Thần Y Tái Thế( buff mới, gm chế :v, hồi máu tối đa 1 lần là 210k máu, ko phải 70k), buff máu 3 lần , tỷ lệ 100% team dc khiên trắng, tỉ lệ 45% team ai ít máu dc thiết bích, bản thân + 80% thủ + 145 sk.
 • Lữ Bố: Đánh ngẫu nhiên địch trước mặt số lần lớn hơn 1, tỉ lệ ngẫu nhiên các buff, đánh all 2 lần, tỉ lệ tất kẻ kẻ địch dính trạng thái Kinh Hồn Bạt Vía( 1 loại mới gm chế, khi địch bị đánh thì địch sẽ bị giảm gm muốn giấu số lần, ko phải đánh N lần đến chế sĩ khí) bản thân dc điên cuồng, tịnh hóa, hút máu, + 100 sk.
 • Trương Lỗ: Buff all tỉ lệ cao vô ngại vàng, + all 40 sk, + all 40% thủ + khiên trắng, hồi máu 2 lần, - all 10 sk.
 • Viên Thiệu: 90 sk ra skill, team + 65 sk, hồi máu 2 lần, 80% - 30 sk địch, bản thân + thủ.
 • Văn Xú: Dame chiến đánh thẳng, bản thân + dame + 50 sk, - thủ địch,tỉ lệ choáng.
 • Nhan Lương: Dame chiến đánh ngang , tỉ lệ cao bạo kích, - thủ, bản thân + 50 sk.
 • Thái Diễm: Buff team 75 sk, - 15 sk, bản thân hồi 145 sk, tỉ lệ cao dc thiết bích + cuồng nộ. 75 sk ra skill.
 • Lý Nho: Dame mưu đánh all nhiều lần, tỷ lệ cao nhục mạ và địch phía sau dính thị độc, bản thân hồi 155 sk, tỉ lệ khu tán.
 • Hoa Hùng: Dame vật đánh all 4 lần, tỉ lệ cao choáng địch và - dame.
 • Nam Hoa Tiên: Tỉ lệ buff team cuồng bạo, phản dame, tịnh hóa, phản kích, tiêu trừ
 • Từ Vinh: Dame vật đánh all, bản thân dc bạo kích + thiết bích, bản thân lính ít dame cao, tỉ lệ x1-x3 dame, đánh 2 lần 500 sk.
 • Hoàng Loạn: Đánh đơn nhiều lần dame vật, và 1 lần đánh all, - 50% phòng vật, tỉ lệ cao team nhận cuồng loạn.

TƯỚNG THÁP TẦNG 125 < 3 CON MỖI CON 50M HỒN TƯỚNG >

 • Thần Ma.Đế Tôn: Giai Tự Mật [Tam Hệ] Toàn thể vật lý chiến pháp kế sách,90% xác suất gấp đôi bạo kích,22% xác suất 10 lần bạo kích,xác suất mê hoặc toàn thể địch cũng làm quân địch lâm vào đào binh,tăng tự thân điên cuồng toàn thể Ma Giáp,toàn thể +50sk.
 • Thị Huyết.Văn Tử: Điệp Huyết Đan Tâm [Phụ Trợ] Xua tan đối phương,65sk phát động,xác suất trước mắt choáng trước mắt,xác suất mị hoặc đối phương 2 hiệp,toàn thể +155sk,trị liệu toàn thể 3 lần,toàn thể được Y Thánh,Diệt Phách <Y thánh nôm na là trị liệu lần đầu 70k, 2 lần sau 210k, sau khi phát động skill mà có tướng khác trị liệu thì tướng đó cũng trị liệu 210k > (Ví dụ như thằng này xuất chiêu xong tới lân điêu thuyền xuất chiêu, thay vì trị liệu dc 70k thì Điêu Thuyền sẽ trị liệu được tận 210k @@)
 • Độc Vương.Thần Thoại: Cổ Hoặc Nhân Tâm [Phụ Trợ] 65sk phát động công kích hàng ngang hai lần, toàn địch 1 lần, all ,địch -50sk, giảm địch toàn thể công kích phòng ngự 40%,địch quân toàn thể đào binh thi độc 3 hiệp,35% mê hoặc hàng thẳng địch.

TƯỚNG RIÊNG BA NƯỚC NGỤY - THỤC - NGÔ

TƯỚNG NGỤY


 • Tào Tháo: Đánh all dame vật, - all 50% thủ vật và chiến, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch < Lưu ý Tào Tháo nâng max thì chức quan vẫn là Thống Lĩnh chứ k chuyển thành trống đâu > 
 • Tuần Du: Dame mưu, đánh ngang 3 lần, tỉ lệ choáng 1 lượt, 1 lần đánh all tỉ lệ choáng all địch 1-5, - all địch 25 sk, buff all 25 sk, bản thân + 145 sk.
 • Điển Vi: Dame vật, thẳng 2 lần, all 1 lần, -50 sk tỉ lệ có đào binh,- vật phòng,bản thân hồi 200 sk, tỉ lệ 50% có hút máu và thiết bích bản thân, phản kích.
 • Hạ Hầu Đôn: Dame chiến, đánh ngang 1 lần, tỉ lệ 60% có cuồng bạo, - 150 sk ngang, còn lại - 15 sk, bản thân có thủ hộ.
 • Tuân Úc: Dame mưu đánh all 5 lần bản thân được hiệu ứng  cuồng bạo , buff thủ all toàn team, địch dính âm hồn.
 • Trương Hợp: Dame chiến, thẳng, khu tán địch, đào binh, thêm 1 lần đánh all, bản thân dc hút máu 2 lượt.
 • Trương Liêu: Dame vật đánh all 2 lần, và 1 lần đánh ngang, trạng thái hút máu 3 lượt dame càng nhiều hồi máu cho bản thân càng nhiều ko giới hạn 70k máu, hồi 25 sk bản thân.
 • Quách Gia: Dame mưu đánh all 2 lần, - all 20 sk, team + 25 sk, team ai sk cao nhất được hiệu ứng phản dame, tỷ lệ đóng băng địch từ 1-5 thằng, 90 sk ra skill.

TƯỚNG THỤC • Lưu Bị: Đánh all dame chiến, - all 50% thủ vật và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch
 • Mã Lương: Dame mưu, đánh ngang 3 lần, tỉ lệ choáng 1 lượt, 1 lần đánh all tỉ lệ choáng all địch 1-5, - all địch 25 sk, buff all 25 sk, bản thân + 145 sk
 • Ngụy Diên: chiến pháp 2 lần hàng dọc, thêm 1 lần dame 500sk toàn quân 
 • Trương Phi: - all 20 sk, bản thân + 75 sk, buff team all dame tỉ lệ 65% bạo kích
 • Hoàng trung: Định Hồn Tiễn dame vật, đánh 2 thằng, choáng 1 thằng ít máu nhất và cướp 60% sk của 1 thằng sk cao nhất, bản thân hồi 500 sk.
 • Bàng thống: đánh dame all 4 lần, - thủ all, hồi máu 1 lần, buff all team 45 sk
 • Triệu vân: dame chiến, thẳng, trừ chiến phòng, 2 lần đầu địch nhiều máu dame nhiều, lần cuối đánh all , bản thân nhân dc tịnh hóa, hồi 145 sk, bản thân tăng thủ.
 • Mã Siêu: dame all chiến 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 50% - thủ địch, bản thân dc cuồng bạo + hút máu + 145 sk, địch máu nhiều nhất bị choáng, - all 20 sk
 • Quan Vũ: dame vật, đánh 3 lần, địch máu nhiều dame nhiều, địch đối diện dính nhục mạ, ko thể lên sk, bản thân + 225% dame vật, nhận hiệu ứng phản kích 3 lượt, khi phản kích bản thân dc 55 sk, địch nhiều sĩ khí nhất bị - 75% dame all.
 • Gia Cát Lượng: Kỳ thiên động sơndame mưu all 2 lần,tỉ lệ -30sk + team 40 sk, địch bị giảm 50% sk nhận vào, bản thân hồi 100 sk, tỉ lệ team tăng dame. tỷ lệ khu tán all team địch. địch dính ám hồn.

TƯỚNG NGÔ

 • Tôn Quyền: Đánh all dame mưu, - all 50% thủ chiến và mưu, + team 90 sk, - all 30 sk, tỉ lệ choáng tất cả địch.
 • Cố Ung: Dame mưu, đánh ngang 3 lần, tỉ lệ choáng 1 lượt, 1 lần đánh all tỉ lệ choáng all địch 1-5, - all địch 25 sk, buff all 25 sk, bản thân + 145 sk.
 • Lữ Mông: dame vật đánh ngang 2 lần,-50 sk,- thủ all địch,team + 25 sk, tăng all team 100% dame vật, tỉ lệ cao dc phản kích.
 • Thái Sử Từ: dame chiến đánh thẳng 1 lần, địch phía sau nhận thêm 1 lần dame, đánh all 1 lần, địch máu nhiều dame nhiều, 80% - 40% thủ , bản thân 90% dc thiết bích + 90 sk.
 • Cam Ninh: Dame chiến all 2 lần,tỉ lệ 60% - all 20% thủ all của địch, 65% tỉ lệ 65% - 25 sk, bản thân dc thủ hộ.
 • Chu Thái: Dame chiến đánh thẳng, 1 lần đánh all, bản thân + dame chiến,địch bị giảm 1 nửa sk nhận vào,bản thân dc thiết bích 2 lượt.
 • Chu Du: 90 sk ra skill, tỷ lệ thiêu đốt, đáng ngang 1 lần, đánh all dame mưu,team + 25 sk, tỉ lệ choáng all 1-5 thằng.
 • Tôn sách: Dame chiến đánh all 1 lần, 1 lần đánh đơn với 500 sk, buff team 50 sk, bản thân dc cuồng bạo.
 • Lục Tốn: Dame mưu, địch phía trước nhận dame cực cao, địch sau bị choáng 2 lượt, thiêu đốt,máu địch nhiều dame nhiều,bản thân dc thần binh, tự hồi 145 sk.

Ngoài ra còn rất nhiều tướng của 3 nước + tóe loe vui lòng xem lại info s2+s4 boom. Còn thần tướng thì pm AD để biết thêm chi tiết.

INFO NGỌA LONG BOOM S6 NGOALONGVN.COM Reviewed by NTLai on 08:49 Rating: 5

2 nhận xét:

 1. add cho hỏi cách lấy Lý Thôi, Lý Túc, Quách Dỹ với ạ

  Trả lờiXóa
 2. Hien tai ben seve s6 có updes như s8 ko zay ad

  Trả lờiXóa

Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.